Anketa

Jak často vyrážíte za kulturou (do divadla, kina, na výstavu apod.)?

Hlasů: 98

Snažím se, co nejvíce to jde 22

22%

Minimálně jednou týdně 12

12%

Minimálně jednou za měsíc 29

30%

Za kulturou nevyrážím, nemám s kým 18

18%

Kultura mě moc nezajímá 17

17%