Lásky
Ilustrační foto: pixabay.com

Lásky

5. 12. 2019

Lásky dětsky hravé
přijdou a zas mizí,
lásky vyčítavé
v duši neuklízí,
lásky jednostranné
skrýváme jen stěží,
lásky věkem dané
kvetou, i když sněží.

Lásky světa znalé
ztratily se v dáli,
lásky neskonalé,
i  ty nezůstaly,
s tváří odvrácenou
žijí, aniž tuší,
bez lásky být ženou,
to mi málo sluší.