Anketa

Blíží se 30. výročí od "sametové revoluce". Co je pro vás největším přínosem vývoje společnosti po listopadu 1989? (můžete označit 3 odpovědi)

Hlasů: 110

Svobodné volby 17

15%

Možnost cestovat po světě 27

25%

Možnost svobodně vyjadřovat názor 18

16%

Dostupnost zboží a služeb 14

13%

Zlepšení životního prostředí 9

8%

Lepší životní úroveň 11

10%

Rozvoj měst a obcí 6

5%

Úroveň zdravotní péče 8

7%