Učit se to, co mě baví. Ale kde?
ilustrační foto: pixabay.com

Učit se to, co mě baví. Ale kde?

14. 9. 2018

Tady je přehled hlavních možností vzdělávání pro seniory s odkazy na internet. Byl vytvořen již loni a nyní je většina kurzů univerzit třetího věku (U3V) již obsazená. Tak aspoň pro budoucí inspiraci jsou zde všechny U3V a z ostatních možností alespoň příklady.
 

I. Univerzity třetího věku (U3V)
 

Následující přehled, který v této podobě dosud neexistoval,  je pracovní pomůckou pro zájemce. Některé školy organizují kurzy U3V centrálně (za všechny fakulty, např. Technická univerzita Liberec), jinde zveřejňují nabídku jednotlivé fakulty (např. ČVUT). Musíte si zaklikat…

 

A) Česká zemědělská univerzita v Praze
https://u3v.czu.cz/cs/

1) Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

https://www.af.czu.cz/cs/r-7640-celozivotni-vzdelavani/r-9738-nase-zahrada/predstaveni-oboru.html

2) Technická fakulta

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6969-studium/r-9604-u3v

3) Fakulta tropického zemědělství

https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6857-studium/r-7197-celozivotni-vzdelavani-a-u3v

4) Provozně ekonomická fakulta

 https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7023-u3v-vu3v

5) Fakulta lesnická a dřevařská

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-8296-u3v

6) Institut vzdělávání a poradenství

https://www.ivp.czu.cz/cs/r-6930-studium/r-6944-u3v

 
B) České vysoké učení technické v Praze
https://www.cvut.cz/univerzita-tretiho-veku-u3v

Seznam kurzů: https://czv.cvut.cz/u3v.php

1) Fakulta stavební

http://web.fsv.cvut.cz/zajemce-o-studium/kurzy-celozivotni-vzdelavani-a-skoleni/#heading-1

2)Fakulta architektury

https://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/KurzyCelozivotnihoVzdelavani

3) Fakulta dopravní

https://www.fd.cvut.cz/

4) Fakulta elektrotechnická

http://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/CZV.html

5) Masarykův ústav vyšších studií

http://www.muvs.cvut.cz/czv/u3v/

 

C) Masarykova univerzita
http://u3v.muni.cz/

 

D) Mendelova univerzita v Brně
http://icv.mendelu.cz/u3v

 

E) Slezská univerzita v Opavě
http://czv.slu.cz/

 

F) Technická univerzita v Liberci
https://www.cdv.tul.cz/index.php/univerzita-tretiho-veku/

 

G) Univerzita Hradec Králové
https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Centrum-celozivotniho-vzdelavani/Univerzita-tretiho-veku

1) Fakulta informatiky a managementu

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Katedry-a-soucasti/Institut-dalsiho-vzdelavani-IDV-FIM

2) Pedagogická fakulta

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Centrum-celozivotniho-vzdelavani

3) Ústav sociální práce

https://www.uhk.cz/cs-CZ/USP/Studium/Centrum-celozivotniho-vzdelavani

 

H) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
https://www.ujep.cz/cs/univerzita-tretiho-veku

 

I) Univerzita Karlova v Praze
https://www.cuni.cz/UK-51.html

1) 1. lékařská fakulta

https://www.lf1.cuni.cz/u3v?f=dalsi-vzdelavani

2) 2. Lékařská fakulta

http://www.lf2.cuni.cz/studium/univerzita-3-veku-na-2-lekarske-fakulte-uk

3) 3. Lékařská fakulta

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-195.html

4) Filosofická fakulta

https://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku/

5) Přírodovědecká fakulta

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/u3v

6) Matematickofyzikální fakulta

https://www.mff.cuni.cz/studium/czv/u3v.htm

7) Pedagogická fakulta

http://pages.pedf.cuni.cz/czv/univerzita-tretiho-veku/

8) Fakulta sociálních věd

https://utv.fsv.cuni.cz/

9) Fakulta tělesné výchovy a sportu

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-56.html

10) Fakulta humanitních studií

https://fhs.cuni.cz/FHS-597.html

11) Katolická teologická fakulta

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html

12) Husitská teologická fakulta

https://www.htf.cuni.cz/HTF-94.html

13) Právnická fakulta

https://www.prf.cuni.cz/dalsi-vzdelavani-1404044244.html

14) Lékařská fakulta UK v Plzni

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/412-univerzita-tretiho-veku.html

15) Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Univerzita-tretiho-veku/Zakladni-informace-Univerzita-tretiho-veku/

 

J) Univerzita Pardubice
https://www.upce.cz/studium/czv/u3v.html

 

K) Univerzita Palackého v Olomouci
https://u3v.upol.cz/

 

L) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
http://www.utb.cz/chci-studovat/univerzita-tretiho-veku?lang=1

 

M) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
http://www.vfu.cz/studium/icv/u3v/index.html

 

N) Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/dalsi-vzdelavani

1) Hornicko-geologická fakulta

https://geopavilon.vsb.cz/cs/u3v/

2) Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

https://www.fmmi.vsb.cz/u3v/aktuality/

3) Fakulta strojní

https://www.vsb.cz/energetika21stoleti/cs/u3v/

4) Ekonomická fakulta

https://www.ekf.vsb.cz/u3v/cs/o-nas/

5) Fakulta bezpečnostního inženýrství

https://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/

 

O) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
https://cv.vscht.cz/u3v

 

P) Vysoká škola ekonomická v Praze
http://u3v.vse.cz/

 

Q) Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
http://u3v.vspj.cz/obecne-informace

 

R) Vysoké učení technické v Brně
http://www.lli.vutbr.cz/u3v

 

S) Západočeská univerzita v Plzni
https://u3v.zcu.cz/

 

T) Janáčkova Akademie múzických umění
1) Divadelní fakulta

http://difa.jamu.cz/u3v/

2)Hudební fakulta

http://hf.jamu.cz/u3v/

 

U) Jihočeská univerzita
http://czv.jcu.cz/cs/univerzita-tretiho-veku

1)Zdravotně sociální fakulta

http://www.zsf.jcu.cz/cs/czv/univerzita-tretiho-veku-u3v

2) Teologická fakulta

http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/celozivotni-vzdelavani/univerzita-tretiho-veku

3) Ekonomická fakulta

http://www.ef.jcu.cz/studium/univerzita-tretiho-veku

4) Filozofická fakulta

http://www.ff.jcu.cz/univerzita-tretiho-veku1?p_p_id=56_INSTANCE_4mNaGhju9aab&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view

5) Společný program pedagogické fakulty a fakulty rybářství a ochrany vod

http://www.frov.jcu.cz/cs/aktuality-menu/aktuality/2212-11-tyden-2017-na-frov-ju?highlight=WyJ0XHUwMTU5ZXRcdTAwZWRobyIsInZcdTAxMWJrdSIsInRcdTAxNTlldFx1MDBlZGhvIHZcdTAxMWJrdSJd

 

V) Mladoboleslavská univerzita třetího věku a volného času seniorů
http://www.sskolemb.cz/cs/horni-menu/univerzita-3-veku-a-volny-cas/

 

Nejčastější tématikou v kurzech U3V je Informatika, Filologie a Historické vědy. Co si ale pod tím musíme prakticky představit? Většina kurzů informatiky jsou různé kurzy zvyšující počítačovou gramotnost seniorů. Je to však i vytváření a správa webových stránek, úprava fotografií nebo vytváření rodokmenu za pomoci digitálních technologií. Pod filologií jsou jazykové kurzy, nejčastějším předmětem je angličtina. Historické vědy jsou rozmanitější, neboť jde jak o konkrétní, časově, místně a věcně určené dějiny (jako jsou Opevněné kostely ve středověku), tak o přehledová a diskusní témata (např. Evropská duchovní kultura neb Genealogie v praxi). V U3V se dají studovat opravdu nejroztodivnější předměty a témata. Většinou nejsou prakticky zaměřená (jako zahrada, vaření nebo ruční práce); jsou pro zábavu, osobní záliby, využití volného času a taky pro získání nových přátelství a známostí.

 

II. Další poskytovatelé vzdělávání seniorům
 

U3V se zaměřují především na rozšiřování poznatků seniorů a jen málo na zlepšování jejich dovedností. Naproti tomu ostatní poskytovatelé, mimoškolské instituce, mají nabídku orientovanou výrazně do praxe. Převládají zde 4 skupiny kurzů: jazykové, počítačové, umělecké a tělesná cvičení. 

V obrovském množství subjektů převažují místní kluby seniorů a jednotlivé domovy pro seniory, které jsou pořadateli jednotlivých přednášek, jež na sebe nenavazují, a nelze proto ve většině případů hovořit o kurzech nebo ucelenějším studiu. Nejrozsáhlejší nabídku mají v Praze Remedium, Život 90 a Centrum celoživotního vzdělávání Domovina Dany Steinové v Praze 7, v Ostravě Městská knihovna, v Plzni D klub a Totem. Na příkladu Brna vidíme rozmanitost právních forem poskytovatelů mimouniverzitního vzdělávání pro seniory a také rozmanitost v tématickém zaměření.

 Vesna, o. p. s. Brno pořádá kurzy s rozmanitou tématikou: tvůrčí psaní, paličkování, kreslení pravou mozkovou hemisférou, jazykové a počítačové kurzy, trénink paměti, tělesná cvičení, tanec, hudební výuka. Všechny kurzy jsou přístupné jak seniorům, tak mladším, nejedná se o specializované akce pro seniory (ovšemže populace v ekonomicky aktivním věku by rovněž mohla navštěvovat kurzy U3V, kdyby to umožnily podmínky, a v případě lidí nad 50 nebo 55 let tomu skutečně tak bývá).  

Městská část Brno – Komín organizuje kurzy pro seniory: Trénink paměti, angličtina, němčina, aquaerobik, kurz Nordic Walking aj.

Senior akademie Městské policie Brno zahrnuje několik studijních programů ve formátu podobném U3V. V základním programu se vyučuje právo oběti trestných činů, prevence domácího násilí, bezpečí seniorů v silničním provozu, prevence majetkové kriminality, jak funguje důchodový systém a systém sociálních dávek, prevence požárů, drogová kriminalita, práva spotřebitelů, kondiční cvičení, první pomoc, kurz sebeobrany, internetová bezpečnost. Kromě cvičení jde většinou o  několikahodinové přednášky doplněné dotazy z publika. Pokročilý program je více zaměřen na práci městské a státní policie, obchodní inspekce, celní správy apod. Jsou sem však zařazena i témata psychologie stárnutí, finanční gramotnosti a zdravotní cvičení. Studijní program má rozsah 96 hodin.

 

Do popředí se v posledních letech dostává problematika mezigeneračního učení. Mezigenerační studium zajišťuje např. Přírodovědecká fakulta UK v tématice ochrany životního prostředí. Většina mezigeneračních aktivit se však odehrává mimo organizované vzdělávání (např. spoluprací dětských a seniorských institucí) nebo v projektech typu „žáci SŠ učí seniory“. Centrum celoživotního vzdělávání Dany Steinové v Praze patří mezi ty, kteří v poslední době založili Univerzitu pro prarodiče a vnoučata (6-12 let).

Výčet dalších poskytovatelů vzdělání seniorů tedy nebude úplný, neboť řada z nich realizuje pouze jednotlivé kurzy nebo  jednorázové akce anebo je nezveřejňuje na internetu (jsou interní záležitostí dané instituce). To se týká především jednorázových akcí v místním měřítku. Jde řádově o tisíce vzdělávacích akcí.

 

a) Kluby třetího věku
Kluby jsou sdružením starších občanů s cílem společného trávení volného času. Kluby mohou mít různé odborné zaměření, jejich častou aktivitou jsou i jednorázové vzdělávací akce dle momentálně převažujícího zájmu. Příklady:

1) Klub Aktiv České Budějovice

http://www.klubaktiv.cz/

2) Centrum sociálních služeb Jeseník

http://www.cssjes.cz/nase-sluzby/aktivity-pro-seniory/akademie-tretiho-veku

3) Život 90 Praha

https://www.zivot90.cz/15-kurzy-akce/264-program-kurzu-a-akci

4) Centrum Rosa Praha  8

http://www.centrumrosa.cz/

5) Czech Press Photo

https://www.czechpressphoto.cz/cpc/vyuka-workshopy/seniorske-programy/

6) Sport pod Palačákem Brno (součást U3V VUT Brno)

http://www.sportpodpalacakem.cz/sluzby/seniorske-programy-aktivni-stari/

7) Klub Remedium Praha 

http://www.remedium.cz/programy-pro-seniory/programy-pro-seniory.php

 

b) Akademie třetího věku

Poskytují zájmové semestrální studium určené seniorům. Typicky se zaměřují na přednáškové cykly zaměřené na medicínskou problematiku, občansko-sociální vzdělávání, kulturu, umění, přípravu na stáří, cvičení, exkurze, rukodělné kroužky. Častým pořadatelem akademie je Český červený kříž, avšak bývají  organizovány pod záštitou různých organizací, jako jsou muzea, kulturní domy nebo i střední školy.

1) Vzdělávací institut Středočeského kraje

https://www.visk.cz/a3v-akademie-tretiho-veku

2) Akademie třetího věku v Brně

http://www.a3vbrno.cz/index.php?page=vzdelavani-senioru

3) Univerzita obrany v Brně

https://www.unob.cz/studium/Stranky/kurz_tretiho_veku.aspx

4) Zonerama – Akademický klub třetího věku (tvorba fotografií)

https://www.zonerama.com/akademie3v/21559

 

c) E-learningové vzdělávání a Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Nemusíte jezdit do Prahy nebo jiných velkých měst! Nejdokonalejším poskytovatelem uceleného virtuálního vzdělávání je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity: https://e-senior.czu.cz/course/index.php?categoryid=3 a https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12 

Pořádají množství kurzů na různá témata. Po celé republice mají mnoho desítek konzultačních středisek. Společná výuka probíhá v konzultačním středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou posluchačům během semestru kdykoli přístupné přes internet. Každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek. Po splnění studijních povinností a absolvování 6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze.

Jiné souvislé e-learningové vzdělávání vyhrazené seniorům nebylo zjištěno. Samozřejmě, senioři se mohou běžně účastnit jiných e-learningových akcí určených veřejnosti bez omezení věku.

 

(Zpracoval O. Čepelka – oldrich.cepelka@tima-liberec.cz )

 

Hodnocení:
(4.8 b. / 6 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage
PRODUKT TÝDNE

Kočičí jídelníček by měl být pestrý, chutný a zdraví prospěšný. Lahodná Brit Care kapsička poslouží jako kompletní krmivo nebo jako doplněk k suchému krmivu pro zvýšení rozmanitosti a chuti. Více zde.

britrodukt.png

 

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

TÉMATA