Tajemný vodní kruh u Dobříše:
tvrz, kultovní místo či znamení?

Tajemný vodní kruh u Dobříše:
tvrz, kultovní místo či znamení?

6. 4. 2014

Nedaleko Dobříše poblíž obory Aglaia se nachází objekt, který by jistě zaujal i samotného Ericha von Dänikena. Elipsovitý val obklopený vodním příkopem neohraničuje žádné stavby a zjevně nemá ani obranný charakter. Přestože tabulka hlásá, že jde o slovanské hradiště, smysl a původ prastarého objektu zůstává tajemstvím.

Na podrobnějších mapách je lokalita uvedena pod názvem Obora. Z Dobříše se sem lze dostat po silnici z centra města, nebo po lesní cestě od židovského hřbitova. Záhadný objekt najdete v těsném sousedství návrší s hájovnou. To je také důvodem oprávněného podezření, že val nikdy nesloužil k obraně – jeho obráncům by odtud bylo vidět přímo do talířů (kdyby nějaké měli), stejně jako z dalších kopců v bezprostřední blízkosti.

Hradiště, které nejde bránit

Val tedy neleží na vrcholku kopce ohraničeného pokud možno co nejstrmějšími srázy, jako každé spořádané hradiště, ale v mělkém údolí, kde by účinná obrana byla dost problematická. Má tvar elipsy, jejíž delší osa měří asi 60 metrů a je orientovaná zhruba severojižním směrem. Kratší osa elipsy má délku přibližně 40 metrů. Valy jsou na několika místech proražené či porušené stavbami patřícími k usedlostem zdejší polosamoty, větší část je však velmi dobře zachovalá a dosahuje výšky několika metrů.

Ještě pozoruhodnější součástí objektu je vodní příkop, který valy lemuje. V severní části je již zanesený, jižní část však má stále ještě šířku několika metrů a zachovalou hráz, která tak vlastně tvoří další vnější val. Uvnitř elipsy není vůbec nic a patrně zde nikdy žádné významné stavby ani nebyly.

Smysl objektu je tedy záhadou, a odborná literatura o něm decentně mlčí. Pouze turistická tabule visící opodál valů tvrdí, že se jedná o slovanské opevněné hradiště.

Pokud však dvojitý val u Dobříše vůbec připomíná něco ze slovanského světa, tak spíš některé kultovní objekty. Jde zejména o posvátné okrsky a obětiště obehnané nízkými valy, nebo příkopy, jejichž oválný tvar snad měl vyjadřovat vesmírný prostor. Většinou se však jednalo o nevýrazné náspy s průměrem jen o málo větším než 10 metrů. V příkopech také nebyla voda, ale většinou zde hořely obětní ohně. Objekty tohoto druhu jsou známé především ze vzdálených oblastí východní Evropy. Mnohé tedy naznačuje, že slovanský původ oválu u Dobříše je jen plodem vlasteneckého zápalu romantických buditelů.

Kněží, astronomové či astronauté?

Stavba u Dobříše není osamocená. Pokud něco opravdu připomíná, pak spíše než slovanské objekty to jsou neméně záhadné ringvaly nacházející se například na Chebsku. I tam jde o kruhové hradby chránící prázdný prostor. Mezi archeology a historiky převládá názor, že sloužily jako útočiště pro pocestné podél významných obchodních stezek. I to však je sporné, protože ringvaly jsou rozmístěny náhodně a často v jakýchsi shlucích. Většina jich je také menších než dobříšský objekt a bez vodního příkopu.

Jinou paralelu můžeme najít až v relativně vzdálené Británii. Vícenásobné valy a příkopy ohraničují i proslulé britské megalitické stavby typu "henge". Například známý kruhový megalitický objekt u Avebury měl rovněž dvojitý val, přitom příkop mezi valy byl původně několik metrů hluboký. U britských henge je dnes již obecně uznáváno, že zde lze vysledovat astronomické prvky – objekty nepochybně měly nějaký vztah k vesmíru.

Valy u Dobříše zdaleka nejsou jediným místem tohoto typu u nás, které naznačuje souvislosti se záhadnou megalitickou kulturou západní Evropy. Někteří archeologové soudí, že jako megalitické svatyně či observatoře typu "henge" by bylo možno brát i kruhové útvary u Horního Metelska v západních Čechách.

Nechybí ale ani odvážnější hypotézy. Podle archeoastronautické teorie byl dvojitý val z tmavé zeminy vyplněný lesklou vodní hladinou nápadný při pohledu z výšky a sloužil proto pro orientaci posádkám nějakých létajících strojů... Myšlenku rozmístění podobných objektů podle významných linií rozpracoval i sám Erich von Däniken ve své knize Doba kamenná byla jiná a dobříšský val do ní docela dobře zapadá – aniž by o něm věděl. V každém případě by si toto místo, které vřele doporučujeme navštívit, zasloužilo podrobný a fundovaný průzkum.

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.