Próza/poezie

Jako v ráji

Uteklo to tak rychle, kouzelný, májový čas se naplnil, vše, co měl, si splnil. Rozkvetlé stromy,…

27. 5. 2017 Květa Chobotová

A pak jsi řekl...

Žili jsme kouzlem krátkých chvila tys jen mlčel, nemluvil,když slova byla pouhý hosta sen byl víc…

26. 5. 2017 Zuzana Pivcová

Slunci, dešti, větru

Slunci Mnozí na tebe pějí chválu a vzývají tě: sviť jen, sviť. Já však se směle hlásím k málu těch,…

25. 5. 2017 Věra Ježková, PaedDr., Ph.D.

Otázky

Kam se podívat mám dneska, když je ta naše matka ZEM tak hezká?   Kam půjdu cestou polní? Kochat…

24. 5. 2017 Květa Chobotová

Máj jak má být

Zase se to stalo, májové opojení nastalo, jakoby láskou opilé jsou kvetoucí keře.   Máj má opět po…

22. 5. 2017 Květa Chobotová

Splnilo se přání

Splnilo se přání mé, všude vidím světlo jen, když se do tvých očí podívám, světlo vidím jen.    Jsi…

19. 5. 2017 Květa Chobotová

Kdo zapomněl

Za stínem stín,to je tvůj každodenní svět,a čpavý dýmse věčně nedá rozhánět,přestaň jen sníta neměj…

18. 5. 2017 Zuzana Pivcová

Smutnému srdci

Zrychlený dechkrůpěje potu na čeleláska se v srdci zachvějeplané jsou všechny nadějeNa víčka sedl…

17. 5. 2017 Elena Valeriánová

Příběh na 50 slov: Cesta

Jeli spolu a nikdo nemluvil. Před nimi ještě dlouhá cesta. Ponořeni v myšlenkách jeli dál mlčky,…

16. 5. 2017 Dana Kolářová

Zrnko písku

K čemu zrnko písku?  Kávu z amerických plantáží, nové boty, které tlačí, to ti stačí?    Ne, to…

16. 5. 2017 Květa Chobotová