Protonové centrum v Praze spouští virtuální onkologickou ambulanci
FOTO: Protonové centrum Praha

Protonové centrum v Praze spouští virtuální onkologickou ambulanci

28. 1. 2021

Pandemie koronaviru nemění pouze zaběhnutý řád světa tak, jak jsme na něj byli doposud zvyklí. Významně zasahuje také do života onkologicky nemocných pacientů.

Protonové centrum v Praze však přijalo všechna nutná opatření, aby mohlo pacientům pomáhat i v době celosvětové pandemie koronaviru. Stále se tedy mohou na centrum obracet všichni potenciální pacienti, kteří potřebují jeho pomoc. Protonovou léčbu hradí pacientům všechny zdravotní pojišťovny, a léčba je tak dostupná nemocným s rakovinou z celé České republiky.

Snad nikde jinde než v oblasti onkologie neplatí důrazněji, že nejdůležitějším faktorem pro úspěšnou léčbu onemocnění je čas. Ale právě turbulentní změny způsobené pandemií mají za následek, že se někteří pacienti obávají opouštět domovy, přehlížejí varovné signály svého těla, plánovaná vyšetření se ruší nebo odkládají a drahocenný čas ubíhá… Na tuto situaci reaguje Protonové centrum uvedením nové služby virtuální onkologické ambulance. Ta bude v provozu od konce ledna. Jedná se o systém, kdy si pacienti budou moci sami zvolit, zda chtějí setkání s lékaři absolvovat prostřednictvím videokonzultace, nebo zda se na něj chtějí dostavit osobně.

O důležitosti prevence, možnostech léčby, ale také o opatřeních, které pražské Protonové přijalo, jsme si povídali s MUDr. Andreou Pásztorovou, vedoucí lékařkou pro léčbu karcinomu prsu v Protonovém centru.

DSC_0129.jpg

Paní doktorko, při kterých příznacích možného karcinomu prsu by měla každá žena zpozornět?
Pokud si žena nahmatá bulku v prsu či podpaží nebo si všimne asymetrie prsů, sekrece z bradavky, případně  jejího vtahování, měla by ihned kontaktovat svého gynekologa nebo praktického lékaře. V závislosti na lékařském rozhodnutí by ženy měly absolvovat pravidelné, onkologicky zaměřené prohlídky – mamografii (MMG) od 45. roku a ultrazvuk (UZ) prsů. Protože nádor může být delší dobu nehmatný, právě MMG nebo UZ ho dokážou odhalit. Doporučuji také nezapomínat na samovyšetřování prsů 1x měsíčně.

Jak se může žena na ultrazvuk nebo mamograf objednat, je možné je podstoupit v Protonovém centru?
Každá žena může o žádanku na vyšetření požádat svého gynekologa a následně se objednat na jakékoli pracoviště, které jí vyhovuje. V Protonovém centru tato vyšetření neprovádíme, ale úzce spolupracujeme s několika diagnostickými centry, kam rádi pacientky objednáme, pokud nás kontaktují.  V případě, že je nutno pacientku dovyšetřit pro nejasnost při ultrazvuku či mamografii, můžeme v Protonovém centru nabídnout vyšetření prsu magnetickou rezonancí či PET/CT.

Kterým ženám se při léčbě karcinomu prsu protonová terapie doporučuje?
Cílem moderní onkologické léčby je vždy zajistit pacientům maximální šanci na vyléčení při minimalizaci vedlejších účinků. A právě toho se nám s protonovou léčbou daří velmi dobře dosahovat, zejména pak u pacientek s levostranným postižením, kdy potřebujeme ochránit srdce před nežádoucí dávkou záření. Protonová léčba je ale vhodná nejen pro pacientky s nálezem v levém prsu, ale také pro ženy s oboustranným postižením prsů, pro ty, které již v minulosti byly ozařované, a také pro velkou skupinu pacientek, které mají přidružené srdeční nebo plicní onemocnění.

Jak tedy vlastně funguje protonová radioterapie?
V PTC využíváme moderní metodu tzv. tužkového skenování. Protonový svazek díky jeho fyzikálním vlastnostem umožňuje zacílit požadovanou oblast a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů, což je největším benefitem protonové léčby. Výrazně se tak snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků léčby a zvyšuje se kvalita života pacientů po léčbě. V případě ozařování levého prsu můžeme velmi významně snížit nežádoucí ozáření srdce, věnčitých tepen, plic a druhostranného prsu. Tím předcházíme riziku vzniku srdečních onemocněních jako je např. infarkt myokardu, riziku vzniku plicních onemocnění apod.

Hradí protonovou léčbu zdravotní pojišťovny?
Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. PTC má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami, a také pro zahraničí pacienty se slovenskými a vybranými evropskými pojišťovnami.

Jaké jsou hlavní přínosy protonové radioterapie při léčbě karcinomu prsu?
Nejzásadnější výhodou je přesnost ozařování a také ochrana okolních zdravých tkání. Zátěž na zdravé tkáně vzniklá ozařováním je tímto minimalizována. Na druhou stranu jde o vysoce náročnou technologii, která vyžaduje značnou spolupráci pacientky.

Jak se pacientky na protonovou léčbu do Protonového centra (PTC) mohou dostat?
Cest do PTC je několik. Nejrychlejší cestou je indikace pacienta na základě dlouhodobé spolupráce lékařů PTC s odborníky z Komplexních onkologických center. Další možností je, že pacientka sama zavolá na naši infolinku, nebo pošle e -mailem dotaz na náš Klientský servis. Do 24 hodin od nás dostane informace, zda je vhodná  k protonové léčbě, a pokud ano, je objednána na vstupní konzultaci. Pacientka nás může kontaktovat kdykoli sama a bez doporučení lékaře.

Jak probíhá příprava na léčbu a samotné ozařování pacientky?
Protonové Centrum v Praze využívá vysoce přesnou technologii protonového ozařování v řízeném hlubokém nádechu, při detekci povrchu těla systémem Vision RT. Díky tomuto postupu se řadí naše pracoviště mezi přední světová centra v léčbě karcinomu prsu.

Při ozařování prsu musíme uvažovat skutečnost, že během dýchacích pohybů se mění objem hrudníku, proto musíme tyto dechové pohyby zastavit. V PTC využíváme techniku tzv. řízeného dýchání, tj. zadržování dechu v hlubokém nádechu.

Na začátku procesu plánování léčby je pacientka pozvána k nácviku dýchání. Následně tým lékařů a klinických fyziků připraví ozařovací plán, podle kterého bude protonová léčba probíhat a pacientka je pozvána k léčbě. Před každým ozařováním je pečlivě překontrolována poloha pacientky. Po pečlivém nastavení proběhne samotné ozáření, které trvá jen několik minut. Samotná léčba pak probíhá ambulantně, každý všední den.

Tématem, o kterém se mluví daleko méně často, je rakovina prsu u mužů. Je protonová léčba v PTC určena také jim?
Karcinom prsu u mužů je méně častým onemocněním, představuje 0,8 % všech karcinomů prsu. Může být však spojen s mutací genů, zejména BRCA 2 nebo BRCA 1, proto doporučujeme u všech nově diagnostikovaných mužských karcinomů prsu doplnit genetické vyšetření. Léčba mužských karcinomů prsu je v Protonovém centru vhodná na základě identických kritérií jako u žen.

 DSC_0574 (002).jpg

Jaká další onemocnění umíte v Protonovém centru léčit?
Díky nejnovějším technologiím a našim zkušenostem s protonovou radioterapií dokážeme úspěšně léčit široké spektrum diagnóz. Jedná se o již zmiňovanou rakovinu prsu, rakovinu prostaty, maligní lymfomy, dále pak nádory hlavy a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu, onemocnění jater a plic. Našimi pacienty jsou i děti.

V souvislosti s aktuální pandemickou situací Covid-19 nelze nepoložit otázku, jak se PTC s tímto stavem vypořádává? Komplikuje situace okolo pandemie onkologickou léčbu?
Samozřejmě, jedná se o velmi vážnou situaci, na kterou musíme reagovat. Díky oddělení kvality se nám podařilo nastavit taková opatření, která nám umožňují i v této těžké době stále léčit a přijímat do léčby nové pacienty. Zahájení onkologické léčby není možné odkládat. Pokud nám pacient během léčby onemocní, je na ošetřujícím lékaři, aby zvážil, zda je přerušení radioterapie možné, či nikoli. Pokud radioterapii není možné přerušovat, je pacient zařazen na konec ozařovacího dne a za přísných hygienických opatření je dále léčen. Pokud je dočasné přerušení radioterapie možné, necháváme pacienta v domácí karanténě v péči praktického lékaře.

Abychom ochránili naše pacienty, kteří aktuálně léčbu podstupují i ty, kteří již léčbu ukončili, dodržujeme striktně všechna hygienická opatření, nosíme ochranné pomůcky, zavedli jsme měření tělesné teploty pacientů u vstupu do budovy. Pro všechny naše pacienty se nám díky spolupráci s výrobci podařilo zajistit jednorázové nanoroušky i dezinfekční gely na ruce, které od nás každý pacient dostává. Omezili jsme přechodně kontrolní návštěvy pacientů po léčbě a zůstáváme s nimi v telefonickém či e-mailovém spojení. Nyní se chystáme zprovoznit i video ambulanci, aby byly i vstupní konzultace dostupné všem pacientům online.

dsc-0700-1200x1200.jpg

Pro koho konkrétně bude videoambulance vhodná?
Ve virtuální ambulanci bude probíhat videokonzultace pacienta s lékařem. Je určena pro pacienty s nově diagnostikovaným onkologickým onemocněním, kteří mají podstoupit ozařování (radioterapii) a chtějí získat informace o protonové léčbě, jejich výhodách a rizicích, případně dalších léčebných alternativách. Je to služba, která bude zcela zdarma a pro všechny pacienty z celé ČR.  Virtuální ambulance přináší pacientům mnoho benefitů a tímto způsobem mohou lékaři a klientský servis  současně době   onkologickým pacientům výrazně pomoci.

Můžete vyjmenovat výhody videokonzultace?
Výhody pro pacienta jsou značné, zejména pak v této době, kdy se mnozí pacienti bojí cestovat a navštěvovat zdravotnická zařízení. Shrnula bych je asi takto:

  • Možnost absolvovat vstupní konzultaci i v případě náhle vzniklého respiračního onemocnění či v případě karantény.
  • Snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2 v době nepříznivé epidemiologické situace v ČR.
  • Šetření času pacienta stráveného na cestách.
  • Konzultace z pohodlí a bezpečí domova pacienta.
  • Možnost připravit si dotazy na lékaře na základě zaslání prezentačních materiálů pacientovi domů.

A dala byste na závěr našim čtenářům nějaká doporučení, jak karcinomu prsu nejefektivněji předcházet?
Jak již zaznělo, velmi důležitá je prevence. Nezapomínat na samovyšetřování prsů, absolvovat doporučená screeningová vyšetření. Pokud se objeví jakákoliv změna v prsu, neprodlévat čas a okamžitě navštívit lékaře.

rakovina zdraví
Autor: Redakce
Hodnocení:
(4.3 b. / 6 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage

SERIÁL: Můj chytrý mobil

Studenti učí seniory pomocí videí

Chytrý mobil

Nový díl:  Jak si nainstalovat a používat aplikaci Záchranka

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

Aktuální soutěže
Kvíz i60 - šestnáctý týden <p>Tento kvízový týden začneme sérií otázek, které jsme připravili v rámci posilování finanční gramotnosti s Českou bankovní asociací. Od zítřka se zase vráíme k zavedenému formátu.</p>