Cookies na stránkách i60.cz

Cookies se rozumí malý soubor informací o uživateli webové stránky, kterým lze zjistit zájmy, obvyklé stránky, které čtenář vyhledává a umožní tak tyto informace využít pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocení chování návštěvníků apod.

Společnost i60 Publishers, s.r.o. informuje podle ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, své čtenáře a uživatele stránek portálu i60 („Portál“), že služby Portálu mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které servery Portálu ukládají v prohlížeči čtenářů a návštěvníků Portálu k uchování informací o jejich nastavení v rámci služeb společnosti i60. Bez těchto cookies nebudou služby i60 fungovat správně a nebudou si moci "zapamatovat" žádné uživatelské nastavení a preference, například přihlášení na portál i60, kontaktních údajů v e-shopu apod.. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

Prostřednictvím webových služeb společnosti i60 mohou být v prohlížeči čtenářů a uživatelů stránek Portálu ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější.