Pharmia připravuje pro seniory
další přednášky o zdravotní péči

Pharmia připravuje pro seniory
další přednášky o zdravotní péči

31. 7. 2012

Sdružení nezávislých lékáren Pharmia působí v České republice od roku 2008. Klíčovým cílem aliance Pharmia je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů mimo jiné i prostřednictvím specializovaných konzultací. V současné době společnost realizuje dva projekty lékárenské péče, a to „Dětský pitníček aneb co děti pijí a nepijí“ a „Pharmia seniorům“. Právě o tomto druhém projektu jsme si povídali s PharmDr. Janou Holubovou, obchodní manažerkou společnosti Pharmia

V čem spočívá projekt „Pharmia seniorům“?

Když jsme připravovali projekty lékárenské péče, přemýšleli jsme hlavně o tom, kdo z lidí, kteří navštěvují lékárny, nejvíce potřebuje tento typ konzultační péče a co tyto lidi nejvíce zajímá. A samozřejmě jsme vybrali seniory. Lidé se dostávají k informacím o možnostech léčby z nejrůznějších zdrojů, které však nemusejí být zrovna spolehlivé. Projekt „Pharmia seniorům“ spočívá v organizaci speciálních přednášek s cílem poskytnout seniorům ucelené odborné informace na konkrétní zdravotní téma.

Jak jsou přednášky koncipovány, kdo na nich přednáší a jakým způsobem se na přednášky mohou lidé přihlásit?

Přednášky jsou koncipovány jako monotematické, tedy vždy na jedno zdravotní téma. Jsou organizovány ve spolupráci se Svazem důchodců České republiky a jsou připravovány tak, aby byly součástí pravidelných setkání seniorů. Přednášející jsou z řad lékařů nebo lékárníků. Nyní přes léto máme přestávku, ale s podzimem budeme opět přednášky organizovat. Na termíny a místa konání rádi upozorníme i prostřednictvím vašeho magazínu.

Podle jakého klíče vybíráte témata vašich přednášek?

Máme informace přímo od seniorů, našich členů lékárníků, ale i od spolupracujících lékařů, a tak víme, co konkrétně seniory nejvíce zajímá. Uskutečnili jsme například přednášky na témata „Od krvácení dásní k trvalé ztrátě chrupu“, „Osteoartroza – nejčastější kloubní onemocnění“, „Poruchy trávení u seniorů“, „Rehabilitace ve vyšším věku“ nebo „Možnosti léčby akutní bolesti“. Pokud budou mít čtenáři zájem, rádi přijmeme návrhy na další témata, která seniory zajímají.

Na jaká témata se mohou senioři těšit, co v současné době chystáte?

V současnosti připravujeme další témata, např. lékové interakce, bolestivé klouby, hojení chronických ran nebo hojení akutních ran ve vyšším věku.

V jakých městech přednášky probíhají – jedná se jen o Prahu nebo chystáte i přednášky v jiných českých či moravských městech?

S přednáškami jsme začínali v Praze, abychom si ověřili vůbec zájem seniorů o tyto přednášky. A protože zájem byl velký, připravujeme nové cykly přednášek i v dalších městech.

Mohou lidé své zdravotní problémy konzultovat s přednášejícími odborníky přímo v  průběhu přednášek?

Samozřejmě. Přednášející lékaři i lékárníci jsou naopak rádi, když je o dané téma mezi posluchači zájem a velmi rádi odpovídají na dotazy v průběhu přednášek, případně také po nich.

S jakými odborníky či společnostmi na projektu přednášek o zdraví seniorů spolupracujete?

Pro spolupráci na projektu, případně na jednotlivých přednáškách, vybíráme odborníky vždy z dané oblasti, jedná se tedy o odborné lékaře, lékárníky, případně výrobce, kteří se v dané oblasti dlouhodobě angažují, zejména v oblasti výzkumu léčiv pro dané zdravotní téma.

O společnosti Pharmia

Klíčovým cílem aliance Pharmia je zkvalitnit úroveň lékárenských služeb a zároveň zvýšit kvalitu života a zdraví jejich klientů prostřednictvím systému hodnotově a zákaznicky orientované lékárenské péče. Ústředním bodem systému lékárenské péče je pacient. Tento trend se projevuje v podobě péče orientované na pacienta. Stejnými zásadami se řídí i projekty lékárenské péče aliance Pharmia.

V lékárně Pharmia dostává pacient nejen svůj lék a pokyny k jeho užívání, ale i odbornou službu ve formě konzultace způsobu řešení zdravotního problému. Setkává se zde rovněž s vysokou úrovní komunikace, zodpovědným a vstřícným personálem a profesionálním zákaznickým přístupem.

Pharmia spolupracuje také na projektu „Bolestivé klouby“. K tomuto tématu připraví redakce i60 ve spolupráci se společností Pharmia další rozhovor.

 

 

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.