Město Příbram se snaží své seniory rozmazlovat
FOTO: Město Příbram

Město Příbram se snaží své seniory rozmazlovat

28. 11. 2017

Na to, co dělá město pro svoje seniory, jsme se zajeli zeptat do Středočeské Příbrami. Žije zde na 32 tisíc obyvatel a o sociální politiku radnice se stará místostarostka Alena Ženíšková.  

Kolik procent obyvatel Vašeho města je ve věku nad 60 let? A máte představu, jak bude u Vás pokračovat demografická křivka?
Město Příbram má 32 tisíc obyvatel, z toho je asi 4,5 tisíc seniorů. Demografická křivka se vyvíjí dle předpokladů stejně, jako v jiných městech. Populace všeobecně stárne. V České republice početně převažují senioři nad 65 let. Tomu odpovídá i velká poptávka po domech s pečovatelskou službou a samozřejmě i o domovy pro seniory. Město Příbram má domov pro seniory s kapacitou 52 lůžek s tím, že v tuto chvíli evidujeme celkem 121 čekatelů. To je dle mého názoru obrovské číslo. Je to známka toho, že ani v Příbrami není kapacita těchto zařízení dostatečná. Příbram se v posledních letech snaží rozšířit kapacity pro ubytování seniorů, což se podařilo v podobě nového komunitního domu pro seniory. Pevně věřím, že dojde i k plánovanému rozšíření stávajícího Domova pro seniory o 20 lůžek. 

Funguje u Vás velmi dobře tzv. Senior Point? Co obnášelo zřídit ho?
Dlouho jsme hledali jednotný koncept, jak pracovat s našimi seniory, jakým způsobem je zapojit do života v našem městě tak, aby mohli být spokojení a aby si svého věku dokázali užívat naplno. Hledali jsme zastřešující organizaci, která by zajišťovala jednak komunikaci s jednotlivými proseniorskými organizacemi a zároveň byla garantem poskytovaných služeb. Líbil se nám projekt Senior Point, který má původ v Jihomoravském kraji. Oslovili jsme proto realizátory z organizace Společně, o.p.s. a po sérii jednání, která trvala zhruba půl roku včetně všech příprav na spuštění projektu, jsme začátkem února 2016 otevřeli první středočeský Senior Point u nás v Příbrami. 

Jaké aktivity pravidelně nabízíte příbramským seniorům? A o co je mezi nimi největší zájem?
Reagovali jsme na poptávku ze strany seniorů. Jejich zájem je velmi rozmanitý: od počítačových kurzů, přes cvičení jógy, jazykové kurzy, výtvarné techniky, tréninky paměti. Aktivity jsou rozděleny v průběhu celého týdne. Největší zájem je o poznávací výlety ať už do blízkého nebo vzdálenějšího okolí. Senioři také navštěvují různá kulturní a divadelní představení – ať už v Příbrami, Praze nebo Plzni. Také tuto aktivitu prostřednictvím Senior Pointu město Příbram podporuje. 

V čem spatřujete hlavní poslání tohoto klubu pro starší spoluobčany?
Zejména sjednocení a ucelení nabídky poskytovaných služeb, efektivnější komunikaci a v neposlední řadě také využití prověřené marketingové značky. Pro město má spolupráce význam zejména z pohledu administrativního, dále možnost získat prostřednictvím realizátora projektu další zdroje financování. Hlavním posláním pro seniory je jasná a ucelená nabídka, jedno místo, kde mohou senioři využívat jak služeb kontaktního místa, včetně nabídky partnerských organizací a dalších subjektů, tak se také neformálně potkávat při společenských akcích. Senioři nemusí být členem žádné organizace, přesto je jim nabídka služeb Senior Pointu zcela otevřena. To dříve nefungovalo.Velmi mě těší, když se nám podaří uspořádat akci ke spokojenosti našich seniorů. A to ať se jedná o společenskou, kulturní, vzdělávací akci, anebo jen tak posezení u kávy. Vždy přijde mnoho lidí a jejich úsměvy hovoří za vše.  

Jak získáváte finanční prostředky pro fungování Senior Pointu?
Projekt je financován vícezdrojově. Velkou částí peněz, přispívá město Příbram ze svého rozpočtu. Oslovujeme nadace a další donátory s prosbou o podporu. Když vidí, jak se projektu daří, je pro nás snazší získat potřebné finance na provoz a aktivity. Také realizátor projektu díky síti svých kontaktů může dosáhnout na finanční zdroje, na které bychom my, jako město nebo jednotlivé proseniorské organizace, nikdy nedosáhli. Ročně tak od sponzorů získáme přes milion korun a díky tomu můžeme své seniory rozmazlovat.

Vaše město vydává speciální karty pro seniory. Kolik už jste jich vydali? A co v rámci této služby lidem nabízíte?

Jedná se o tzv. Kartu seniora města Příbrami. Projekt byl spuštěn v červnu loňského roku a držitelům nabízí možnost čerpat slevy a výhody u poskytovatelů slev v Příbrami a okolí. K dnešnímu dni je těchto poskytovatelů cca 120. Nově jsou také v Praze. Navazujeme na úspěšný projekt Senior Pasy, který rozšiřujeme o další funkce. Město do projektu zapojilo některé své příspěvkové organizace např. centrum sociálních služeb nebo plavecký stadion, kde mohou senioři využívat slevu na plavání. Karet je v současné době vydáno cca 1750 kusů pro občany Příbrami a okolí. 

Příbram je neobvykle aktivní v péči o občany. Můžete čtenářům portálu i60 představit nějaké další projekty, které usnadňují lidem u Vás život?
Snažíme se této generaci v Příbrami zpříjemnit stáří a stárnutí jak jen to jde. Proto na jedné straně řešíme problémy spojené s bydlením a důchody, to je hlavní prácí našich sociálních pracovnic, kdy se mnoho seniorů například bojí zajít na úřad práce pro doplatek na bydlení, ač na něj mají mnohdy nárok. Našim seniorům poskytujeme také bezplatné právní poradenství, které je hojně využívané. To je ta sociální problémová stránka. Na druhé straně se snažíme o to, připravit jim odpovídající zábavu, jako jsou aktivity doslova šité na míru. Velmi si oblíbili slavnost Svátku seniorů, kdy jsme již po dva roky zcela zaplnili náměstí 17. listopadu. Já sama osobně jsem neuvěřitelně nadšená z každoročního plesu pro seniory, který budeme v únoru 2018 pořádat již potřetí. Každý rok se setkal s obrovským kladným ohlasem, a to mě velmi těší, protože když vidíte opravdu hodně starého pána s manželkou, který říká: „Víte paní místostarostko, to je možná naposledy, co si spolu s manželkou zatančím a já vám za to velice děkuji,“ tak mi tečou slzy dojetím. A to je přesně ten důvod, proč stojí za to takové akce dělat.Mimo jiné - připravujeme výtah do knihovny, kam se doteď méně pohybliví nemohli dostat, snažíme se, aby i budovy kina a divadla byly do budoucna bezbariérové. 

Máte pocit, že stát obecně připravuje dobré podmínky, pro to, aby se obce a města mohly postarat o stárnoucí populaci?
Pevně věřím, že si stát i s touto problematikou do budoucna poradí. Podle mě je ale potřeba si v souvislosti se stárnutím populace uvědomit tu obrovskou potřebnost domovů pro seniory. A tím opravdu nemyslím soukromé domovy, které dnešní průměrný senior není schopen ani s příplatkem na péči zaplatit. V průměru, kdy senior bere měsíčně okolo deseti tisíc korun důchodu, z čehož musí zaplatit nájem, léky, jídlo, pak vám toho moc nezbývá. Je mi z toho smutno. V Příbrami zaznamenáváme zvýšený výskyt seniorů na hranici bídy a opravdového živoření. Bohužel se tato situace bude zřejmě dále zhoršovat. Věřím, že nová vláda se začne seniorskou populací a stárnutím všeobecně, seriózně a hlavně intenzivně zabývat. 

Na jaký program či akci byste nás do konce roku pozvala?
4. prosince nás čeká v Kulturním domě Mikulášská pro seniory, 18. prosince to bude Vánoční posezení v Senior Pointu se zpěvem, cukrovím a příjemnou atmosférou a 24. prosince jako každoročně proběhne Vánoční besídka pro obyvatele Domova pro seniory, která je vždy tématicky pojata. Stále se v našem městě něco děje a já pevně věřím, že si všichni uvědomí, že je potřeba se o naše starší spoluobčany postarat a snažit se jim vytvářet důstojné podmínky nejen pro jejich život, ale i pro jejich spokojené stárnutí. Nesmíme zapomínat, že i my sami budeme jednou tuto pomoc potřebovat.

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie
TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.