Radnice vstřícné k seniorům - obec Těchlovice
Foto: autorka

Radnice vstřícné k seniorům - obec Těchlovice

29. 3. 2018

Nedávno jsem si na portále i60 přečetla rozhovor Hany Práglové se starostou Bohumína, Petrem Víchou. Článek mě inspiroval k tomu, porovnat možnosti péče o seniory velkého města s malou obcí. Zhodnotit výhody a nevýhody, které s sebou nesou tak rozličné aglomerace.

Oslovila jsem proto starostku obce Těchlovice na Královéhradecku, paní Naděždu Švadlenkovou, a požádala o krátký rozhovor. Obec má v současné době 362 obyvatel a tím patří do kategorie malých obcí.

Paní starostko, kolik seniorů žije v obci?

Ve srovnání s demografickým průměrem v ČR, je naše obec počtem seniorů nadprůměrná. Jedná se o 1/3 obyvatel, což v přepočtu na procenta činí přes 33%.

Má obec v péči o seniory legislativní podporu?

Zákon řeší pouze postarat se o „věci poslední“ v případě úmrtí občana, který nemá žádné příbuzné. Jinak jsme žádnou konkrétní legislativní podporu nezaznamenali. Samozřejmě zákonně postupujeme při tvorbě rozpočtu obce a zde je na seniory pamatováno.

Co konkrétně obec pro seniory dělá?

Máme vyčleněné položky na dary, pohoštění, kulturu, knihovnu. A právě v rámci těchto rozpočtových kapitol na seniory pamatujeme. Každý, kdo dosáhne důchodového věku, obdrží vánoční potravinový balíček. Obyvatelům nad 70 let při kulatých výročích chodíme gratulovat s malou pozorností. Finančně podporujeme zájezdy do divadel, kterých se senioři také zúčastňují. To platí i o kulturní akci – Sousedské posezení. Tato finanční podpora je plošná, tak, abychom někoho neopomněli. Další možnosti jsou individuální. Na základě žádosti schválené zastupitelstvem je možné poskytnout příspěvek např. na pečovatelskou službu. Finančně také pravidelně přispíváme na činnost hospice v Červeném Kostelci.

A kde nejde pomoci penězi, pomáháme radou, případně zajištěním služby. Před lety jsme chtěli finančně podpořit stravování seniorů. Tuto podporu by však mohli využít jen někteří a tím by se tato aktivita mohla stát zdrojem konfliktů. Zajistili jsme proto pouze dodavatelskou firmu, jejíž služby využíváme dodnes. Z finančních důvodů nemůžeme také zajišťovat dopravu seniorům k lékaři, tak jak to v některých velkých městech mají. Zde je možné využít zdravotnických služeb hrazených VZP.

Narazili jsme na možnosti velkých měst. V čem vidíte rozdíl v možnosti péče o seniory mezi velkými městy a malými obcemi?

Jednoznačně v počtu obyvatel a v příjmových kapitolách obcí. Nemůžeme zakládat domovy pro seniory. Nejde o zřízení těchto zařízení, ale o následnou údržbu a provoz. Také už výše zmíněná doprava (taxislužba), není ve finančních možnostech obce. Na druhou stranu, společenská a kulturní setkání umožňují seniorům kontakt se všemi věkovými kategoriemi obce. Myslím si, že v této oblasti by velmi pomohlo zřízení Klubu seniorů. Je to ale hlavně o aktivitě seniorů samých. Vždyť spousta z nich je ještě velmi činorodých. A jako klub by mohli dosáhnout na některé dotační programy. My, jako obec, bychom tuto aktivitu rádi podpořili. Jistě by se tím obohatil společenský život v naší obci.

A teď naopak. Říkáte, že spousta seniorů je velmi činorodých. Podílí se nějakým způsobem na chodu obce?

Já sama jsem již v seniorském věku a donedávna byli i někteří členové zastupitelstva.  V současné době nám ochotně pomáhají při údržbě veřejného prostranství. Je to velmi záslužná práce, do které se nám mladí nehrnou.

 

Paní starostko, děkuji vám za váš čas a vstřícnost. Přeji obci Těchlovice v sedmistém roce jejího založení jen a jen to nejlepší a co nejvíce aktivních a hlavně spokojených seniorů.

 

Jak se žije seniorům ve vašem městě či obci? Pořádá vaše radnice zajímavé akce pro seniory? Fungují u vás seniorské kluby či různé asistenční služby pro seniory? Snaží se vaši radní, anebo je naopak zájem vaší radnice o seniory minimální? "Radnice vstřícné k seniorům" je téma naší nové soutěže, ve které můžete vyhrát pěkné knižní ceny. Více informací o soutěži najdete na tomto místě.

 

Soutěž - Radnice vlídné k seniorům
Hodnocení:
(5 b. / 8 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Hana Šimková
Opravdu nevím co na malé obci s tím, ale je fajn, že zákon řeší jak se postarat o věci poslední seniora, co nikoho nemá. Měl by to ale vyřešit rychle, nebo se vám budou osamělí senioři hromadit.
Blanka Macháčková
Paní Hano, myslím že právě proto redakce toto téma vypsala, aby bylo možné porovnat, co je málo a co by se dělat dalo. Myslím, že ale příspěvků moc nebylo. Určitě je to téma minimálně pro ring. Ale rozhodně jste to shrnula dobře. Jen opravdu nevím, co na malé obci s tím.
Hana Šimková
Ano ať si senioři sami zřídí svůj klub a uklízí po mladých, kterým se do toho nechce. Je to hezké využití pro seniory, aby se nenudili.Je fajn, když při odchodu obdrží balíček s potravinami, protože potom už si jich moc nekoupí. K lékaři se dostanou jenom svépomocí. Můžou se ale stýkat i s mladšími ročníky a to je určitě přínosné, aby snad nezakrněli. Tleskám!!!
Hana Práglová
Taky jsem ráda dalšímu příspėvku.Je možno porovnávat.Aktivity a vstřícnost jsou hlavnė zásluhou lidí,kteří jsou ochotni jakkoliv pomoci.Znám obce,keré jsou stejnė velké jako naše a přesto se tam mnoho nedėje.A obce,které jsou malé jako vaše a jsou přeaktivní.Vėřím,že se ve vaši obci,kde každý každého zná ,se žije dobře a přeji vám to i do dalších let.
Alena Tollarová
Výborně! Objevil se další soutěžní příspěvek. Malé obce mají tu výhodu, že se tam všichni navzájem znají. Přeji všem obyvatelům Těchlovic s paní starostkou v čele spokojený život.
Zuzana Pivcová
Pokud je paní starostka sama v seniorském věku, má k problémům této věkové kategorie blízko. Věřím, že v malé obci nejsou mezigenerační problémy tak křiklavé jako třeba v Praze. To cítím ostatně i v létě v Týně nad Vltavou. Myslím, že tam si přece jen nikdo z mladých nedovolí dát starší generaci najevo, jak překáží a je neužitečná. Vždyť jsou to třeba sousedé! Díky, Blanko.

Zpět na homepage Zpět na článek