Zámek Březnice voní bylinkami
FOTO: Pavel Vlach pro commons.wikimedia.org

Zámek Březnice voní bylinkami

4. 8. 2018

Jihozápadně od Prahy v okrese Příbram stojí za návštěvu národní kulturní památka spravovaná Národním památkovým ústavem – státní zámek Březnice. V rámci několika výkladových okruhů nabízí pozoruhodný vhled do vývoje jednotlivých historických slohů, ale zdaleka nejen to. Milovníky přírody určitě potěší rozlehlý zámecký park.

Malá sonda do dějin
Původně zde stála gotická tvrz z první poloviny 13. století. Patřila rodu Buziců, rodu se zajímavým erbem - hlavou kance, patrně odvozujícím svůj původ od legendárního Bivoje. V 15. století vlastnil Březnici nejvyšší mincmistr Petr Zmrzlík ze Svojšína, husitský hejtman a přítel Jana Husa. Za husitských válek Březnici obléhala a nakonec také dobyla vojska katolických pánů. Po roce 1506 tvrz získali Malovcové z Chýnova a Petr Malovec ji rozšířil o vnější opevnění. Roku 1547 se účastnil povstání proti králi Ferdinandovi I. a majetek mu byl zkonfiskován. Ten pak v roce 1548 od krále dostal Jiřík z Lokšan, tajemník Ferdinanda I., místokancléř, dvorský rada a říšský hejtman. Právě on nechal tvrz přestavět italskými staviteli na renesanční zámek. Na stěny paláce přibyla psaníčková sgrafita, jedna z nejstarších v Čechách.

Z roku 1557 pochází tzv. Lokšanská knihovna s nástěnnými malbami a dobovými knihovními skříněmi, nejstarší zámecká knihovna v Čechách. Tu si určitě nenechte ujít, svým jedinečným renesančním interiérem je skutečným historickým unikátem. Zámek tehdy doplňovala renesanční zahrada. Právě tady se setkávali a později byli tajně oddáni měšťanka z augspurské  bankéřské rodiny Filipína Welserová a arcivévoda Ferdinand Tyrolský, císařův syn. Poprvé se viděli v Augšpurku a v roce 1556 pak na Březnici, kde žila Filipínina teta Kateřina Lokšanská. V roce 1557 se na Březnici tajně vzali, neboť nevěsta nebyla manželovi rovna rodem. Jejich syn musel být položen před dveře zámku, aby se ho Filipína mohla ujmout jako nalezence a adoptovat, stejný osud měly i další jejich děti. Císař potomky z tohoto manželství vyloučil z následnictví.

V roce 1567 se Ferdinand ujal vlády v Tyrolsku a manželé se odstěhovali na zámek Ambras. Po bitvě na Bílé hoře byly zkonfiskovány i lokšanské majetky. Jaké poměry vládly, dokumentuje skutečnost, že roku 1623 získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, který se účastnil procesu proti představitelům protihabsburského povstání. Dokonce si nechal vymalovat na deskový obraz soud i popravu českých pánů! Také přivedl do města jezuity. V té době byla na panství vybudována raně barokní kaple (1625-32), kterou postavili Carlo a Martin Luragové.  

Inspirace pro Boženu Němcovou
Po vymření Jeníšků získali Březnici v roce 1728 Krakovští z Kolowrat a patřila jim do roku 1872. V době národního obrození byli jejími majiteli Josef Maria Krakovský z Kolowrat a jeho syn Hanuš, velcí vlastenci a mecenáši. K osobě Hanuše z Kolovrat se vztahuje epizoda, kterou využila Božena Němcová ve své povídce Pohorská vesnice. Hanuš jel v zimě na návštěvu na sousední panství (údajně ke své snoubence) a nalezl takřka zmrzlého dráteníka, jehož odvezl na zámek a zavolal k němu svého osobního lékaře. Dráteník bohužel zemřel. Snoubenka se urazila a od Hanuše odešla. Posledními majiteli zámku byli do roku 1945 Pálffyové z Erdödu, dnes je ve vlastnictví státu.  

Léčivky i vzácné stromy
Mezi hradební zdí a zámkem byla v letech 1993-94 upravena bylinková zahrádka, která má připomínat tu původní, renesanční. Jsou zde pěstovány byliny používané v lékařství už v 16. století - Filipína Welserová byla totiž i známou léčitelkou. Přírodně krajinářský park vedle zámku má rozlohu kolem 20 hektarů. Nejcennější dřeviny se nacházejí poblíž zámku a u bývalého zahradnictví. Najdeme zde několik druhů jedlí, cypřišek Lawsonův, douglasky, borovici limbu, zerav západní a jeho kultivary, červenolistý buk a buk s dřípenými listy, sloupovitý dub letní a další duby, javory a jejich kultivary, z keřů např. převislý čimišník.   I když už budete bohatě odměněni zážitky ze zámeckých interiérů, zbrojnice, kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, případně některé z výstav, která tu právě probíhá, přesto si nenechte ujít synagogu uprostřed židovské čtvrti Lokšany z první poloviny 18. století. V letech 2010-2014 byla opravena a po více než šedesáti letech opět zpřístupněna veřejnosti.

Hodnocení:
(5 b. / 6 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Marie Doušová
Bydlím v Příbrami a tak Březnici i zámek znám dobře . Každý rok se tam pořádají v zámecké zahradě atrakce pro návštěvníky z doby minulé. Např rytířské souboje ,stará řemesla,lazebnice atd.... Určitě návštěva zámku Vás obohatí....
Alena Vávrová
Kolem zámku jsem před lety pouze projížděla a udělala pár fotek od vstupu. Určitě je tam krásně.
Hana Rypáčková
Březnici mám nedaleko, bývaly tam skvostné obrazy v zámku, ráda se tam na bylinkovou zahradu podívám...
Věra Ježková
Coby částečná Příbramačka Březnici znám. Líbí se mi.
Dana Puchalská
Čimišník převislý je moc hezký stromek a doroste do maximální výše 2 metrů. A prý taky krásně voní a kvete jako ten stromový. Já znám jen ten stromový. Musí to tam být krásné.
Jana Šenbergerová
Čimišník převislý vůbec neznám, o zámku Březnici mám jen povědomí, proto děkuji za přiblížení obou.