Několik zásad zimní bezpečné jízdy autem
ilustrační foto: pixabay.com

Několik zásad zimní bezpečné jízdy autem

26. 10. 2019

Právě začíná jedno z nejhorších období pro bezpečnou jízdu na silnicích a dálnicích. Přichází zima. Přicházejí častější mlhy, deště, sněžení i náledí. A proto chci připomenout několik zásad zimní bezpečné jízdy autem na našich silnicích a dálnicích, a to nejen pro nás seniory. Povinnosti správce komunikace (silnice, dálnice, místní komunikace, atd.) upřesňuje zákon o Pozemních komunikacích - Zákon 13/1997 Sb. a příslušné prováděcí předpisy. Tento zákon byl novelezován v Zakoně 221/2019.

Na silnicích se v zimě setkáme jednak s inertním posypem (to je posyp pískem nebo drtěmi), anebo také posypem chemickým (to je především posypovou solí, která bývá navíc často ještě zvlhčována roztokem soli a vody, a to proto, aby sůl ze silnice nebyla odváta větrem nebo projíždějícími auty a zvýšila se účinnost soli). Někde je možno vidět i kropení silnic vodním roztokem se solí, ale tato technologie se již příliš nepoužívá. Reakce posypové soli na zledovatělou nebo zasněženou vozovku určitou dobu trvá, a to podle teploty vzduchu a také podle množství dávkování posypové soli na 1m2, třeba i několik desítek minut. Dnešní chemické i inertní sypače jsou plně automatizované, řízené elektronicky s kontrolními senzory, takže řidič sypače má dobrý přehled o průběhu posypu a dávkování soli nebo drtí na silnici i dálnici. U tzv. inertního posypu se můžete setkat s tím, že posyp je prováděn jen na nebezpečných místech silnice, jako jsou křižovatky, oblouky a nebezpečná klesání či stoupání. Posyp silnic a dálnic je řízen příslušným dispečinkem Správy silnic nebo příslušným dispečinkem Ředitelství silnic a dálnic, a to podle schválených plánů posypu v daném zimním období pro daný region. Je nutné se také zmínit o tom, že existuje část méně důležitých komunikací, kde není prováděn posyp, ale třeba jen odstraňování sněhu z vozovky mechanicky – sněhovým pluhem nebo radlicí. Dokonce existují i silnice, kde je minimální provoz a není zimní údržba prováděna vůbec. Tyto dva poslední druhy silnic jsou označeny příslušnými dopravními značkami, aby řidič případně daný úsek objel, nebo byl informován o zvýšeném nebezpečí.

Všechny silnice a dálnice jsou daným plánem zimní údržby zařazeny do jednotlivých pořadí, a to dle důležitosti. V I. pořadí jsou udržovány významné a důležité silniční a dálniční tahy, a teprve po tom se provádí údržba dalších silnic ve II. a III. pořadí. Tyto plány schvalují příslušné Krajské úřady pro Správy silnic a pro ŘSD pak Ministerstvo dopravy (tyto plány jsou pro zimu 2019/20 jsou již většinou schváleny). Obdobně města a obce zajišťují zimní údržbu svých místních komunikací.

Několik zkušeností a příkladů z praxe zimní údržby a jízdy v zimě:

Rozednívá se již později ráno, a naopak se k večeru velmi brzo stmívá. To pro nás řidiče znamená hlídat si řádné osvětlení u svého auta. Dnes má řada osobních aut po nastartování automaticky zapínaná přední světla, avšak v zimním období je velmi často nutné, aby byla rozsvícena i zadní obrysová světla. Prosím zkontrolujte si to u svého vozu, ať s tím za zhoršené viditelnosti nemáte problémy.

Řada řidičů používá i světla mlhová. Mlhová světla vpředu jsou velmi nutná jen při velké mlze, při velmi silném dešti nebo silném sněžení, apod. Jinak je vždy dobré zvážit, zda je nutné použít mlhová světla vpředu, abychom neoslňovali protijedoucí řidiče, nebo řidiče před vámi. U moderních vozidel s výkonným osvětlením se již od předních mlhových světel někdy upouští. Také u zadního červeného mlhového světla je nutné zvážit použití. Opět je nutné zadní mlhové světlo při husté mlze, velmi hustém sněžení či hustém dešti. V obci vždy zvažte, je-li toto světlo nutné, neboť můžete řidiče za vámi oslňovat. Navíc v obci bývá dnes již na dobré úrovni veřejné osvětlení. Také dávejte pozor, pokud pominula nutnost svítit zadním červeným světlem, tak neopomenout vypnout toto červené zadní mlhové světlo. Velmi důležité je použití světla mlhového zadního na dálnici nebo i na běžné silnici, když silně prší a za vozidly se tvoří velký vír z dešťových kapek a z vody, které odhazují z vozovky vaše pneumatiky. Tento vodní kužel za vozidlem bývá při vyšší rychlosti takřka neprůhledný, a je tedy nutné zapnout červené mlhové zadní světlo, aby bylo vidět vaše vozidlo ze zadu. Toto platí i při sněhové břečce apod.

Jízda osobním autem v zimních podmínkách vyžaduje od řidiče mimořádnost pozornost celkové situaci na dálnici / silnici. Je velmi důležité sledovat počasí a také sledovat venkovní teplotu, pokud máte v autě venkovní teploměr. Venkovní teploměr měří teplotu cca 10 cm nad vozovkou a většinou je již dnes umístěn na vozidlech tak, aby nebyl ovlivňován teplotou od motoru nebo výfuku. Přesto berte tuto teplotu jako orientační číslo teploty venkovního vzduchu. Mnoho vozidel již má také kromě teploměru s venkovní teplotou na přístrojové desce umístěnu malou kontrolku, sněhovou vločku, a ta se vám rozsvítí, když venku klesne teplota na cca +2°C a nižší. Při větších mrazech asi nad -5°C opět tako vločka zhasne, podle typu vozu. Má upozornit na zhoršení sjízdnosti při venkovních teplotách kolem 0°C. Pozor také na to, že teplota vozovky a teplota vzduchu může být rozdílná.

Prosím, naučte se také číst „vozovku“. Určitě většina z vás si teď řekla: Co to je – číst vozovku. To je velmi důležitý pojem pro bezpečnost silničního provozu. Sledujte vozovku a okolí před sebou i za sebou a předvídejte to, co se může přihodit, co neočekávaného vás může potkat. Ať je to v lese zvěř, nebo nenadálý výjezd vozidla z vedlejší silnice, případně děti jdoucí třeba ze školy, atd…., Uvedu několik příkladů, které přímo souvisí s vozovkou v zimě:

·         Při dešti nebo po dešti vidíte na vozovce před sebou velkou kaluž. Nevíte, jak je hluboká, jde-li objet, raději ji objedu. Nejde-li ji objet, tak snížím rychlost a projedu tuto neznámou kaluž pomalu. Nebezpečí aquaplaningu je zde velké, může být i propadlá vozovka, propadlá nebo zanesená kanalizační vpusť, atd. Navíc v zimě může tato kaluž klouzat, protože namrzá a namrzá i její okolí třeba v délce několika desítek metrů.

·         Vyjíždíte odpoledne, je jasné slunečné počasí, teplota pod nulou, vozovka je suchá. Najednou volný úsek končí a přijedete do aleje stromů nebo do lesa. Zde se může náhle změnit povrch vozovky, teplota je -1°C, ze stromů mohl spadnout sníh či led a vozovka je kluzká, prosím to může platit i u jednotlivých stromů stojících u silnice.

·         Napadlo čerstvých, třeba jen několik cm, sněhu. Odhrnutí sněhu nebo posyp ještě nebyl proveden. Takováto vozovka s čerstvým, neujetým zmrzlým sněhem je poměrně dobře sjízdná při pomalé jízdě na zimních pneumatikách. POZOR, pod sněhem se ale může skrývat led, a to potom se auto změní v sáně. Je k nezastavení, i kdybyste měli třeba i ABS a další protismykové systémy na voze!

·         Mezi řidiči se objevuje v posledních zimách výraz „černé náledí“ a každý, kdo to poznal, se toho bojí. Je to velmi tenká černá vrstva ledu na vozovce, tato vrstva ledu je pod reflektory, ale i za dne těžko viditelná. Většinou se opět vyskytuje v lesních úsecích nebo na zastíněných vozovkách. Bývají to úseky dlouhé třeba jen několik desítek nebo stovek metů, úseky, které se náhle, např. otevřely studenému větru, a vlhká černá vozovka namrzne milimetrovým náledím.

·         Sjízdnost silnic a dálnic v zimě se také mění k ránu a v podvečer. Celou noc je zataženo a teplota je kolem +1 až +2°C. Ráno se projasní a vychází slunce, teplota rychle klesá, jde během několika minut dolů, tedy pod bod mrazu. Vlhká nebo mokrá vozovka se změní v led. Totéž je i v podvečer – odpoledne svítí slunce, teplota je třeba kolem +3°C, vozovka je vlhká, z krajnic stéká na vozovku rozpouštějící se sníh. Slunce zapadá brzo, je pozdní odpoledne nebo podvečer a teplota opět během velmi krátké doby klesne třeba na -2°C. Vozovka se opět náhle mění v led.

·         Nesnažte se také projíždět sebemenší závěje. Taková závěj třeba jen 20 cm vysoká vypadá jako závěj z právě napadaného měkkého nebo prachového sněhu, ale pod čerstvým sněhem může být zbytek zledovatělé závěje na krajnici a nehoda je tady – jako byste narazili do zdi.

To jsou některé, ale velmi často se vyskytující příklady zhoršené sjízdnosti silnic a dálnic v zimě.

Při jízdě v zimě také platí kolegiální řidičská zásada za zhoršené sjízdnosti: Kdo jede do kopce, má přednost. Vidíte-li, že vozidlo proti vám jede pomalu do kopce a povrch je kluzký, zpomalte, nebo i zastavte (podle situace) a nechte to vozidlo projet. Vy z kopce se většinou snadněji rozjedete, než váš protijedoucí kolega do kopce.

Často se velmi kritizují silničáři v zimě za špatnou zimní údržbu. Já se jich musím trochu zastat. Tvrdí se, že zaspali, tvrdí se, že nejsou připraveni. Vy jedete několik 10 km krajinou s bílým sněhem a nepotkali jste sypač. Ten sypač ale právě provádí posyp třeba v tom I. pořadí, nebo asistuje někde u dopravní nehody, atd…. I stroje silničářů jsou jen stroje a může dojít k poruše a ten sypač se právě opravuje. V posledních létech šly v ČR stovky milionů do nových strojů na zimní údržbu silnic a dálnic.

Jezděme prosím opatrně, věnujme se plně řízení, a pokud je nějaké kalamita, tak zvažme, zda si tu dnešní cestu nemůžeme odložit na zítra, až bude sjízdnost silnic nebo dálnic lepší.

Přeji vám všem příjemné a bezpečné cestování v zimním období.

Jaroslav Charvát

 

Hodnocení:
(5.2 b. / 6 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Jaroslav Charvát
Asi před týdnem bylo v TV jak hasiči zasahovali na kluzké vozovce při dopravní nehodě. Další řidič ve stříbrném autě jel kolem a nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky a na LETNÍCH PNEUMATIKÁCH zlikvidoval osobní auta hasičů. Dle příspěvku Policie jezdí takto ještě nás řidičů asi 20% na letních gumách, tedy v prosinci. Je to velké riziko a porušení vyhlášky.
Soňa Prachfeldová
Ano mám respekt před zimními nástrahami a dnes už si mohu dovolit jet kolem poledne a ne hned brzy ráno. Kdysi jsem dostala hodiny a nebyl to dobrý pocit, také do mě bouchl řidič za mnou, no dopadlo to dobře, až na moji páteř, prostě člověk by měl mít oči na vše strany a reakce v pohotovosti.
Libor Ptáček
Jaroslave, a co takhle zajít na pivo? Koukám že máme stejné zájmy a názor na věc.
Jaroslav Charvát
Pane Ptáčku, Vy tomu říkáte "andělíčci" neboli upozorňování či varování na problémy, někteří řidiči zase umění "číst vozovku", jak o tom píši já. Děkuji za rozšíření, za Vaše zkušenosti.
Libor Ptáček
Pane Jaroslave díky. A zase já, jen malinké doplnění. Váš článek vypadá jako jízda do pekla a v zimě vůbec nevyjíždět, ale ono to nebude takové horké. Autor tady neupozornil, že než nastane krizová situace, silnice posílá „andělíčky“ to je vartování. Začne jít řízení neobvykle lehce, auto jede tišeji a jakoby se vznáší a lehce plave. Tak že nezmatkovat, ubrat plyn a pokud to bude hodně vážné, hledat si vhodné místo v příkopu, na poli a hlavně vynechat švestky u silnice. Je to lepší než dobrzdit o auto před vámi. Většinou jen zapadnete, ale uhnete z vozovky a nikdo vás už zezadu netrefí a autu se většinou nic nestane. Pokud máte podezření na náledí, nebo na kluzkou vozovku, zkuste jak vám to brzdí, auto, pneu i stav silnice. Pokud není nikdo v dohledu, a rychlost máte tak do 30 Km, najeďte si na prostředek a brzděte. Kdo má více odvahy může dobrzdit až do skluzu, ale včas pustit a víte na čem jste. A ještě jeden podstatný aspekt. Jezděte s plnou nádrží = topení ve voze, nabytým mobilem, vozte sebou teplé oblečení a něco k jídlu a pití. Jedna petka a sušenky to většinou zachrání. Pokud jedete s dětmi, než při čekání usnou, musíte je nějak zabavit, myslete na to. Pokud to „bouchne“ a nemusíte být zrovna účastníkem, policie, hasiči a odtahovka silnici uzavřou a vy musíte přežít několik hodin v koloně. Na okresce jde nějak vymanévrovat, ale to se na dálnici nesmí. Jako TIRák jsem měl zásobu jídla, vody, pití a filmů na několik dní, místa v kabině bylo dost, máme i nezávislé topení a většinou tam máme i postele, tak že jen zabitý čas, ale se vším pohodlím. Jednou jsem tak kolegovi „zachránil život“, ale o tom jindy. 1694 znaků to jsem se rozjel, ale snad to někomu pomůže.
Eva Mužíková
Dobrá rada nad zlato... Já když opravdu nemusím, v zimě nevyjíždím... díky Vám.
ivana kosťunová
To jsou užitečné rady - já se nejvíce bojím sněhových "jazyků" zasahujícím do silnice.
Zuzana Pivcová
Sama také ŘP nemám, ale často si vzpomenu, jak jsme před lety jezdily se sestrou v jižních Čechách Trabantem. Na ledu, v závějích... Dnes je ale provoz rychlejší, hustější a nebezpečnější. Myslím, že udržovat komunikace sjízdné dá v některém období hodně velkou práci. Mnozí řidiči reptají, ale za sebe tomu moc nedají.
Dana Puchalská
Já věděla, proč si nedělat řidičák. U nás naštěstí řídí manžel a dobře.

Zpět na homepage Zpět na článek