Neziskové organizace - komu slouží?
Ilustrační foto: pixabay.com

Neziskové organizace - komu slouží?

30. 3. 2017

V poslední době při diskuzích na chatu se  objevuje téma tzv. "Neziskových organizací" a jejich činností spojených s financováním. Protože jsem se sama podílela na vzniku jedné z nich, rozhodla jsem se Vám napsat příběh nejen můj, ale i mé kamarádky, která je zakladatelkou dnešního "Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM" v Plzni.

Vše začalo v roce 1999, kdy jsem s mojí kolegyní  a zároveň i zastupitelkou  Městského obvodu Plzeň 4  Doubravka  pracovala v sociální komisi. Ona jako předsedkyně neustále dostávala různé podněty od seniorů, že v obvodě chybí nějaká možnost kurzů práce s počítačem. Placené kurzy byly zase ale pro ně nedostupné a také mezi mladými se necítili dobře.

Rozhodly jsme se tedy, že jim pomůžeme tím, že si založíme tzv. neziskovku. Vzorem pro nás bylo tehdejší Život 90 z Prahy. Spojili jsme se  s jejím předsedou a on byl ten, který nás seznámil se všemi administrativními úkony. Začínaly jsme v pronajaté sklepní místnosti bez WC a vody. Musely jsme si vše zařizovat ze svých prostředků, nábytek jsme si  vzaly buď z domova nebo sehnaly od přátel a začaly jsme hledat zdroje financování našich aktivit. Název TOTEM   navrhla zakladatelka paní Mgr. Eva K. z důvodu, že ona i její manžel jsou od mládí vášnivými vyznavači trampingu.

Po vyřízení všech nezbytných úkonů spojených s registrací,  jsme se nakonec rozhodly, že naše centrum nebude sloužit jen seniorům, ale že v našem obvodě chybí i Mateřský klub, kde by se scházely maminky na rodičovské dovolené a vzájemně si se seniory případně pomáhaly..Abychom získaly více informací, obrátily jsme se na své blízké sousedy v  Regensburgu a Waidenu, kteří již měli dlouholeté zkušenosti.s těmito aktivitami. Nakonec nám pomohl i úřad našeho obvodu a podařilo se  v místní základní škole pronajmout tři místnosti, kde v jedné bylo zřízeno denní vzdělávací centrum seniorů, druhá sloužila jako mateřský klub a další jako zázemí pro naši činnost dobrovolníků, protože  se nám podařilo  získat akreditaci v Evropské dobrovolnické službě a mohly jsme začít přijímat i dobrovolníky ze zahraničí.

Finanční prostředky na vybavení bezdrátové učebny PC, zřízení kluboven a nákup osobního vozidla jsme získaly z prostředků programu FARE Další finance jsme získaly jak od Plzeňského kraje, tak od Města Plzně, Ministerstva práce a sociálních věcí a oslovily jsme i plzeňské podnikatele.

TOTEM  měl původně sloužit jen  obyvatelům obvodu Plzeň 4, ale začali nás naštěvovat i obyvatelé z jiných obvodů. Proto jsem na Valné hromadě jako předsedkyně navrhla, abychom se  pokusili zpracovat projekt záměru na "Dům aktivních seniorů", který se nám moc líbil v  Regensburgu. Projekt jsme zpracovali a nakonec zastupitelstvo města Plzně nám darovalo nepotřebnou budovu, která původně sloužila jako prádelna. Bohužel jednalo se pouze o přízemní dům . Náš projekt ale počítal s budovou dvoupodlažní,  protože "Dům napříč generacemi" měl sloužit obyvatelům celého města.Pro nutnou přístavbu a rekonstrukci objektu bylo potřeba cca 20 milionů A tak jsme si podali žádost o dotaci v programu ROP Jihozápad.Kofinancování celého projektu nám pomohlo zajistit Město Plzeň a na projekt jsme finance z ROPU získaly.

V roce 2010 byla zahájena rekonstrukce získaného objektu, ale vzhledem k problémům okolo poskytování dotací se stavba musela zastavit a čekali jsme, jak vše dopadně. Nakonec bylo provedeno přehodnocení 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a 17.září 2012 byla otevřena budova TOTEM-Regionální dobrovolnické centrum. Také proběhla úspěšná kontrola investičního projektu.

Možná, že někomu z Vás při čtení napadne, jak je snadné si "udělat" neziskovou organizaci.Za tím, že TOTEM dnes funguje pro seniory, že má Evropskou dobrovolnickou službu či další aktivity pro rodiny a děti, je mnoho a mnoho drobné práce. Patří za to velké poděkování mojí kamarádce, která měla šťastnou ruku  při výběru svých spolupracovníků a která byla hlavním motorem všech aktivit. Já jsem se hlavně podílela na ekonomické stránce. Jsem ráda, že jsem pomohla k vytvoření zázemí pro seniory, kteří rádi navštěvují různé kurzy, pomáhají si navzájem a hlavně nezůstávají sami ve svých domovech.

I náš portál i60 vznikl na základě velkého úsilí nadšenců, kteří bez ohledu na volný čas pro portál pracovali a dodnes pracují. Protože takové věci se prostě nedělají "pro peníze", jak si bohužel někteří z vás dodnes myslí a šmahem odsuzují něco, o čem toho buď mnoho neví, nebo vědět nechtějí. Pamatuji na první setkání v Ředkovci, kam jsem poprvé přijela se svou kamarádkou, abychom získaly informace o projektu i60. Projekt nás velmi zaujal a jsem ráda, že občas mohu přispět svými články do naší "íčkařské rodiny". 

Jinak pokud máte zájem, na webových stránkách se o aktivitách "neziskovky" TOTEM dozvíte mnoho zajímavostí. A samozřejmě i o financování, protože tam najdete Výroční zprávy, kde je přesně uvedeno, s jakými prostředky a odkud je  "neziskovka"  získala a jak s nimi hospodařila.. Zároveň tímto svým příspěvkem chci poděkovat současné ředitelce a spoluzakladatelce paní Mgr.Vlastě F., za to, že i v dobách nejtěžších neztrácela víru, že se náš sen o Domě pro seniory splní.

Hodnocení:
(5 b. / 9 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Lidmila Nejedlá
Jsou lidé obětaví, jako třeba ty, Jarmilko, ale přesto si myslím, že v tak moderní době plné vymožeností, by tato péče měla patřit Městským úřadům, odborům sociální péče, zdravotnictví...a měla by být samozřejmostí řízenou prostě nějakou institucí.
Oldřich Čepelka
Byl jsem v nezisk. sektoru od 90. let, jednu založil a vedl, také spoluzaložil Asociaci NNO v ČR, pracoval pro několik nadací a hlavně pro desítky neziskovek. Článek poskytl potřebný detail, ale pořád se týká jen části NNO, které o někoho pečují nebo pomáhají svým členům, hlavně nemocným nebo jako v tomto případě seniorům. Vím dokonce o metodě, která učiní činnost NNO průhlednější a přitom méně závislou na rozhodování místní samosprávy. Možná o tom jindy (má ošklivou zkratku CLLD).
Jarmila Komberec Jakubcová
Helenko to že vás město podporuje je správné a v pořádku. Já jsem vždy i jako starostka podporovala podobné projekty jako je Maryška. Jsou užitečné a je dobře, že se lidé scházejí a baví se. Máte moudré radní města Bohumín. I naše město Plzeň finančně dotuje podobné aktivity. Lidé si často pletou tzv.lidskoprávní či nevládní organizace typu Člověk v tísni atd.Naše neziskovky pouze pomáhají zlepšovat život ostatním spoluobčanům.
Helenka Červenka
Několikrát jsem psala, že jsem členkou kulturního spolku Maryška. Podporuje nás město. Sami bychom nepřežili, protože uspořádáme třeba kytarový koncert, kytaristovi zaplatíme tisícovku a proplatíme cestu a na vstupném vybereme osm stovek - a někdy ani to ne, když napíšeme dobrovolné vstupné. Sami si žádnou finanční odměnu dát nesmíme, takže veškerá pomoc je zadara.... a pak přesto uslyším od spoluobčanů, že si v Maryšce přivydělávám k důchodu. Ale na řeči nedbám, dělám to ráda, je to moje parketa, cítím se tam dobře a mám tam spoustu přátel.....a kdysi si mne tam vyhlédl ministr, s kterým jsme 12 let. Takže tahle neziskovka byla pro mne zisková :-)
Hana Rypáčková
Já v ně měla důvěru a Jarmily článek mě v ní posílil. Záleží na lidech. A z jejich nadšení vznikají dobré věci...
Jarmila Komberec Jakubcová
Dnes je bohužel u nás velké množství neziskovek, které jsou napojeny na různé financování např. Sorosova nadace či Hate Free. V době kdy jsme zakládaly my tu naši se neziskovka zakládala s tím, měly zaměření na pomoc znevýhodněným lidem či jiný humanitární program. Proto se šmahem házejí do stejného pytle.
Zdena Proboštová
Jenže spousta neziskovek je fakt zaháčkovaná s elitami a slouží jako zabezpečení některých rádoby VIP lidiček. To se pak těch pár, které opravdu něco dělají pro lidi v tom moři ztratí. Ale je dobře vědět ....
Zuzana Pivcová
Mně to velmi prospělo, udělat si v téhle sféře trochu jasno, protože člověk má někdy tendenci z jednoho příkladu zobecňovat a zbytečně nedůvěřovat. Ale to už jsem napsala v nedávném příspěvku. Díky.
Jitka Hašková
Hluboce se před vámi skláním a smekám. Sama jsem dělala pro neziskovku ve volném čase, mimo zaměstnání zdarma. je to práce, která se penězi nedá odměnit, jedině radostí těch, pro které pracujete.
Elena Valeriánová
Jarmilko, klobouk dolů.

Zpět na homepage Zpět na článek
Zavřít reklamu