Konkurence zdravotních pojišťoven je pro pacienty výhodná, míní senioři
Ilustrační foto: pixabay.com

Konkurence zdravotních pojišťoven je pro pacienty výhodná, míní senioři

28. 12. 2019

V průzkumu, který si od agentury Respond nechal vypracovat portál i60.cz, se senioři vyjadřovali k současnému stavu českého zdravotnictví a také k fungování zdravotních pojišťoven.

Výsledky hodnocení úrovně zdravotnictví v České republice jsme shrnuli v tomto článku. Nyní se budeme věnovat hodnocení zdravotních pojišťoven - jak je vidí senioři.

Na rozdíl od hodnocení zdravotnictví obsahuje hodnocení zdravotních pojišťoven méně negativních známek 4 a 5. Na stranu druhou je i počet nejlepšího hodnocení známkou 1 méně častá. Konkrétně tedy pouze 16% seniorů hodnotí současnou úroveň zdravotních pojišťoven nejlepší známkou 1. Nejvíce seniorů hodnotí úroveň zdravotních pojišťoven v České republice opět známkou 2. Tuto hodnotu zvolilo 41% respondentů. Pozitivní známky 1 a 2 tedy českému zdravotnictví dává více než polovina seniorů. Více než třetina seniorů (35%) ovšem dává průměrnou známku 3. Velmi negativní známky 4 a 5 českým zdravotním pojišťovnám dává pouze 8% seniorů (6% za 4, 2% dává známku 5).

Při zprůměrování jednotlivých známek je hodnocení zdravotních pojišťoven na úrovni 2,39, což je shodná hodnota s obecným hodnocením zdravotnictví. Tato hodnota je pod průměrnou známkou 3. Obecně se však při známkování za průměrnou hodnotu považují výsledky okolo 2,2-2,5. Proto lze považovat současné hodnocení zdravotních pojišťoven seniory jako průměrné.

Hodnocení jednotlivých demografických skupin je opět velmi vyrovnané. Například odpovědi mužů a žen jsou velmi srovnatelné.  Opět se potvrdil trend, kdy s rostoucím vzděláním roste i pozitivnost hodnocení. Opět horší hodnocení vykazují nejstarší senioři.

poj.png

Senioři si nepřejí jen jednu zdravotní pojišťovnu

Současné zdravotnictví je systémově placeno především přes zdravotní pojišťovny. Existují dva základní přístupy – systém s jednou zdravotní pojišťovnou a systém s více zdravotními pojišťovnami. Každá z variant má své plusy a mínusy. Jaké výhody obou systémů vidí samotní senioři?

18% respondentů neshledává systém s jednou zdravotní pojišťovnou jako výhodný. Dalších 27% seniorů navíc nedokáže žádnou výhodu jmenovat. Z konkrétních výhod systému s jednou zdravotní pojišťovnou se nejčastěji v odpovědích seniorů objevuje přesvědčení, že v systém s jednou pojišťovnou hradí všem poskytovatelům zdravotní pojišťovny stejně (12%). 10% senior je přesvědčeno, že s jednou pojišťovnou je jednodušší proces registrace. 9% pojištěnců pak jmenuje jako výhodu jedné pojišťovny úsporu financí. 8% seniorů předpokládá stejný bonusový systém pro všechny a považuje to za výhodu. Okolo 6% seniorů si pak uvědomuje lepší kontrolu na zdravotní pojišťovnou.

Naopak systém s více pojišťovnami přináší dle seniorů větší nabídku na trhu zdravotnictví a lepší konkurenci (okolo 16-18%). Senioři rovněž oceňují možnost vybrat si pojišťovnu (11%). 8% seniorů si dále uvědomuje konkurenční boj pojišťoven a spatřuje v tomto boji výhodu pro klienty. Většina odpovědí seniorů vychází logicky z diverzity systému. Pouze 6% respondentů nespatřuje v systému s více pojišťovnami žádnou výhodu. 19% respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit.

pojišťovny.png

 

Ověřovaní otázkou bylo dále zjišťováno, jaký počet zdravotních pojišťoven v českých podmínkách považují senioři za optimální. Desetina seniorů má pocit, že by v českých podmínkách mohlo fungovat klidně i více než 10 zdravotních pojišťoven. Pro jednu zdravotní pojišťovnu se vyjadřuje pouze 22% dotázaných seniorů. Naprosto tak dominuje názor, že by se mělo jednat o počet pojišťoven blížící se dnešnímu stavu – tzn. mezi počtem 2-10 zdravotních pojišťoven.

Pro systém s jednou zdravotní pojišťovnou se nejčastěji vyjadřují nejstarší senioři ve věku nad 70 let (i v jiných otázkách skeptici, hůře hodnotící celkovou úroveň zdravotnictví či zdravotní pojišťovny). I přesto i u této skupiny seniorů převládá názor, že je ideálnější mít do 10 zdravotních pojišťoven.

Naopak nejvíce zastánců systému s více zdravotními pojišťovnami je mezi seniory ve věku 65-70 let, nebo mezi vysokoškolsky vzdělanými seniory. Ti například podporují systém s více zdravotními pojišťovnami z 89%.

 

pojišťovny2.png

 

Senioři byli prostřednictvím položené otázky seznámení s faktem, že zdravotní pojišťovny spotřebují na svůj provoz z každé stokoruny vybrané na zdravotní péči 3 koruny. Zbylých 97 korun je použito na úhradu zdravotní péče. Jak tento fakt přijímají? Připadá jim tento poměr mezi nákladovostí a hrazením péče optimální?

Většina seniorů považuje nákladovost systému zdravotních pojišťoven za odpovídající (51%), či dokonce za nízkou (7%). Celkově tedy 58% seniorů hodnotí nákladovost jako hospodárnou. Pozitivní je dále, že pouze 12% seniorů je přesvědčeno o opaku, tzn. že si myslí, že 3% z vybraných peněz jsou vysoké náklady. 31% senior se k tématu není schopno vyjádřit.

Odpovědi dílčích demografických skupin seniorů jsou velmi vyrovnané.

zdraví
Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

AKTUÁLNÍ ANKETA