Jak požádat o předčasný důchod? A vyplatí se to?
Ilustrační foto: ingimage.com

Jak požádat o předčasný důchod? A vyplatí se to?

2. 2. 2018

O tzv. předčasný starobní důchod, stejně tak jako o ostatní dávky důchodového pojištění, se žádá u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele. Na území hl. m. Prahy vykonává působnost OSSZ Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ), v Brně pak Městská správa sociálního zabezpečení (MSSZ). Jinak je tomu u příslušníků ozbrojených sil (vojáci, policisté, hasiči, příslušníci vězeňské služby) – ti žádají o důchod u příslušného útvaru ministerstva obrany, vnitra nebo spravedlnosti.

Termín pro podání žádosti není pevně stanoven, zákon však umožňuje podat ji nejdéle 4 měsíce před požadovaným datem přiznání; v případě dřívějšího podání by příslušný orgán sociálního zabezpečení řízení přerušil, resp. zastavil. Tzv. předčasný starobní důchod nelze (na rozdíl od tzv. řádného starobního důchodu) přiznat zpětně, tj. lze jej přiznat nejdříve ode dne, v němž byla žádost o tuto dávku podána.

Důchodový věk se stanoví v závislosti na roce narození pojištěnce, jeho hranice je ještě stále rozdílná pro muže a pro ženy, u žen se navíc až dosud zohledňuje počet vychovaných dětí. Tabulka důchodového věku je přílohou zákona o důchodovém pojištění, lze ji nalézt např. zde. Důchodový věk lze rovněž zjistit pomocí tzv. věkové kalkulačky umístěné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Osoba, jejíž důchodový věk je 63 roků nebo méně, může odejít do předčasného důchodu nejdříve 3 roky před dosažením důchodového věku. Osoba, jejíž důchodový věk je vyšší než 63 roků, může odejít do předčasného důchodu nejdříve ve věku 60 let.

Výše důchodu je ovlivněna výdělky pojištěnce dosaženými v tzv. rozhodném období (rok 1986 až rok předcházející roku přiznání důchodu), dále celkovou získanou dobou pojištění a dále délkou doby předčasnosti. Důchod je tím vyšší, čím vyšších výdělků pojištěnec dosahoval a čím delší dobu pojištění získal (zásada zásluhovosti). Za dobu předčasnosti se však důchod krátí, a to úměrně její délce. Nejprve se zjistí měsíční výdělkový průměr jedince, ten se následně upraví za využití příslušných redukčních hranic na tzv. výpočtový základ. Z něj se vypočte příslušný počet procent, a to tak, že za každý celý rok (násobek 365 dnů) doby pojištění náleží 1,5 % (tj. např. za 42 získaných roků pojištění náleží 63 % výpočtového základu, za 43 roků náleží 64,5 % výpočtového základu, atd.). Takto stanovená částka se následně krátí tak, že se odečítá 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů z období prvních 360 dnů předčasnosti, dále o 1,2 % výpočtového základu za každých započatých 90 dnů z období dalších 360 dnů předčasnosti, a dále o 1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 dnů ze zbytku období předčasnosti. Tímto způsobem se stanoví procentní výměra důchodu. K ní se každému pojištěnci přičte základní výměra v pevné výši 9 % průměrné mzdy (v roce 2018 jde o částku 2700 Kč). Součet procentní a základní výměry tvoří celkovou výši důchodu.

Krácení důchodu za předčasnost je trvalé, tj. není možné dosáhnout odbourání tohoto krácení pouhým dosažením důchodového věku. Velmi přibližně lze zobecnit, že u osoby, která dosahovala průměrných výdělků ve výši průměrné mzdy, činí v roce 2018 trvalé krácení důchodu s předčasností v délce:

360 dnů cca 900 Kč,

720 dnů cca 2000 Kč,

1080 dnů cca 3300 Kč.

Tyto částky přibližně vyjadřují rozdíl mezi výší tzv. předčasného starobního důchodu a výší tzv. řádného starobního důchodu, který by náležel, pokud by daná osoba nepožádala o tzv. předčasný starobní důchod, ale vykonávala výdělečnou činnost až do data dosažení důchodového věku.

 

Božena Hažová pro portál i60.cz

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 3 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Karel Novák
Také uvažuji o předčasném důchodu a to ze zdravotních důvodů. Pracuji jako skladník, ale tělo už není tak silné jako dřív, takže mě to dost zmáhá. Zajímalo by mě, o kolik si pohorším, když půjdu o 5 let dříve do důchodu a na https://www.1job.cz/prispevek/predcasny-duchod-a-zamestnani jsem se dočetl, že se mi snižuje důchod každým započetím 90 dní, které mi zbývají do důchodu. Prvních 360 dnů se procentní výměra snižuje o 0,9% za každých započatých 90 dnů; Za období 361 – 720 dnů přijdu o 1,2% za každých započatých 90 dnů; Doba nad 721 dnů je krácena o 1,5%. Ano je to hodně peněz, ale zdraví máme jen jedno si říkám.
olga skopanova
Nevím z čeho jsou tak odvázaní že budou mít klid a nebudou mít žádné povinnosti? Ale to je cesta k fyzickému a duševnímu chátrání.
Blanka Bílá
Hezký den, poslední roky mi spousta věcí znepříjemňovalo život v pracovním procesu.Práce o sobotách, nedělích, celé dny, nezaplacené přesčasy, malá možnost vybrat si za to volno, nesmyslná nařízení.Jeden mohl neustále počítat s tím, že bude odvolán z dovolené, nemluvím o tom,i třeba si něco naplánovat,zařídit.Pokud mi někdo volal, byl častý dotaz, jestli jsem doma nebo v práci.Tak pak mi mé rozhodnutí jít přečasně do důchodu přišlo smysluplné, je mi jedno, že mám méně peněz, alle mohla jsem se dát i po zdravotní stránce do pořádku, věnovat se rodině.
Věra Halátová
Vyplatí se to? Z jakého pohledu? Finančně určitě ne. Ale je to rozhodnutí každého jednotlivce. Většinou tito předčasní důchodci říkají: Už toho mám dost! Budu mít klid! Jestli ten klid skutečně najde, to je různé. Většina těchto předčasných důchodců později lamentuje, jaký je to nepořádek, jak mají málo, jak je draho, apodobně. Teď odešel do předčasného důchodu muž, 61 roků, který trávil svůj pracovní čas na cestách, vždy s úsměvem, elegán, žertoval se ženami. Od prvního února bude doma se svou jednou zákonitou manželkou, sám v malém dvoupokojovém bytě, tito lidé nemají zahrádku, nepěstují turistiku, nečtou. Na financích přijde zhruba o tisíc korun. Tak jsem zvědavá, jak bude radostně žít za cca 3-5 let. Mimochodem, ten člověk nadával na všechno a všechny už před předčasným starobním důchodem.
Jitka Hašková
Kdysi se vyplatilo jít do předčasného důchodu i finančně. Zhruba tak před 15 nebo 16 lety. Udělala to tenkrát jedna moje kamarádka, šla asi o 1 rok dříve. Tenkrát byly slušné zvyšovačky, takže, když jsem šla já do řádného důchodu asi 2 roky po ní v roce 2003, tak výše mého důchodu byla stejná jako její - jsme stejně staré, měly jsme stejné zaměstnání čili zhruba stejné příjmy. Teď už to tak není. Spíše se lidé snaží přesluhovat a dělat na procenta.
Věra Ježková
Mně se vyplatil. Finančně jistě ne, ale na duši ano. Mám klid a můžu si užívat čas po svém. Šla jsem dřív o dva roky. Když jsem konečně vyřídila všechno papírování, koupila jsem si z radosti v nedaleké Bílé Labuti hnědou tašku přes rameno. Nosím ji dodnes.