Šmejdi a naši junioři
ILUSTRAČNÍ FOTO: wikimedia.org

Šmejdi a naši junioři

17. 1. 2016

V našich sdělovacích prostředcích se stále opakují zprávy o tom, jak jsou „šmejdi“ stále vynalézavější a senioři se nadále nechávají těmito darebáky napálit. Řada mladých lidí projevuje starost o to, aby již psychicky labilnější senioři nebyli  těmito „vymývači mozků“ nadále okrádáni, a že by se měly příslušně i upravit zákony o pravidlech obchodování.

Jako již dlouholetý důchodce sám nemám starost o své vrstevníky vystavené záludným útokům „šmejdů“. Mnoho seniorů se již naučilo „číst mezi řádky“ na pozvánkách těchto v podstatě zločinných obchodních organizací a našlo i vhodné protiúdery na tyto darebáky. Sám jsem kdysi před čtrnácti lety podlehnul demagogii firmy BECK a koupil si s manželkou jednu levnější sadu hrnců pro „zdravé vaření“. Po prozření jsem si již dával pozor a vybíral jsem pouze takové nabídky této cestovní kanceláře, které byly pro mne jako důchodce finančně i obsahově výhodné.

Vzhledem k tomu, že tato firma byla alespoň z hlediska plnění závazků uvedených na pozvánkách skutečně spolehlivá, absolvoval jsem řadu zahraničních i tuzemských zájezdů, které se mi vyplatily, aniž bych si něco dalšího koupil. Využil jsem mimosezónních leteckých i autokarových zájezdů do Bulharska, Německa, Rakouska i Itálie, poznal mnoho zajímavých míst od Terstu, Benátek, Hitlerova „Orlího hnízda“, navštívil Berlín, Postupim, Drážďany. Túčastnil se rozsáhlé exkurze do automobilky v Mladé Boleslavi i likérky Becher, poznal řadu přímořských měst. K soukromé cestě bych jinak svou domácky zaměřenou manželku v důchodu již nevyprovokoval. Všimnul jsem si, že více prozíravých seniorů volilo stejnou taktiku, jak obelstít tyto „šmejdy“. 

Mohu sice litovat ty psychicky labilní osamělé seniory, kteří nemají rozumné mladé potomky, kteří by je mohli v jejich  bláhovém počínání korigovat, ale ani oni nakonec nepřijdou “na žebráckou hůl“, neboť svůj malý ale jistý důchod jednou měsíčně zase dostanou.

Více se obávám o juniory z řad našich studentů, kterým dnes mnohem horší „šmejdi“ usilují ne o peníze, ale o vykrádání duší. Mladí lidé, především studenti, byli vždy žádaným objektem duchovní manipulace za všech totalitních režimů a vzhledem k mladickému nadšení a nedostatku reálných životních zkušeností takovým tlakům v rozsáhlé míře podléhali.

Dodnes ještě v Německu přežívají senioři, kteří mají pěkné vzpomínky na příjemné výlety a pobyt v kolektivu Hitlerjugend, u nás později na pionýrských táborech a svazáckých akcích. Od bývalé komunistické totality se současná totalita finanční mafiánsko-politické vládnoucí kliky liší pouze maskou formálně demokratického režimu.

Mnoho současných zmanipulovaných studentů nevnímá absurdnost situace, jak tito nenávistně vystupují nehorázným způsobem proti Miloši Zemanovi, což byl jediný dosud úřadující politik, který v listopadu 1989 stál se studenty na Národní třídě a později k nim promlouval z Letenské pláně. Dav současných „usmrkanců!“, kteří v roce 1989 ještě nebyli na světě nebo čůrali do plen, se nechá seřadit jako stádo, na křižovatce ulic Spálené s Národní třídou si od anglicky mluvících distributorek vyfasují červené karty a jdou „bojovat“ na Albertov za demokracii proti prezidentovi Zemanovi.

Absurdnost této situace přiměla i rektora Zímu, aby se k počínání organizátorů této akce kriticky vyjádřil. Jako typický zbabělý intelektuál ovšem brzy podlehnul nátlaku otevřeného dopisu s podpisy cca 250 akademických nezletilců, vesměs s tituly Mgr., výjimečně několika docentů a pochopitelně i profesora Putny, a potom svou kritiku poníženě odvolal.

Zažil jsem sám akce studentů angažujících se v roce 1968 na podporu Dubčekových reforem i studentů z roku 1989, kteří svým způsobem iniciovali pád Husákova totalitního režimu. Tito studenti měli ještě své ideály a představy o spravedlivější fungující společnosti a byli ochotni se pro ni angažovat. Mnozí ze současných (ne všichni) studentů vidí však ve vysokoškolském diplomu pouze „jízdenku“ k osobní prosperitě společenské prestiži a vstupu do „lepší společnosti“.

Většina těchto pitomců však brzy zjistí, že dobře honorovaná prestižní místečka jsou předem vyhrazena synkům a synovcům „správných“ lidí, kteří mají příslušné styky a oni jako mladí inženýři ve fabrikách a začínající lékaři bez atestace v nemocnicích se budou muset těžce ohánět a že jsou vlastně také příslušníky toho pracujícího „plebsu“, kterým dnes tak demonstrativně veřejně opovrhují a jehož zájmy hájí právě přímo zvolený prezident Zeman.

Tyto zmanipulované nezletilce, kteří jsou ochotni připnout si odznak „Karle, jsi můj prezident“, nezaráží, že oproti nadprůměrně inteligentnímu vzdělanému Miloši Zemanovi stojí vyžilý, totálně nevzdělaný miliardářský děvkař a kavárenský povaleč, jehož základní kvalifikací je, že byl od kolébky cvičen, jak se pohybovat v „nejlepší“ šlechtické společnosti  a že má tudíž v mezinárodním měřítku v těchto vrstvách rozsáhlé styky a jako Kalouskův  figurant je schopen ještě nějakých okrajových politických intrik.

Z absurdit, ba přímo ze zrůdností současného režimu jako by nevnímali, že v Česku neexistují žádné skutečně nezávislé noviny a paradoxně některé ze soukromých televizí jsou ve svých zpravodajských pořadech objektivnější, než současná veřejnoprávní televize. Tito studentíci také nevidí, nebo nechtějí vidět, že v současných podmínkách neexistuje skutečná kultura a sport, nýbrž bezohledný šoubyznys nejrůznějších „celebrit“ a milionářských hokejových a fotbalových šoumenů, že „celebritami“ se stávají i vyšinutí jedinci typu jistého Vláda z imbecilní „reality-šou“, kterým televize Prima vyplácí milionové odměny. Při tom tatáž televize propaguje dobročinné sbírky na skutečně potřebné, okradené nebo tělesně postižené občany a vyzývá i nemajetné důchodce, aby nějakou stokorunou přispěli.

Tytéž televize seznamují občany s módními výstřelky známých žen provozujících vizuální prostituci (označovaných oficiálně jako topmodelky), které pod záminkou předvádění výstředních módních hábitů ve skutečnosti nacvičenými pohyby prodávají na výstavních molech chlípným milionářům pohled na své „mladé maso“. Tyto mladé ženy své „mladé maso“ také nezřídka prodají za závazek sňatku manželského nějakému hokejovému nebo fotbalovému šoumenovi s vygumovaným mozkem a mnohamiliónovým bankovním kontem. Ženy tohoto typu se také rády předvádějí v televizi a ukazují vzácné kabelky v cenách mnoha desetitisíců korun. Takové televizní pořady jistě potěší pracující ženy, mnohdy samoživitelky malých někdy i churavých dětí, které s obtížemi vyjdou se svým chudým příjmem.

Tito studentíci také nevnímají, že se rozšiřuje propast mezi velmi bohatými a pracujícími relativně chudými občany, že tyto dvě skupiny začínají žít v určitých oddělených komunitách, které se od sebe výslovně izolují. Velice trapně a hloupě znějí nářky některých intelektuálů, že Miloš Zeman rozděluje společnost a že potřebujeme prezidenta „Sjednotitele“ (nejlépe „národního“ knížete Schwarzenberga) na jakýchsi společných ideách. Užitečnost Miloše Zemana spočívá právě v tom, že obrazně řečeno nastavuje této drasticky rozdělené společnost zrcadlo a snaží se věcnými argumenty získat na svou stranu i ty současnými „šmejdy“ zmanipulované spoluobčany.

Zbývá ještě formulovat, kdo je současná vládnoucí klika tohoto státu a odkud se rekrutují současní novodobí „šmejdi“, vykrádající duše části dnešní mládeže. V tomto státě bohužel vládne skrytá aliance maskovaných oligarchů ve spojení s finančními mafiány a části prodejných politiků. Jejich aktivními „šmejdy“ v převládající části jsou novináři a pracovníci televize a rozhlasu, populární zpěváci, nejrůznější celebrity a téměř všichni účastníci a provozovatelé šoubyznysu, kterým se dostává možnost vyjadřovat se ve sdělovacích prostředcích.

Pokud by se někomu toto hodnocení zdálo být nespravedlivé, stačí se poohlédnou několik desítek let nazpátek a připomenout si, jak téměř celá „kulturní fronta“ tohoto státu „v jednom šiku“ nevybíravým způsobem hanobila signatáře Charty 77. Někteří z dosud žijících účastníků těchto akcí se dodnes vymlouvají, že museli, že byla taková doba.

Skutečně, z historie je známo, že umělci byli vždy vmanévrováni v různé míře k poklonkování mocným tohoto světa. Bertold Brecht ve své eseji „Pět potíží při psaní pravdy“ to formuloval postřehem: „Nepřijmout slávu od mocných znamená mnohdy nepřijmout slávu vůbec“. Dnešní kolaboranti současné mocenské kliky již takové výmluvy mít nebudou. Tito plní svou roli „šmejdů“ v dnešní době jenom pro svůj osobní zisk nebo z totálního nepochopení základního problému současnosti.

Nenávistná kampaň těchto lepších „noblesních“ lidí proti prezidentu Zemanovi jenom demonstruje současnou propast mezi kořistníky a parazity a zbylou pracující většinou občanů. Tito lidé využívají každého „stébla“ nepodstatného výroku nebo činu Miloše Zemana k jeho očerňování a znevažování. Typickým příkladem jsou i oficiální politologové, kteří předstírají tímto způsobem „objektivní“ hodnocení činů prezidenta. Na jedné straně ohodnotí mírně kladně jeho snahu zlepšit obchodní spolupráci s Čínou a jinými zeměmi, na druhé straně jako významné mínus uvedou banální skutečnost, že prezident například v časové tísni (kdy měl jmenovat nové generály) využil volného sedadla v soukromém letadle a nečekal do druhého dne na cestu s ostatními delegáty ve vládním speciálu.

Pokud jde o Miloše Zemana, ten svým mnohdy zjevně odlišným chováním na veřejnosti vzbuzuje pozornost a určitým skupinám svých odpůrců dává záminku k nehoráznému překrucování jeho výroků a k nenávistným výpadům. Je smutné, že těmito demagogickými výpady se dají zmanipulovat i formálně bezúhonní lidé. Typickým příkladem je Zemanův postoj k mentálně retardovaným dětem, u kterých se přimlouvá za jejich zařazování do speciálních škol s kvalifikovaným personálem pro jejich výchovu. Ke lživé štvanici, že Miloš Zeman doporučuje diskriminaci tělesně postižených občanů se nesmyslné připojil i pan Krása a jedna vysokoškolsky vzdělaná vozíčkářka, i když jim oběma muselo být při jejich kvalifikaci jasné že Zeman hovořil na téma mentálně handicapovaných dětech.

Žijeme v době, kdy společnost je zatím natolik vyspělá, že panu Krásovi a jiným tělesně postiženým pro jejich odlišnost již téměř nikdo nehorázně nenadává. Stejně jako pan Krása se i Miloš Zeman odlišuje od většiny průměrných lidí a odlišnost u mnoha duchovně zaostalých jedinců vyvolává iracionální nenávist. Po letech výchovy a péče o školáka s Aspergerovým syndromem a na základě dostupných životopisných údajů ze života Miloše Zemana se odvažuji tvrdit, že Zeman patří do skupiny lidí, kteří žijí ve „stínu“ Aspergerova syndromu. Předpokládám, že v budoucnu mou diagnózu profesionální psychologové a psychiatři „historicky“ potvrdí. (Někteří odborníci na autismus již vyjádřili názor, že rozdíl mezi tzv. „normálním“ člověkem a člověkem s Aspergerovým syndromem je celkem plynulý a každý máme v sobě nějaký podíl autismu).

Kromě dobromyslné kritiky zesnulého Pavla Dostála, že Zeman je „špalíček neotesaný, se kterým nikdo nic neudělá", bývalý spolupracovník Zemana, pan Šlouf, se tvrdě vyjádřil, že Zeman je člověk s nulovou sociální inteligencí. Toto je handicapem prakticky všech lidí postižených nějakým podílem Aspergerova syndromu. Tato odlišnost nijak nezmenšuje velikost Miloše Zemana jako člověka i jako výrazného politika. S tímto problémem ve výraznější formě se musely vyrovnat mnohé významné osobnosti v minulost i současnosti (Isaac Newton, A. Einstein, Nikola Tesla, v současnosti Bill Gates, spisovatelé Joanne Rowlingová nebo Axel Brauns).

Mnoho duchovně vyspělých občanů vnímá odlišnosti ve vstupování Miloše Zeman s nadhledem zaměřuje se na podstatné záležitosti. Zato nenávistní ideologičtí odpůrci Zemana využívají každé záminky k jeho hanobení, ke kterému se ochotně připojují i „lepší lidi“ našeho státu. Typické jsou kritiky paniček z „lepší“ společnosti, které navenek až přetékají hranou „noblesností“ a které se tak veřejně „stydí“ za „ostudného“ prezidenta. Nedostatek jakýchkoliv věcných argumentů vede odpůrce Miloše Zemana až k scestným výrokům, například „umělce“, autora paskvilu ENTROPA, ve znění: „Na Hradě sedí kreatura, která má místo úst řitní otvor a z něj vycházejí exkrementy“. A těmto „argumentům“ módního výtvarníka Davida Černého někteří zmanipulovaní mladí studentíci s červenými kartami horlivě tleskají.

Pokud jde o dočasná vítězství novodobých manipulátorů naší mládeže nejsem zase úplný pesimista. I ve věku nad 77 let stále poznávám hodnotné přemýšlivé mladé lidi, kteří odolali ideologii současného zrůdného neregulovaného tržního systému. Jsou to lidé nejrůznějšího vzdělání a profesí, kteří nevyznávají nějakou speciální filozofii nebo náboženství, stačí jim úsilí z vnitřní potřeby žít smysluplně a čestně. O těchto mladých lidech se ovšem v denním tisku nepíše, tito nevystupují pod taktovkou zhýralé toxikomanky v úchylných „reality- šou“ jako „vyvolení“ apod. (kteréžto programy svého času Miloš Zeman výstižně označil za „představení idiotů pro idioty“) ani v komerčních soutěžích o titul  „Superstar“ nebo „Miss ČR“. 

Počet těchto mladých lidí, dosud globálně neorganizovaných odpůrců současného mafiánského kapitalismu, v podstatě praktikovaného satanismu, stále vzrůstá a je možné, že tito lidé v příštích létech prosadí zásadní změny společenského řádu současné zhýralé lidské komunity i bez celosvětové katastrofy.

Hodnocení:
(2.4 b. / 15 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Helenka Červenka
Pro Jarmilu Jakubcovou - firma BECK opravdu zájezdy pořádala. Nebyla to klasická cestovka, své zájezdy nabízela výhradně na šmejdských akcích, byla tam nějaká podmínka, že když seženete druhou osobu, sám to budete mít třeba za polovic, hned dávali dva kufry a deštníky jako dárek. Kamarádka si poté nabídku rozmyslela a zájezd zrušila...a začala výhružná korespondence, ohánění paragrafy a rok se táhly tahanice o vrácení kufrů a deštníků, musela to poslat do Prahy a poštovné víc jak pětistovku.
Ladislav Vesecký
Paní Jírová, plný souhlas.
Soňa Prachfeldová
Respektuji každého názor, svět, společnost, státy, jednotlivci vždy budou odlišní svými postoji, sympatiemi k různým stranám. Pokud to nepřeroste ve fanatičnost proč ne ? To je demokracie, zatím lepší nemáme. Současná vláda má sociální citění,však už to bylo zapotřebí i my senioři se cítíme být rovnocennými občany této země. Někdy je evidentně vidět, pokud už není funkce, nejsme známé tváře, pak se k nám chová společnost poněkud přehlíživě. Mladí inteligentní lidé sbírají své zkušenosti, učí se a myslím, že jim to jde, nepodceňuji je. Jsou ctižádostiví a budují si svůj život .Negativní jevy jsou v každé společnosti. Mohu kritizovat, ale také vidět správné a dobré věci, dokud jsem.
Zdenka Jírová
S článkem pana Jurajdy rámcově souhlasím, ale věřím, že se najdou mezi studenty i ti, kteří si tvoří vlastní názor. Ale s názorem pana Horáčka o " vážených rektorech VŠ" nesouhlasím. Je to skupina, která se možná právem řadí mezi nejchytřejší lidi v zemi, a proto i mezi neomylné, kteří těžko přiznají porážku nebo udělají ústupek. Začalo to tím, že prezident nechtěl jmenovat p. Putnu profesorem, protože se mu chování p. Putny nelíbilo. Jestliže se někdo cgce včlenit do " největší elity národa", měl by mít také určité etické chování. A do toho se řadí i jeho vystupování na veřejnosti. Chodit po demonstracích s nápisem ""Jsem katolická buzna" mi etické opravdu nepřipadá jak ke gejům tak ostatním. Chtěl "splynout" s s mladými, aby u nich měl lepší pozici? I další jeho chování není etické. Někdo toho zneužil a toto problematické chování povýšil na lidská práva a obvinil presidenta z jejich potlačovýání, A ostetní rektoři s ním "drží basu", aby nabyli nařčeni, že fandí prezidentovi. Jak mohou přednášet o demokracii, když ji sami potlačují.Tak nějak vznikla otevřená válka mezi Hradem a univerzitami. Viděla jsem jesnou pořad p. Jílkové o imigrantech, Byl tam profesor Milan Kohout. Vypadal jak figurka z blázijnce nejen onlečením, ale projevem: všem neustále skákal do řači a doslova řval na ostatní, abychom si každý vzal do rodina emigrantskou rodinu a živil, protože jim to dlužíme za křížové války proti nim. O jeho zdravém rozumu jsem opravdu pochybovala. Přitom jsem se později o něm dočetla, že je to chytrý pán, zúčastnil se Charty 77, ale nějak je toho na něho v současnosti moc. Musíme proto rozlišovat, proč se některé věci dějí a nejen slepě věřit sdělovacím prostředkům.
Květoslava HOUDKOVÁ
Další "štěkačka", která by spíše patřila na Ring
Zdeněk Horenský
Jestli je v této společnosti někdo zmanipulován, pak jsou to typy lidí, kteří v Novinkách.cz vyjadřují své názory na různé články, zbožně vzhlížejí k prezidentovi, volají po návratu fašisty Sládka a jemu podobných. To nejsou zmanipulovaní mladí, těch je mezi těmi "přechytralými" hodně málo. To jsou bohužel ti, kteří nabádají k nesnášenlivosti, volají dokonce do zbraně a zničení ústavních institucí státu. O těch se zde nějak zapomíná psát. Zy jsou nebezpečím dnešní doby a ne vzdělaní mladí lidé a jejich profesoři a rektoři.
Zdeněk Horenský
Jde o ubohou slátaninu nesmyslů, která je namířena proti soudným mladým lidem a studentům, převážně vysokých škol, na obdiv jsou rovnány sprostoty a hulvátství ve státní moci. My jako studenti jsme se nenechali zblbnout ani v roce 1968 a posléze i když nás mlátili bolševické hordy 21. srpna 1969 a stejně tak se nenechávají manipulovat dnešní mladí lidé, pokud nejsou feťáci, alkoholici a hospodští povaleči. Na akademické půdě se pohybuji již dva roky (i když jen okrajově jako účastník U3V) ale s mladými dost často přicházím do styku. Mezi mladými jsme se též s něktrými kolegy pohybovali na jedné brněnské fakultě i v roce 1989, kdy jsem byl alespoň nápomocen rozmnožovací technikou tehdejší doby a pomáhal organizovat studentské akce ve firmách, které byly samozřejmě vedeny kovanými soudruhy a pustit mezi své zaměstnance stávkující studenty bylo pro ně nepřijatelné. V roce 1989 jsme asi všichni měli trochu jiné představy, ale dopustili jsme, aby nám vládli darebáci, aby na hradě posléze zasedl výkvět prognostického ústavu KSČ a aby byli prezidentem ochráněni ekonomičtí zločinci a zloději pod taktovkou kapitalismu Václava Klause.
Lidmila Nejedlá
Pane Jurajdo, Váš názor respektuji. Vyjádřil jste ho ze svého pohledu a zkušenosti. V mnohém máte pravdu, v něčem necítíte pokrok doby a bezbarierové možnosti, které se v dnešku lidem naskytly. Nechápu, proč Váš upřímný článek evokuje některé čtenáře k znovu očerňování prezidenta. Já Vám děkuji za příspěvek do názorové hladiny tohoto státu.
Jiří Libánský
Nevím, do jaké míry znáte Miloše Zemana. Asi jen z veřejných vystoupení během volební kampaně a pak ve funkci. Také možná nemáte takové požadavky na morální kvality hlavy státu. A když je zmínka o manipulaci, já osobně jsem obratnějšího manipulátora, než je Miloš Zeman nepoznal. Je mi jasné, že že každá země má takovou vládu, jakou si zaslouží. Platí to i o prezidentovi. Když se ve společnosti všeobecně morálka necení a lži, podvody, pomlouvání a podrazáctví je normou, není se co divit, že i u prezidenta to je pak tolerováno. Miloš Zeman, jak všichni vědí, politických funkcí dosahoval vždy především udělováním politických, podnikatelských a společenských výhod podporovatelům a tvrdým trestáním, kriminalizací a politickou i společenskou likvidací svých odpůrců. Tedy typický mafiánismus. Také nevím, do jaké míry se pohybujete mezi mladými lidmi. Ale já hodně. A mohu zodpovědně říci, že mají velkou výhodu. Vidí totiž chyby, které jsme dělali a dosud děláme, ale my je už nevidíme a nebo si nejsme ochotni připustit. Možná ještě nemají tak úplně jasno, co chtějí dosáhnout, ale dobře vědí, co nechtějí. Nechtějí opakovat naše chyby. A to je dobře. Proto mladí idealisté i volbu samolibého, bezcharakterního, mocichtivého manipulátora do čela státu vidí jako krok, který nevede ke společnosti, kterou chtějí budovat. Odpor proti Miloši Zemanovi v čele státu, ač si to jeho příznivci nechtějí připustit, není manipulací. Já sám se jich účastním a pokud mne někdo nazývá zmanipulovaným, dost mne to uráží. A asi i všechny, kteří chtějí prostě za svého nejvyššího představitele čestného člověka. Odkaz na oblibu pokleslé televizní zábavy u mládeže není relevantní. Ta obliba je i u starších generací. Rozhodně telenovely, Blesk, Spy, Rytmus života atp. není zábava především pro mládež. Jsem rád, že naše mládež má povědomí o tom, co je v naší společnosti špatně a má snahu hledat cestu, jak z toho ven. A na té cestě mohou, navzdory názorům zlostně zapšklých kritiků, počítat s mojí plnou podporou.
Jana Šenbergerová
Každý si vždy vybereme to, co chceme vidět. Spousta věcí vidět není. Nevšimla jsem si, že by pan Jurajda házel všechny mladé do jednoho pytle. Rozumím mu. Mně se dnešní představa demokracie také nelíbí, což neznamená, že toužím po starých časech. Abychom prozřeli, musíme zřejmě padnout na samé dno.
ivana kosťunová
Rozepsal jste se velmi doširoka, já jsem z toho pochopila, že se velmi obáváte probíhající manipulace hlavně mladých lidí. Máte pravdu v tom, že každá moc se vždy snažila zmanipulovat hlavně mladé lidi pro své cíle. Naše generace prožívala produktivní léta v dobách nejhlubší totality, přesto naše děti v r. 89 odvážně proti této totalitě vystoupili. Kde dospěli k těmto názorům ? Byla to hlavně výchova v rodině, naše výchova, která jim vštípila ne politický názor, ale smysl pro skutečné hodnoty. A stejně je to i dnes. Manipulace samozřejmě probíhá, nejen mladí, ale všechny vrstvy obyvatel jsou různým manipulacím vystavovány. Proti r. 1989 máme internet, sociální sítě, prostě daleko větší možnosti jak si shánět informace a utvářet si své názory. Zmanipulovat se dá jenom nemyslící člověk a to v každém věku . Určitě bych to negeneralizovala. Já jsem optimista, věřím v sílu myšlenky, sílu ducha. A škatulkovat lidi podle toho, zda podporují či nepodporují prezidenta Zemana mě už unavuje.
Helena Votíková
Pracovala jsem s mladými lidmi a nepřišli mi zmanipulovaní. Naopak měli dle mého správný úsudek. A též si myslím, že některé výroky by pan Zeman, jakožto prezident, vyslovit veřejně neměl.
Jarmila Komberec Jakubcová
Jen poznámka - firma BECK pořádala svého času podvodné akce, ale že by byla cestovka mi není známo. Často cestuji ale určitě bych s takovou "firmou" nikdy nikam nejela.
Jarmila Komberec Jakubcová
Nebudu se dlouze rozepisovat, pan Horáček to napsal i tak za mně. Já znám ve svém okolí mladé lidi jako slušné a nevypadají že jsou "zmanipulovaní".
Zuzana Pivcová
Ve Vojenském historickém archivu, který je již 26 let mým pracovištěm, pracuje v současné době brigádně na půl úvazku řada vysokoškoláků, budoucích historiků, kteří to mají v hlavě dobře srovnané, O historii (třeba čs. legie v Rusku) mají daleko větší věcné vědomosti než mnozí z nás a nikdy bych si nedovolila nazvat je usmrkanci. Ti se zřejmě pohybují v jiné rovině a na práci do archivu nechodí. Možná, že to, co o nich píšete Vy, říkali ti starší o nás tehdy v roce 1968-69.
Vanda Blaškovič
...:((....1*
Hana Rypáčková
Je to váš názor a vymlouvat vám ho nehodlám. Jsem ráda, že jsem obklopena rozumnými vzdělanými mladými lidmi, kteří si vytvářejí vlastní pohled na dění kolem sebe.
Tomáš Horáček
Pane Jurajdo, je to Váš suverénní názor, který respektuji. Nicméně, jak jsem Vás pochválil minule, musím tentokrát protestovat. Opravdu si myslíte, že inteligentní a dospělí studenti vysokých škol kolem dvaceti let jsou tací blbci, kteří si nechají nasadit brouky do hlavy od knížete Schwarzenberga a poslance Kalouska? Já tedy ne. A pokud odhlédnu od studentů, které považujete za zmanipulované „usmrkance“, pak se podívejte na to, jak Vámi chváleného pana prezidenta Miloše Zemana vnímá celá akademická obec. To už nejsou usmrkanci, nýbrž vážení rektoři všech českých a moravských vysokých škol, kteří s Vaším idolem nechtějí mít nic společného, na Hrad při výročí republiky opět nepřišli. Co myslíte, pane Jurajdo, není na tom něco divného?