Dlouhodobé ošetřovné pomáhá pokrýt výpadek příjmu
Ilustrační foto: ingimage.com

Dlouhodobé ošetřovné pomáhá pokrýt výpadek příjmu

17. 1. 2019

V systému nemocenského pojištění začala v polovině loňského roku platit nová dávka, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Připravilo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Opatření má pomoci pokrýt pečujícímu dobu, která následuje po propuštění osoby blízké z nemocnice, např. po vážném úrazu nebo nemoci.

Dlouhodobé ošetřovné zahrnuje možnost čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.

Domácí péče konečně začíná dostávat částečné obrysy, které aspoň zčásti pečujícímu umožní starat se o svého blízkého, aniž by existenčně ohrozil sám sebe. Zahraniční zkušenosti potvrzují, že právě kombinace ochrany pracovního místa a náhrady příjmů jsou pro podporu pečujících zásadní. V některých případech se ten, kdo potřebuje péči, uzdraví, v jiných bude třeba se o něj starat i nadále. Rodina je postavena před rozhodnutí, jak tuto péči zajistit. Právě dlouhodobé ošetřovné poskytuje prostor i pro to, aby se rodina mohla na takovou alternativu připravit. Třeba tím, že požádá o příspěvek na péči, nebo bude zvažovat další možnosti, na něž je potřeba mít čas.

Komu je příspěvek určen
Dlouhodobé ošetřovné je poskytováno nemocensky pojištěné osobě, tedy zaměstnanci nebo osobě samostatně výdělečně činné, která nemůže vykonávat činnost z důvodu péče o osobu, jež ji vyžaduje, v domácím prostředí. Okruh oprávněných osob, kterým při splnění stanovených podmínek může nárok na tuto dávku vzniknout, je poměrně široký. Podmínkou u všech je společné trvalé bydliště s ošetřovaným (aspoň tři měsíce před událostí). Každý z potenciálních pečujících pak musí splňovat dostatečně dlouhou účast na nemocenském pojištění, minimum činí 90 dní za poslední 4 měsíce. U klasického pracovního poměru je tedy třeba být aspoň tři měsíce zaměstnaný, na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti se nárok nevztahuje. U osob samostatně výdělečně činných je účast na nemocenském pojištění též minimálně 90 dní před začátkem možného čerpání dávky.

Pojištěnec musí být:

a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo

d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

Důvodem je, aby bylo umožněno dané rodině se co nejvíce svobodně rozhodnout o tom, kdo z rodiny a jak se bude starat. K možnosti zabezpečit péči v rámci rodiny má přispět též možnost střídání v poskytování péče s jiným členem rodiny.

V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště. V době poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nesmí být dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Rozhoduje ošetřující lékař
O potřebě celodenní péče rozhoduje ošetřující lékař lůžkového zařízení. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká v případě, trvala-li hospitalizace osoby závislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

Na předepsaném tiskopise je třeba předložit vyplněnou žádost a k ní připojit tiskopis, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o potřebě poskytování dlouhodobé péče. Zároveň je připojen písemný souhlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem odeslána na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení.

Ochrana pracovního místa po dobu čerpání dlouhodobého ošetřovného odpovídá ochraně zaměstnance v případě krátkodobé pracovní neschopnosti.

Pokud potřeba ošetřování pominula, rozhodne ošetřující lékař o ukončení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí se odesílá na okresní (Pražskou) správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec oznámí tuto skutečnost svému zaměstnavateli a nastupuje zpět na své pracovní místo.

V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné je možné střídat se v péči bez omezení, avšak vždy pouze po celých dnech. Není tedy možné vystřídat se v rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, které je poskytováno dlouhodobé ošetřovné, pečovat o osobu vyžadující dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace ošetřované osoby), jí však dlouhodobé ošetřovné nenáleží.

Bližší podrobnosti najdete v novele zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonech, které tuto dávku zavádějí. Vyhledat vše potřebné můžete také např. na stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v sekci nemocenské pojištění – dávky, nejkratší a zároveň nejúčinnější cestou bude pak doptání na příslušné správě sociálního zabezpečení.

 

Hodnocení:
(5.3 b. / 4 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage
PRODUKT TÝDNE

Pořiďte svému mazlíkovi kvalitní krmivo. Konzervy Brit Mono Protein jsou vhodné pro psy s citlivým zažíváním, alergiemi a potravinovou intolerancí. Více zde.

produkt týdne.jpg

 

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

TÉMATA
AKTUÁLNÍ ANKETA

Budete letos hlídat vnoučata více než v předchozích letech? (Vzhledem k omezenému cestování do zahraničí)?

Ano, budu mít vnoučata na delší dobu než loni

26%

Ještě nevím

19%

Ne, bude to přibližně stejné jako v předchozích letech

30%

Vnoučata o prázdninách už delší dobu nehlídám

26%