Pro bezpečí seniorů je kvalita informací a včasná prevence nezbytná
Radní Libor Hadrava

Pro bezpečí seniorů je kvalita informací a včasná prevence nezbytná

24. 3. 2018

Z hlediska kriminality patří senioři k nejohroženější skupině obyvatel v rámci celé republiky. Pachatelé trestné činnosti totiž nezřídka zneužívají jejich handicapů spojených s pokročilým věkem. A to jak fyzických tak i psychických. 

 

Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality, proto trvale podporuje projekty na jejich ochranu. Řadu z nich iniciuje osobně.

„Leckdo se domnívá, že pokud politik proklamuje péči o seniory nebo se fotí s dětmi, dělá to jen proto, aby vzbudil starostlivý dojem a získal hlasy voličů. Někteří tak možná činí, ale já si to nemohu dovolit. Jsem bývalý policejní profesionál a během své praxe jsem se setkával s případy, které skutečně nelze nikdy nechat bez povšimnutí. Dvojnásob dnes, kdy mám ještě větší možnost něco rozhodnout, a s ohledem na svěřený úřad i nabyté zkušenosti,“ svěřuje se pražský radní.

V minulých letech se pozornost pachatelů trestné činnosti zaměřovala na seniory stále častěji. Z hlediska prevence kriminality jsou spoluobčané pokročilého věku řazeni do nejzranitelnější kategorie. Jsou ohroženi více než děti, neboť nad nimi alespoň bdí jejich rodiče. Mnoho seniorů, však žijí dlouhodobě sami. Nemají nablízko nikoho, kdo by s nimi mohl komunikovat a především chápat, že v některých oblastech se za takové situace orientují hůře než zástupce mladé generace, jemuž buď rodinný příslušník, nebo učitel může okamžitě objasnit jeho zájem či vyřešit konkrétní potřebu. Jak současně radní Hadrava zdůrazňuje, velkým úskalím je v tomto směru i obecný nezájem o podmínky seniorů.

„Z vlastní praxe vím, že v minulosti byla jistá a zdaleka ne malá část starší generace zvyklá přijímat informace buď neúplné anebo z doslechu. Od přátel, sousedů nebo prostřednictvím novinových, avšak postupně stále více zkreslených či neúplných zpráv. V žádném z těchto případů, však neměli možnost získat dostatek skutečně průkazných poznatků, jak se rizikům spojených s novodobou kriminalitou účinně bránit případně je alespoň omezit na nezbytné minimum. Jinými slovy, chyběly zde programy pro důslednou prevenci kriminality,“ říká radní Hadrava.

Právě komunikace a poskytování kvalitních informací jsou však pro seniory tou největší zárukou jejich bezpečí. Libor Hadrava se proto začal soustředit na detailní průzkum ve společnosti, podle něhož se nejprve snažil se svými podřízenými rozpoznat skutečný stav věci, konkrétní potřeby, zřejmá, ale i skrytá rizika. Na tomto základě pak bylo rozhodnuto o spuštění projektů Hlavního města Prahy na ochranu seniorů před kriminalitou. Už v roce 2016 proto Hl. m. Praha realizovala dva projekty, které byly zaměřeny na podporu seniorů v oblasti jejich ochrany před kriminalitou.

První z nich pod celým názvem „Hl. m. Praha-Praha BEZPEČNĚ online 2016: Prevence online kriminality páchané na seniorech“ zahrnoval realizaci dílčích aktivit, jejichž cílem bylo vytvoření efektivního udržitelného systému vzdělávání seniorů v oblasti prevence online kriminality. V jeho rámci byla vytvořena rovněž vzdělávací platforma www.seniori.bezpecne-online.cz, kterou senioři aktivně využívají. Svědectvím je rostoucí návštěvnost webových stránek a také vysoký počet stažení online kurzů ve formátu PDF, se kterými návštěvníci webu Seniorionline.cz pracují. Vytvořené e-learningové kurzy zohlednily specifika seniorů nejen z hlediska jejich úrovně znalostí informačních technologií, ale i schopností vzdělávat se a zvláštností jejich komunikace s okolím.

„Důraz byl položen na propojení individualizované formy prezenčního vzdělávání s instruktážemi k používání moderní online výukové platformy. Na webu Seniorionline.cz byla vytvořena sekce PORADNA a mikrostránka linka pomoci seniorům, k řešení problémů s internetem, které senioři nejsou schopni řešit sami bez rady a pomoci,“ popisuje pražský radní. Součástí projektu se navíc stala i realizace již tradiční odborné konference s doprovodným programem KyberMarket a doprovodnou osvětovou vzdělávací akcí KyberFest.               

Neméně důležitým a populárním se ukázal rovněž projekt „Hl. m. Praha: Stáří v bezpečí“, který byl zaměřen na poskytování relevantních informací souvisejících s bezpečností seniorů, a to jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Samotný obsah projektu vycházel z odborné bezpečnostní analýzy cílové skupiny. Cílem projektu bylo zaměřit se na akutní potřeby týkající se bezpečí a poskytnout na webovém portálu jednoduchá a praktická řešení pro konkrétní krizové situace. Souběžně s tím byl rozběhnut několikadílný projekt Bezpečí pro seniory realizovaném organizací Krav Maga Global ČR ve spolupráci s pražským magistrátem. Představen byl za přímé účasti radního Hadravy, který jej osobně podpořil.

„O tom, že bych tak neučinil, nemohla být ani řeč. Jeho autoři jej totiž zpracovali nejenom velmi kvalitně, ale dané tématice se věnují dlouhodobě. Jako bývalý příslušník policie jsem přesvědčen, že seniorům poskytne primární nástroj, jak výrazně omezit celou řadu rizik, kterým by mohli být v oblasti kriminality vystaveni. A to ve zcela konkrétních situacích, které s ohledem na úskočnost zločinců, ne vždy dokážou včas a přesně sami vyhodnotit,“ uvedl tehdy Libor Hadrava.

K projektu byl vytvořen webový portál www.bezpeciproseniory.cz, pořádány semináře pro širokou a odbornou veřejnost, a realizována edukativní videa na téma Obecná bezpečnost, Bezpečnost doma, Podvodní prodejci, Domácí násilí. Videa byla nejprve umísťována na webové stránky. Primárním použitím klipů se stal internetový portál projektu a jeho YouTube kanál. Jak však současně Libor Hadrava upozorňuje, senioři dnes nejsou ohroženi jen anonymními zločinci. Násilí se na nich nezřídka dopouštějí i ti, kteří by jim ve skutečnosti měli být těmi nejbližšími. V tomto případě má na mysli domácí násilí, jednu z největších sociálních bolestí civilizované společnosti.

„Domácí násilí je hanebnost. Bohužel se odehrává na soukromé či osobní rovině seniorů, kteří si jej navíc nechtějí připouštět. Jeho pachatele nezřídka dokonce omlouvají, nebo se za jejich chování sami stydí. Zkrátka ho nejčastěji trpí, zakrývají nebo bagatelizují. V důsledku toho zákon nemůže tento nešvar dostatečně postihnout, ani když na něj velmi konkrétně poukáže třetí osoba. Pochopitelně nám ale velmi záleží na tom, aby senioři nestrádali a byli chráněni i na této rovině,“ řekl Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Odbor prevence kriminality svěřený pod gesci radního Hadravy, proto trvale a úzce spolupracuje s organizací Život 90. Její zakladatelé se zasadili o projekt „Prevence domácího násilí na seniorech“, jehož cílem je poskytování pomoci seniorům ohroženým domácím násilím na bezplatné nonstop telefonické krizové lince. K řešení problémů člověka ve stáří se přitom snaží přistupovat komplexně, se zohledněním jeho sociální situace a prostředí, jeho vlastního potenciálu, aktivity apod. Součástí projektu je poskytování odborného sociálního poradenství.

Důležitou částí projektu je klub Kontakt (skupinové sociální poradenství), které pomáhá obětem domácího násilí k návratu do společnosti. Život 90 navíc hlavní město Praha podpořilo i finančně. O tom, že všechny tyto projekty našly svou zpětnou vazbu, svědčí nejenom pozitivní ohlasy, kterých se jim dostalo, ale také průběžně probíhající kurzy Senior akademie. Tento cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a dalším občanům získat potřebné informace k prevenci kriminality. Forma uceleného komplexu témat je s touto oblastí důkladně seznamuje. Vzdělávací cyklus tvoří 12 přednáškových bloků a 3 exkurze.

Prioritou projektu je komplexní a systematické preventivní působení, informování seniorů a ZTP o možnostech ochrany před trestnou činností, zvyšování jejich povědomí o možnostech osobní ochrany a ochraně majetku s cílem maximálně podporovat prevenci majetkové a násilné kriminality a tím přispět ke snižování kriminogenních a viktimizačních faktorů.

Letošní Senior akademie začínaly počátkem března na Praze 13, aktuálně budou rovněž probíhat na Praze 2, 5 a v Praze 12 připravují speciální přednášky pro osoby se sluchovým hendikepem.

„Ochrana seniorů je věcí odborné, systematické, ale zejména včasné prevence. A na nás je, abychom ji podpořili, prosadili a realizovali. Za svůj život toho někteří senioři prožili opravdu hodně. Osobně bych se styděl, kdybych jim za to nabízel málo. Dokud budu zastávat svoje pravomoci, bude pro mě jejich bezpečí jednou z priorit. A velmi bych uvítal, když se ke mně v tomto úsilí připojí i další političtí kolegové včetně těch, kteří třeba sdílejí jiné názorové proudy,“ uzavírá Libor Hadrava.

Autor: Redakce
Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage
PRODUKT TÝDNE

Pořiďte svému mazlíkovi kvalitní krmivo. Konzervy Brit Mono Protein jsou vhodné pro psy s citlivým zažíváním, alergiemi a potravinovou intolerancí. Více zde.

produkt týdne.jpg

 

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

TÉMATA
AKTUÁLNÍ ANKETA

Budete letos hlídat vnoučata více než v předchozích letech? (Vzhledem k omezenému cestování do zahraničí)?

Ano, budu mít vnoučata na delší dobu než loni

25%

Ještě nevím

19%

Ne, bude to přibližně stejné jako v předchozích letech

30%

Vnoučata o prázdninách už delší dobu nehlídám

26%