Anketa

Jak často vyrážíte za kulturou (do divadla, kina, na výstavu apod.)?

Hlasů: 67

Snažím se, co nejvíce to jde 18

27%

Minimálně jednou týdně 9

13%

Minimálně jednou za měsíc 20

30%

Za kulturou nevyrážím, nemám s kým 9

13%

Kultura mě moc nezajímá 11

16%