Anketa

Jak často vyrážíte za kulturou (do divadla, kina, na výstavu apod.)?

Hlasů: 70

Snažím se, co nejvíce to jde 18

26%

Minimálně jednou týdně 9

13%

Minimálně jednou za měsíc 20

29%

Za kulturou nevyrážím, nemám s kým 11

16%

Kultura mě moc nezajímá 12

17%