Anketa

Jak často vyrážíte za kulturou (do divadla, kina, na výstavu apod.)?

Hlasů: 66

Snažím se, co nejvíce to jde 17

26%

Minimálně jednou týdně 9

14%

Minimálně jednou za měsíc 20

30%

Za kulturou nevyrážím, nemám s kým 9

14%

Kultura mě moc nezajímá 11

17%