Připravovali jsme (se) na vstup do EU

Připravovali jsme (se) na vstup do EU

23. 5. 2018

K Příběhům naší republiky mám tentokrát jeden z její novodobé historie. 17. ledna 1996 podala Česká republika žádost o členství v Evropské unii. Díky programu PHARE bylo v předcházejícím roce zřízeno na Pedagogické fakultě UK, v Ústavu výzkumu a rozvoje školství Centrum evropských studií. Jeho cílem bylo mj. pomáhat učitelům s jejich přípravou na vstup ČR do EU tak, aby mohli v tomto směru vhodným způsobem vzdělávat své žáky. Daná problematika se stala rovněž součástí vzdělávání studentů učitelství některých oborů naší fakulty. Podílela jsem se na zřízení Centra a pracovala v něm až do jeho zrušení.

K tomu, abychom mohli vzdělávat učitele, museli jsme nejdřív sami získat potřebné vzdělání. Zapojili jsme se proto do řady projektů, které Evropská komise nabízela, získali jsme několik cenných grantů. Chodili jsme na akce ministerstva zahraničí, kde jsem si mj. oblíbila Lubomíra Zaorálka jako velmi chytrého pána. Pořádali jsme kolokvia a konference, publikovali odborné texty. Spolupracovala s námi řada významných osobností, např. Margaret Shennan, britská konzultantka Rady Evropy a Žena Evropy za rok 1993, Jacques Rupnik, Alexandr Ort, mj. předseda správní rady Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, Ferdinand Kinský, tehdejší ministr zahraničí Jan Kavan, filozof Jan Sokol, politolog Michal Klíma, dnešní rektor Metropolitní univerzity, a další. Účastnili jsme se také akcí pořádaných obdobným pracovištěm Vysoké školy ekonomické, které na tom bylo po materiální stránce poněkud lépe než my. Pro učitele jsme poté zorganizovali několik letních škol a seminářů, někdy i ve spolupráci s jinými pedagogickými fakultami. V rámci jednoho grantu PHARE vypracovala každá skupina pod naším vedením vlastní publikaci, kterou pak dostali k dispozici i učitelé ostatních škol zapojených v daném projektu. Práce v Centru evropských studií mě bavila nejvíc v celé mé profesní dráze.

Ukázky uvedených publikací najdete pod článkem. Ve dvou z nich byl publikován mj. výběr výroků žáků 8. třídy týkající se jejich představ o Evropě.  „Evropa je: velice krásný světadíl; kontinent, na němž jsem se narodila; turisticky lákavý světadíl; velice vyspělý světadíl díky mnoha významným osobnostem; kontinent, na němž žijí lidé; jedním z hospodářských a kulturních center; na zeměkouli; velká země, na které bydlím; rodná zem; světadíl, ve kterém je naše republika a ve kterém je náš domov; společenství zemí; fotbalový ráj; člověkem znetvořená; sousední část Asie; ve stupnici velikosti někde na konci; rozlehlé společenství závislých a nezávislých států; kus zeměkoule, na kterém bydlím a budu bydlet; kontinent zmítaný následky války; jedno velké smetiště; součást euroasijského kontinentu; kontinent jako každý jiný.“ Pokud vás napadlo ještě něco, pak ano, i tento výrok „Evropa je v …“ se objevil. Ten jsme ovšem neuvedli.

V Evropské čítance byli představeni následující autoři a osobnosti: Honoré de Balzac, Samuel Beckett, Benedikt z Nursie, Heinrich Böll, Giordano Bruno, Ivan Alexejevič Bunin, Caesar, Karel Čapek, Dante Alighieri, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Mihai Eminescu, Anatole France, Johann Wolfgang Goethe, Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, Heinrich Heine, Homér, Bohumil Hrabal, Jan Hus, Jana z Arku, Franz Kafka, Ján Kollár, Jan Ámos Komenský, Konstantin a Metoděj, Milan Kundera, Leonardo da Vinci, Michail Jurjevič Lermontov, Arnošt Lustig, Gerard de Nerval, Friedrich Nietsche, Alfred Nobel, Cyprian Kamil Norwid, George Orwell, Ovidius, Alexandr Sergejevič Puškin, Christoph Ransmayr, Romain Rolland, Erasmus Rotterdamský, Nelly Sachsová, Friedrich von Schiller, Sofokles, Sokrates, Alexandr Solženicyn, Josif Vissarionovič Stalin, Wislawa Szymborska, Tomáš Štítný ze Štítného, Paul Verlaine, Voltaire, Vladimír Vysockij.

Soubor příruček pro učitele a žáky základních a středních škol tvořily následující příručky: 1. Interaktivní a kooperativní strategie v evropských projektech škol, 2. Poznáváme Evropskou unii, 3. Česká republika – Evropa – svět, 4. Jak žijí a učí se mladí Evropané, 5. Dny Evropy ve škole, 6. Evropský klub ve škole, 7. Čteme si o Evropě, 8. Internet, Evropská unie a česká škola, 9. Evropská unie do kapsy.

Úvodní obrázek: Evropská unie

http://www.euhrou.cz/data/f/2/3248/perex_perexOriginal/p1bnl4oltrfpni45svq9ql1uq67.png

Hodnocení:
(4.9 b. / 11 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie
TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Věra Ježková
Děkuji vám. Bylo to především nutné. (I nepřítele je dobré poznat. A EU navzdory svým četným nedostatkům nepřítel není.) Oldřichu, to, co byste napsal, by jistě bylo zajímavé.
Hana Rypáčková
To nadšení z Evropy, první dotace, to bylo opravdové nadšení. Ale jinak se vždy ve školách nadávalo, že se vše upeče odtrženě od praxe u zeleného stolu. Takže první pokusy ke spolupráci byly vítané . Názor, že je Evropa v pr....To uhodli. Ale je to zajímavé.
Marie Doušová
Velice zajímavý článek.
Oldřich Čepelka
Zajímavé. Možná bych mohl napsat o zrodu posttotalitního neziskového sektoru v 90. letech, o pomoci od Sorose, o obstrukcích ODS, o nadšení prosadit občanskou společnost, v níž mají lidé plné právo se vyslovovat k čemu chtějí, pomáhat, kde chtějí a sdružovat se, jak chtějí.
Věra Ježková
Dodatek. Otázku k čítance, proč jsou tam právě tihle a ne jiní, lze klást vždy. A nejen u jedné čítanky. Problematika pedagogického minima, tedy výběru učiva, se řeší stále a není k vyřešení. Nějaká kritéria samozřejmě být musí. :-)
Věra Ježková
Děkuji vám za názory a pochvalu. Zuzko, čítanka byla taková nadstavba, vytvořili jsme si ji pro radost. Vybírali jsme své oblíbence, osoby významné, a to nejen v rámci EU. Taky je to Evropská čítanka, nikoli čítanka EU. Blanko, nemám důvod být zklamána. Nikdy jsem netvrdila, že vše, co pochází z EU, je úžasné. Příručky si napsali učitelé podle svých potřeb za peníze EU, nikoli pod jejím diktátem. Jano, připomněla jste mi někdejšího přítele astronoma. Obdivně vzhlížel k pedagogům, pravě: Jak to můžete dělat, vždyť se to nedá spočítat? Souhlasím s vámi. Pedagogika je pro mě obtížně uchopitelná, ač jsem ji také musela studovat. Ale jsem lingvista. A jazyk mívá své zákonitosti a strukturu. Ohlasy z praxe jsme měli dobré. Pro mě bylo důležité především to, že mě práce bavila, poznala jsem díky ní zajímavé lidi a nová prostředí.
ivana kosťunová
Zajímavý je výběr osobností ve světové čítance. nevidím tam žádnou zákonitost - asi je to ono, co popisuje Jana.
Jana Kollinová
Zajímavý článek. Oceňuji odbornost, důslednost a množství vědeckých materiálů, kterými byli vybaveni pedagogové aktivní v oblasti vzdělávání v letech zmíněných autorkou článku. Neměla jsem a nemám představu o tom, jak implantovali nabyté vědomosti náctiletým. Nepochybuji o tom, že mnozí uspěli, ale popravdě, jednodušší je studovat fyzikální chemii, chemii a matematiku, zde jsou zákonitosti, které žádná nařízení EU neovlivní.
Blanka Macháčková
Věro, asi tě zklamu, ne všechny příručky pod hlavičkou EU byly užitečné. Často jsme v nich na SŠ viděli zbytečně vyhozené peníze z fondů EU. Věřím, že ty tvoje byly praktické a ve výuce využitelné.
Jitka Hašková
Báječný článek. Musím si ho přečíst na počítači až přijedu domů. Na tabletu mi to moc nejde.
Zuzana Pivcová
Zajímavý článek o zajímavé a náročné práci. Líbí se mi výroky žáků o Evropě s různou mírou obsažnosti. Ale zajímalo by mě, odkud vzešly návrhy osobností, zařazených do Evropské čítanky. Z jednotlivých členských států, aby tam měly zastoupení?
Libor Farský
Škoda, že jsem se práce na této problematice nemohl také zúčastnit, velmi by mě to bavilo. Tak si alespoň teď dodatečně kupuji publikace s příbuzným obsahem, které vycházejí. Výborně, Věrko !!!
Dana Puchalská
Velmi zajímavé. Myslím že to musela být náročná práce.