Co dělat, když žádáte o důchod a nemáte všechna potvrzení od zaměstnavatelů?
Ilustrační foto: ingimage.com

Co dělat, když žádáte o důchod a nemáte všechna potvrzení od zaměstnavatelů?

30. 1. 2018

Údaje o skutečnostech rozhodných pro nárok a výši důchodu, tj. o dobách pojištění, výdělcích a vyloučených dobách, jsou průběžně shromažďovány u České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) nebo obdobných dokladů. Jsou-li zjištěny nesrovnalosti mezi údaji v evidenci ČSSZ a skutečností, je vhodné obrátit se nejprve na tehdejšího zaměstnavatele, upozornit jej na pravděpodobné nesplnění jeho zákonné povinnosti vyhotovit ELDP a požádat jej o zjednání nápravy.

Není-li tento postup možný, například proto, že zaměstnavatel odmítá v této záležitosti spolupracovat nebo proto, že již neexistuje, může se pojištěnec obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení příslušnou podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém byla vedena evidence mezd, aby ta u zaměstnavatele sama zabezpečila splnění jeho povinnosti, případně, není-li to možné, zahájila řízení o převzetí plnění některých úkolů spojených s prováděním důchodového pojištění zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří neplní povinnosti při provádění důchodového pojištění. Příslušná správa sociálního zabezpečení rovněž může zaměstnanci pomoci při zjištění adresy archivu (či spíše tzv. soukromé spisovny), v němž je uložena spisová dokumentace zaniklého zaměstnavatele.

Nelze-li za účelem prokázání rozhodných skutečností získat žádný dostatečně relevantní listinný doklad, lze jako krajní řešení využít i možnost prokázat dobu pojištění čestným prohlášením nejméně dvou svědků a žadatele o důchod nebo o úpravu důchodu. Tato možnost se však týká výlučně prokázání „doby“ pojištění, nikoliv tedy prokázání výdělků. V případě, že se tímto způsobem došetří alespoň doba pojištění, považuje se takové období při výpočtu výdělkového průměru za dobu vyloučenou, aby nedošlo k rozmělnění průměru výdělků dosahovaných před ním či po něm. Pomoc a radu i zde poskytne kterákoliv správa sociálního zabezpečení. 

 

Božena Hažová pro portál i60

 

 

 

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 1 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Věra Halátová
Ten,Pavel Mužík. Nevím, kolik je vám let, co jste studoval, zda jste dokončil studium. Doba dokončeného studia se započítává do dob pojištění. Zákon o důchodovém pojištění není zaměřen k tomu, aby "někteří" lidé dostávali nejnižší důchod. Co jste vlastně dělal? Jaké "studium po 24 letech? Co jste dělal do té doby? Já jsem si mohla "udělat" jen dvouletku. Pak jsem si "mohla" udělat maturitu. A potom vejšku. to znamená, že od 17 let jsem byla zaměstnána. A byla jsem zaměstnána v pracovním poměru i ve vedlejším pracovním poměru. A byl mi započítán i ten vedlejší pracovní poměr. A byla mi započítána i doba těch dvou let střední školy. Prosím vás, neskuhrejte, zamyslete se sám nad sebou.
Jiřina Votavová
Důchod se dá spočítat na kalkulačce MPSV, ale chce to pár informací ke způsobu výpočtu nebo ho někdy spočítají i na OSSZ. Já ho počítala a občas ještě spočítám i teď už v důchodu a přesně. Žádnou právní a podobnou poradnu bych nevyhledávala. Vím, že za dost vysoký poplatek někteří vyhotoví akorát nepřesný dvoustránkový elaborát. Doporučuji ještě včas před podáním žádosti o starobní důchod si na ČSSZ Praha vyžádat tzv. "Informativní osobní list důchodového pojištění" a veškeré doby pojištění překontrolovat, případně včas dohledat. Na zaslání tohoto IOLDP má nárok 1x za rok každý, asi rok před nárokem na starobní důchod zasílá tento přehled ČSSZ automaticky. Informace jsou na stránkách ČSSZ nebo poradí a žádost pak odešlou na OSSZ. V případě čestného prohlášení dvou svědků musí být tato chybějící doba svědky prokázána. Po obdržení rozhodnutí o přiznání důchodu je vhodné, si na druhém listě doby pojištění ještě překontrolovat.
Pavel Mužík
Co se důchodů týče, je naše zákonodárství velmi "pružné" - tedy hlavně v tom smyslu, jak vyměřit co nejnižší důchod. 1) Do odpracované (resp. náhradní) doby se nezapočítává doba studia po 24. roce věku. Takže i když jsem studoval nejkratší možnou dobu, nikdy jsem neopakoval ani nepřerušil a po ukončení studia okamžitě nastoupil do práce, stejně mi kvůli tomu několik dnů chybělo, abych měl ještě jeden odpracovaný rok. 2) Ačkoliv mám doloženo, že jsem pracoval 13 let v 1. důchodové kategorii (v dolech), důchod mi byl vyměřen jako kdybych celý život seděl v kanceláři. V přechodném opatření, podle kterého by se mi důchod měl vypočítávat výhodněji, se totiž jaksi "opomnělo" na valorizaci důchodů. A třetí perlička: požádal jsem tři různé právníky, aby mi pomohli s výpočtem důchodu. Za zcela stejných výchozích podmínek došli ke třem různým číslům!