Alzheimer: světový i náš problém

Alzheimer: světový i náš problém

26. 3. 2014

Světový summit  G8 o demenci se uskutečnil v prosinci loňského roku v Londýně. Poté tuhle událost zastínilo mnoho jiných, zahraničních i tuzemských. Demence je přece jen téma, které tolik lidí zřejmě nezajímá, alespoň ne v České republice. I když… I když v současné době u nás žije s demencí, nejčastěji v důsledku Alzheimerovy choroby, 140 tisíc lidí a dále téměř půl milionu těch, kteří jim poskytují zpravidla trvalou péči a pomoc. Jde o problém, který má prakticky každý z nás někde ve svém blízkém či vzdálenějším okolí.

Významní zástupci světových velmocí se domluvili na tom, aby se navýšily prostředky pro výzkum onemocnění způsobujících demenci a do roku 2015 aby byl k dispozici lék, který bude umět tyto nemoci pozastavit či významně zmírnit. Vyzvali také veškeré iniciativy v této oblasti, aby spojily své síly. Jednání na nejvyšší politické i odborné úrovni tak budou pokračovat v červnu ve Velké Británii, kde se bude diskutovat o sociálních a ekonomických dopadech demence, v Kanadě se sejdou vědci se zástupci průmyslu, v Japonsku půjde o další možnosti péče a prevence, v USA se situace znovu vyhodnotí.

Plán Alzheimer v Česku

Vláda České republiky uložila již v roce 2010 (svým usnesením číslo 711) ministerstvu zdravotnictví, aby koordinovalo přípravu českého Plánu Alzheimer (české strategie boje proti této skupině onemocnění), a připravilo jej do června 2011. Od té doby probíhala jednání. Byly vypracovány tabulky, stanovena možná opatření. Poté bylo konstatováno, že na ně nejsou peníze, jednání bylo odročeno, byly stanoveny jiné návrhy… Myslím si, že není třeba pokračovat. Eufemisticky řekněme, že otázka českého plánu Alzheimer je stále v jednání.  Mám z toho velmi podobný pocit jako ze zákona o dlouhodobé péči, jenž byl také navržen a poté zamítnut, a z dalších podobných opatření, která by měla u nás zlepšit život lidem, kteří jsou v důsledku svého zdravotního stavu nejkřehčí.  Na nejvyšší úrovni (u nás) se zatím nenašla pro tato řešení politická vůle. To je známý pocit a zkušenost mnoha lidí, kteří v této a podobné oblasti o něco usilují.

Plán Alzheimer Praha 8

V tomhle článku si ale nechci stěžovat, naopak. Lidé s demencí a jejich rodiny žijí všude, i u nás. Tedy i u nás v Praze 8, kde se již naštěstí po dlouhou dobu setkáváme se vstřícností místní radnice k poskytování zdravotně-sociálních služeb nejen starším lidem. Místostarostka Mgr. Ludková je sice mladá dáma, ale o tuhle problematiku se i osobně zajímá. Pravidelně se setkává se seniory, přemýšlí o způsobech, jak vytvořit ucelené a vyhovující spektrum služeb nejen v rámci městských organizací, ale i se zapojením a ve spolupráci s ostatními poskytovateli. Je tedy zcela zřejmé, že se zejména v posledních letech setkává s „problémem Alzheimer“, který se netýká jen pacientů samotných, ale také a zejména jejich rodinných pečujících.

V Praze 8 je situace přece jen o něco jednodušší, protože tu  existují  kromě obvyklé pečovatelské služby a dalších sociálních a zdravotnických služeb také služby specializované (denní stacionář, domácí asistence) a sídlí tu také Česká alzheimerovská společnost, která zajišťuje další specifické služby (poradenství, konzultace, testování kognitivních funkcí, domácí respitní péči). Přesto se dá najít ještě mnoho cest a způsobů, jak zlepšit život nejen lidem s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinným příslušníkům, ale i všem dalším, kteří jsou v důsledku jiného onemocnění v podobné situaci.

Plán Alzheimer Praha 8 tedy začínáme nejen vymýšlet, ale zároveň jej po drobných krocích a s konkrétní organizační i finanční pomocí městské části Praha 8 realizujeme. V našem malém měřítku tak, jak daleko větší regiony či země uskutečňují své programy. Od nejjednodušších a nejpotřebnějších opatření k těm složitějším. Od počátku března se vždy v pátek odpoledne schází malý tým, který plánuje další kroky. Nyní připravujeme informační materiály pro různé skupiny, které je třeba oslovit. Další součástí plánu bude spolupráce se zdravotníky a sociálními službami. Za důležitou považujeme i spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, kteří mohou lidem s demencí a jejich rodinám významně pomoci. Často ale nevědí jak, nevědí, jak probíhá a jakou pomoc tito lidé potřebují. Důležitá je také činnost policie a městské policie, kterou náš malý Plán Alzheimer osloví také s nabídkou spolupráce. Plánujeme také školení pro pečující rodiny. V závěru školního roku přijde i překvapení pro předškolní a malé školní děti: setkání s krásnou knížkou, pomocí které jim jak učitelé, tak rodiče, budou moci vysvětlit, jak mohou pomoci starším lidem. Když se nám Plán Alzheimer bude dařit, možná vznikne i první Café Alzheimer a snad (a v to velmi doufáme) se v něm budou setkávat i dobrovolníci společně s rodinami a lidmi s demencí. 

 

Autorka je předsedkyní České alzheimerovské společnosti, místopředsedkyní Alzheimer Europe a patronkou i60.cz

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Zuzana Pivcová
Moje sestra bydlí na Praze 8, když jsem u ní na návštěvě a listuji ve Zpravodaji Prahy 8, musím říct, že obecně mají pro seniory daleko víc aktivit než Praha 11, moje bydliště. Jmenovanou paní místostarostku Ludkovou znám z vernisáží výstav amatérských výtvarníků, je to mladá dáma, která má zájem i o tuto oblast. Kéž by takových lidí na úřadech bylo více!