Poradny

Právní poradna

Právní poradna je bezplatná a je určena výhradně registrovaným čtenářům portálu i60 v seniorském věku. Garantem poradny je JUDr. Simona Rašková, která poskytuje komplexní služby ve všech oblastech práva jako je občanské právo (nemovitosti, majetková vypořádání, rodinné právo), obchodní právo (zakládání společností, obchodní smlouvy, insolvenční řízení, směnky, atd.) a také zastupování před soudy a v rozhodčím řízení před orgány státní správy.

Odpovědi na dotazy jsou zpravidla zpracovávány do 4 týdnů, v případě zájmu o okamžitou odpověď či právní poradenství (sepsání smlouvy, zastupování při sporu, založení společnosti apod.), volejte 737 473 278, kde se dohodnete na ceně za konkrétní službu.

Více..

Veterinární poradna

Potřebujete zkonzultovat potíže svého zvířecího miláčka? Pomoci radou vám může zkušený veterinář, pan MVDr. Vladimír Vlášek, který je spolumajitelem ordinací v Písku a v pražských Bohnicích.

Více..

Sociální a důchodová poradna

Potřebujete poradit v sociální oblasti? Odpovědět na otázky, jaký typ péče je vhodný pro vašeho příbuzného či na jaký finanční příspěvek máte nárok, pokud se staráte o nemohoucího člena domácnosti? Otázky můžete vkládat do naší nově otevřené sociální poradny. Na vaše dotazy budou odpovídat odborníci s dlouholetou praxí ze sociální oblasti (například ředitelka pražského Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalhousová) a také pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení.

Více..

Poradna pro onkologii a domácí péči

Máte v rodině onkologicky nemocného pacienta, anebo se sami léčíte? Potřebujete radu či konzultaci, týkající se léčby? Chcete se poradit, jak zajistit domácí péči či mobilní hospic pro své příbuzné? Na vaše otázky bude odpovídat MUDr. Petra Garnolová, specialistka na klinickou onkologii a paliativní péči.
MUDr. Petra Garnolová byla do roku 2016 primářkou onkologického oddělení Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. V současné vede privátní onkologickou ambulanci a řídí Agenturu domácí péče a domácí hospic Péče doma. Rozhovor s lékařkou najdete na tomto místě.

Více..