Venkov jedna rodina
Antonín Švehla. FOTO: moerni-dejiny.cz

Venkov jedna rodina

2. 2. 2019

V našich dějinách není žádný jiný člověk,který by byl premiérem ve třech vládách. Byl jím sedlák a státník Antoním Švehla. V krátkém seriálu tuto osobnost představíme z té méně známé stránky.

Antonín Švehla pocházel ze staré selské rodiny v Hostivaři, která je dnes součástí území hlavního města Prahy a městské části Praha 15. Jeho rod má kořeny až do husitské doby, kdy byl jeden z jeho předků husitským hejtmanem. Rodina Antonína Švehly byla, jak tomu bylo zvykem v českém selském prostředí, velmi početná.

Narodil se dne 15. dubna roku 1873 v Hostivaři na rodovém statku. Již od svého mládí Antonín Švehla si budoval svůj vztah k půdě, „k rodné hroudě“, jak často říkával a seznamoval se s národními ambicemi a pozdějším bojem za samostatnost a tzv. restituci „předbělohorských poměrů“. V době před první světovou válku se postupně stává blízkým přítelem prezidenta Tomáše G. Masaryka a jeho věrným spolupracovníkem během svých vlád.

Jeho život hospodářský a politický byl spjat se společenským prostředím, které mělo základnu v sokolském hnutí. Ve věku pouhých 20 let založil Tělocvičnou jednotu Sokola v Hostivaři, která nese jeho nesmrtelné jméno dodnes. Sokolství se stalo pro něj osobně vzorem mravním a výchovným, které utužovalo v českém člověku zdravé jádro národa a silného morálního ducha. Osobní charakter, který si člen tohoto hnutí skutečně vytvářel, se stal jakoby centrem zdravého patriotismu a zároveň čistého demokratického ducha, který spočíval v hodnotách morálního trianglu, tj. respekt k druhým, úcta k předkům a pokora před Bohem. Mravní a estetické funkce tělesné výchovy sokolské mu velice imponovaly. Sokolské prostředí působilo na Antonína Švehlu obrodně i povzbudivě v jeho snaze položit „základní kámen“ národního uvědomění a posílení hrdosti a stalo se i vzorem pro jeho činnost organizační v agrární straně, kde působil i jeho otec Antonín Švehla starší.

Antonín Švehla se stal horlivým propagátorem agrárních pokrokových myšlenek a také jedním z tvůrců organizační struktury hnutí. V roce 1902 se dostal do vedení výboru Sdružení a stal se jeho místopředsedou. O rok později se dostal do čela Tiskařského družstva. Oblast publicistiky a propagace se stala pro Švehlu jakousi základnou jeho pozdější politické a veřejné činnosti. Agrární stranu chtěl budovat napříč sociální skladbou masově. Odtud pochází Švehlovo heslo: „Venkov jedna rodina“.

Jeho ambice a přání přiblížit otázku agrární širšímu publiku Švehla naplnil dne 29. března 1906, kdy vyšlo první číslo deníku „Venkov“. Mladá a dynamická část agrární strany v čele se Švehlou získávala do vypuknutí první světové války na vlivu. Nosným momentem jí byl důraz na široký demokratický charakter strany. Antonín Švehla se osobně angažoval při zrodu Agrární banky v roce 1911 a později také Malozemědělského ústavu, Národního zemědělského muzea a agrární zelené Internacionály.

 

 

Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly a vedoucí Muzea družstevnictví.

 

 

 

 

 

Antonín Švehla historie osobnosti
Autor: Redakce
Hodnocení:
(5 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Dana Kolářová
Zajímavé.
Soňa Prachfeldová
Velká škoda, že nemáme v současné době podobného Antonína Švehlu. Snad by venkov vypadal lépe a nevylidňoval se , jako nyní v současnosti.
Dagmar Bartušková
Zajímavý článek. Zase toho vím o trochu víc. Díky!
Zdenka Jírová
Jsem rodačka z Kouřimi, i když celý život žiji v jiném městě, tak jsem se nikdy nedozvěděla, k čemu je zasvěcen památník u Ždánic. Děkuji za poučení.
ivana kosťunová
Libore, děkuji za zveřejnění odkazu- opravdu nádherný a dobře udržovaný statek-doklad o pilné práci minulých generací rodu Švehlů.
Zuzana Pivcová
I když i za první republiky byly různé politické strany a nejednotný postoj k vývoji a politice státu, tak politici byli přece jen osobnosti a budili respekt, což dnes až na naprosté výjimky nelze tvrdit.
Dana Puchalská
Je to zvláštní seskupení budov. Často jsem kolem Švehlova statku jezdila autobusem. A když tam vystoupíte tak si připadáte doopravdy jako na vesnici a ne v hlavním městě. Je to tam opravdu hezké, ikdyž některé budovy kouzlo bývalých časů už ztratilo. Děkuju za článek.
Libor Ptáček
Zde jsou obrázky k této monumentální stavbě: * https://www.google.com/search?q=pomn%C3%ADk+%C5%BEd%C3%A1nice&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi40tqj_5zgAhUEJlAKHdb0Bg8Q_AUIDigB *
Libor Ptáček
Díky za ten článek. Mám rád vzpomínky na osobnosti které dokázali nejen zbohatnout, ale i dát národu trochu sebevědomí a vlasteneckého cítění. Dejte si do vyhledavače „Švehlův statek Hostivař“ a uvidíte udržované budovy, ale nevím zda je to přístupno. Dost často jezdím okolo. Jen jsme všichni měli smůlu že Agrární strana byla po letech 1946-8 zrušena. V té době pracovala v zemědělství většina národa a pokud by se dostala k volbám, měla naději na vítězství a všechno mohlo být jinak, no co, už je to nenávratně pryč. A víte že má Švehla u Ždánic, malé vesničky mezi Kouřimí a Zásmuky památník? Původně, jak to na tom kopci vynikalo do kraje jsem si myslel že to je jeřábové konstrukce, ale vše je jinak. Jak šla léta, byl to památník osvobození z roku 1945, pak opouštěná a zarostlá stavba a dnešní stav už neznám. Podrobnosti zde: * https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/140600/svehluv-pamatnik-u-zdanic-na-kolinsku-aneb-stonehenge-po-cesku.html *
Hana Rypáčková
Byl velkým vzorem pro Rudolfa Berana , ktetý se narodil na Strakonicku a měl smutný osud. Hospoda, kde byla založena agrární strana se jmenovala U Švehlů.

Zpět na homepage Zpět na článek