Jste z Prahy? Navštivte Senior
Akademii k potírání kriminality

Jste z Prahy? Navštivte Senior
Akademii k potírání kriminality

5. 3. 2014

Cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na vzdělávání občanů náležejících zejména k seniorské generaci začíná pod názvem Senior Akademie již 11. března v Praze 9.

Jednotlivé přednášky budou vedeny vždy na konkrétní téma, vztahující se k ochraně života, zdraví i majetku před kriminalitou, a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. Senior Akademie bude probíhat pro obyvatele Prahy v Čakovickém zámku, v Schoellerově sále vždy od 14.00 – 16.00 hodin. 

Cílem Senior Akademie je naučit seniory a zdravotně či tělesné postižené občany předcházet trestné činnosti. Tedy jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco nepříjemného ži neočekávaného stane. Záměrem přednáškového cyklu je, aby posluchači Senior akademie nabyté znalosti předali svému okolí.

Součástí Senior Akademie bude i návštěva Muzea Policie ČR, psího útulku v Tróji a Centrálního operačního střediska Městské policie hl. m. Prahy. Pro účastníky Senior Akademie je připraven pětidenní pobyt v Poustkách u Žihle ve dnech 12.5. – 16.5. (předpokládaný termín), kde bude v rámci pobytu ubytování, strava, doprava, výlety i zábava zdarma. Pobyt je kombinací sportovních a kulturních aktivit.  

Po skončení Senior Akademie obdrží účastníci pamětní list o jejím absolvování. Dále získají předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály a drobné reklamní předměty.

Případní zájemci se prosím hlaste paní Sorokové na tel. 777 482 981, 283 061 427 nebo osobně v klubu seniorů Čakovice, nejdéle však do pondělí 10. března 2014.

 

Program tematických přednášek
(Praha – 9, Čakovický zámek, Cukrovarská 1)

Den

Čas

Téma

 

11.3.

 

út

14,00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
- prezentace MČ Praha
- prezentace Městské policie hl. m. Prahy
- prezentace Obvodního ředitelství MP Praha

 

14,30

PREVENCE OSOBNÍHO BEZPEČÍ:
- doma, na ulici v prostředcích MHD
- loupežná přepadení v bytech   
- loupežná přepadení na ulicích
- jak předejít napadení a případnému okradení
- podvodné jednání v občansko-právním vztahu

 

18.3.

 

út

14,00

ZÁKLADY PRÁVNÍHO VĚDOMÍ:
- MP / PČR
- vysvětlení pojmů: přestupek, trestný čin, přečin, zločin; úřední osoba; nutná obrana, krajní nouze; presumpce neviny; Listina základních práv a svobod
- postavení a oprávnění zainteresovaných orgánů (přestupek/TČ)
- postavení a práva občana: oběť, podezřelý, obviněný
- specifika nejfrekventovanějších TČ: krádež, loupež, ublížení na zdraví, výtržnictví, poškozování cizí věci
- základy orientace v problematice zneužívání omamných
a psychotropních látek
- úloha občana v oblasti vnitřní bezpečnosti státu

 

25.3.

 

út

14,00

BEZPEČNOST SENIORŮ V PROVOZU METROPOLE
- seznámení se zákonem č. 361/2000 Sb., a jeho doplňky
- pravidla pohybu chodců na chodníku
- přechody pro chodce a jak přecházíme
- dopravní nehody s přímou účastí chodců
- senioři v MHD
- pouliční kriminalita páchaná v souvislosti s využíváním MHD
- práce s reflexními materiály a jejich využití v praxi

 

9.4.

 

st

14,00

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A KRIZOVÉ SITUACE
- co je mimořádná událost a krizová situace
- druhy mimořádných událostí
- obecné zásady chování při mimořádných a krizových situacích
- evakuace, evakuační zavazadlo

 

15.4.

 

út

14,00

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI:
- seznámení se zásadami první pomoci a postupu činnosti při: bezvědomí, zástavě dechu, zástavě srdeční činnosti, mozkové mrtvici
- resuscitace, mdloba
- akutní infarkt myokardu

 

22.4.

 

út

14,00

SENIOŘI VERSUS PODVODNÍCI:
- problematika organizovaných kulturních zájezdů s prezentačními akcemi
- problematika předváděcích akcí a podomního prodeje
- nekalé praktiky prodejců
- závazkové právo

 

7.5.

 

st

14,00

KRIMINALISTIKA JAK JI NEZNÁTE:
- co je kriminalistika a o čem pojednává
- rozdělení jednotlivých oborů
- popis osoby
- praktické využití programu Digital Physiognomy
- jak pomoci                                                                     

 

20.5.

 

út

14,00

POŽÁRNÍ OCHRANA:
- seznámení se zásadami požární ochrany
- možnosti vzniku požáru doma, na chatě apod.


28.5.

 

st

14,00

ZABEZPEČENÍ MAJETKU:
- mechanické, elektronické a další zábrany bytů, domů, chat, automobilů apod.
- označování majetku a další podpůrné formy zabezpečení
- oběť vloupání a pojištění majetku
- posouzení a ohodnocení vlastního majetku – dotazník

 

15,00

FINANČNÍ GRAMOTNOST:
- související zákony: obchodní zákoník, občanský zákoník, spotřebitelský zákon
- informace o současné nabídce produktů a služeb na finančním trhu a s nimi spojená rizika
- předcházení popř. řešení otázky nevýhodných nákupů, pojištění, nebankovních půjček
- problematika dlouhodobého zadlužení
- bezpečnost seniorů při manipulaci s platidly (bezpečný bankomat)
- elektronické bankovnictví, elektronický obchod
- ochrana spotřebitele

 

11.6.

 

St

14,00

DOMÁCÍ NÁSILÍ:
- co je to domácí násilí
- formy domácího násilí
- profil oběti a pachatele
- příčiny domácího násilí
- kde může oběť domácího násilí hledat pomoc
- rozdělení typů domácího násilí a jejich statistika
- chování svědků
- možnosti řešení pro oběti

 

15,00

CHOV PSŮ NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY:
- právní úpravy související s chovem psů v ČR
- základní povinnosti chovatelů psů na území hl. m. Prahy
- základy bezpečného kontaktu se psy
- problematika volně pobíhajících psů
- pes v metropoli
- rady pro chovatele psů

 

25.6.

st

14,00

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ:
- předání pamětních listů

 

 

 

Exkurse Muzeum PČR
Ke Karlovu 1, Praha 2

 

 

 

Exkurse Centrální operační středisko MP
Korunní 98, Praha 10

 

 

 

Exkurse Útulek pro opuštěná zvířata MP
V Zámcích 56, Praha 8

 

Autor: Redakce
Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit


Zpět na homepage
PRODUKT TÝDNE

Kočičí jídelníček by měl být pestrý, chutný a zdraví prospěšný. Lahodná Brit Care kapsička poslouží jako kompletní krmivo nebo jako doplněk k suchému krmivu pro zvýšení rozmanitosti a chuti. Více zde.

BCC_pouch2.jpg

 

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.