Kuk do OSN v New Yorku

Kuk do OSN v New Yorku

19. 9. 2015

Vážení přátelé na i60, možná, že vás překvapím, ale dovolte, abych vás tentokrát z milované Vrbosky na ostrovu Hvar přenesla do USA, do země nekonečných možností, do New Yorku. Vede mne k tomu současný nápor uprchlíků a migrantů do Evropy a naše oprávněná obava z nich, z toho nekonečného množství. Je třeba stanovit pravidla pro celý svět.

Organizace spojených národů (OSN) nebyla založena proto, aby dovedla lidstvo do nebe, ale aby ho zachránila před peklem. Toliko citát generálního tajemníka OSN. Celý svět nyní netrpělivě čeká na projednávání a řešení palčivých otázek kolem uprchlické a migrantské krize ve Valném shromáždění, které bude zahájeno již 28.září v New Yorku (NYC).

Když jsem zde, při okružní jízdě lodí na East River, fotografovala kolem ubíhající mrakodrapy Manhattanu, ještě jsem netušila, že i já navštívím komplex OSN. Pojďme, prosím, vkročit dovnitř do budovy OSN a částečně pochopit základní systém tohoto kolosu. I já jsem nevěděla, do čeho jdu. Tak prosím, vstupte, máte přednost! Budete mile překvapeni. Ale promiňte, nebudu se tentokrát zabývat tím nejdůležitějším, to znamená, činností OSN. Musím začít od úplných základů. Jistě, že tento článek bude obsahovat i moje zážitky, moje pocity, moje znalosti, které jsem již měla a které jsem si stačila zapamatovat z měsíčního pobytu v NYC. Odborné zdroje uvádím v závěru.

Komplex budov OSN je tvořen hlavní výškovou budovu s třicetidevíti patry a sousedním rozsáhlým, relativně nízkým objektem s kopulí, kde je sál, v němž se každoročně koná zasedání Valného shromáždění. Termín letošního Valného shromáždění je, jak jsem již napsala, 28.září až 6.října. Čeká se, že zde vystoupí i papež. Vatikán se stal v roce 1964 trvalým pozorovatelem OSN, roku 2004 získal všechna členská práva s výjimkou práva volit.

Organizace spojených národů, (OSN, anglicky: United Nations, zkráceně UN) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou téměř všechny státy světa. Nyní má OSN 193 členských států.

Společným cílem OSN je ochrana míru a bezpečnosti, boj proti terorismu a rasismu, zlepšování podmínek pro život lidí na celém světě. Většina lidí si spojuje OSN s modrými přilbami – symbolem mírových misí ve světě.

Nemohu se vyhnout ještě trochu teorie. Od vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York, dále pak Ženeva a Vídeň. V budově OSN, na Manhattanu na nábřeží East River, sídlí většina nejdůležitějších orgánů organizace, které ustanovuje Charta: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem. Pouze poslední ze šesti hlavních orgánů OSN, Mezinárodní soudní dvůr, sídlí v nizozemském Haagu.

Asi již tušíte, že budova OSN je přístupná i turistům. Není ale úplně jednoduché se do OSN dostat. Jsou tam fronty turistů a docela málo prohlídkových termínů. Doporučuji si udělat předem rezervaci návštěvy na určitý den, hodinu a vyhovující průvodcovský jazyk. Je symbolické, že se zde střídají průvodci, většinou studenti ze všech zemí OSN. Prohlídku absolvují oblečení ve svých národních krojích. Nás například provázela malinká Filipínka. I naši studenti a zájemci o profesionální kariéru v systému OSN mají možnost přihlásit se do náborového programu Young Professionals Programme.

Kontroly při vstupu do budovy OSN jsou stejné jako na letišti. Všechny batůžky musíte odložit, nezapomeňte se ještě rychle napít, neb prohlídka trvá skoro devadesát minut, podle zvoleného okruhu. Fotografování je dovoleno! Výborně! Za dvacet dolarů si prohlédneme přízemí a první patro OSN. Nejvíce na mne zapůsobily jednací sály Valného shromáždění a Rady bezpečnosti. Čekala jsem neosobní atmosféru obrovských prostor, ale to jsem se spletla! Interiéry působí příjemně. Byla zde úžasná akustika, která spolu s osvětlením a tlumenou, jemnou barevností umocňovala důstojnost těchto jednacích prostor.

Sál Valného shromáždění je v zeleno-zlatém provedení. Zasedá zde 193 států. Každá delegace má k dispozici 6 křesel. Všimla jsem si, že křesla jsou kožená, polohovací a různých paselových barev. Světle modré, béžové, zelené, růžové. Na galerii jsou místa pro média a veřejnost. Celkem má Valné shromáždění 1898 míst. Našla jsem si i místa vyhražená pro Česko a vyzkoušela si je. Jeden stát, jeden hlas. Ano, ve Valném shromáždění disponuje každý stát pouze jedním hlasem. Týká se to všech bez rozdílu. Čína má například více než miliardu obyvatel a ve Valném shromáždění jeden hlas. Palau má jen 17 tisíc obyvatel a stejně jako Čína jeden hlas.

Jednací sál Rady bezpečnosti, jeho uspořádání a výzdoba jsou darem Norska. Rada bezpečnosti (RB) má 15 členů. Z toho 5 stálých států s právem veta. Uvědomila jsem si, že je opravdu těžké dojít ke konsensu. Každý z těchto států může totiž požadovat cokoli jiného a prostě si může jako malé dítě "postavit hlavu". Je to smutné, pokud se jedná o Čínu, Rusko, USA, Francii a Velkou Británii.

V budově OSN pracuje na šest tisíc lidí. Ročně navštíví OSN v NYC více nežli milión turistů.

My jsme měli to štěstí, že jsme si našli na doporučení hotel ONE UN. Mrakodrap, který stojí přímo naproti OSN a je určen i pro ubytování mezinárodních delegací OSN. Stojí přesně proti mírové plastice revolveru se symbolicky zauzlovanou hlavní. Hotel je zachycený na druhé fotografii, focené z lodi, vpravo od budovy OSN.

Rohový apartmán, prosklený z obou stran, skoro až u nebe, měl opravdu fenomenální výhled na celý New York. Tento výhled budu mít navždy spojený s New Yorkem. Budovu OSN jsem měla před sebou, kdykoli jsem zasedla v hotelovém pokoji k počítači. Dívala jsem se na ni přes prosklené stěny. Za ní tekla East River, pod námi First avenue. Každý den a noc jsme obdivovali blikající mrakodrapy, ocelovou špičku Chrysler Buildingu...

Empire State Building se 381 metry měnil každý večer barvu svého osvětlení. Zdálo se mi, že i spát v tomto pokoji je škoda! Chodila jsem jako náměsíčná a pozorovala, jak pod námi pulsuje život jako v mraveništi. Autíčka, jako dětské hračky, uháněla po First avenue a mizela kdesi v tunelu. Lidé se měnili v malinkaté loutky, pohybující se mezi kulisami města, které opravdu nikdy nespí. Na střechách mrakodrapů vévodily terasy s restauracemi, bazény, lehátky, dětskými hřišti, skluzavkami. Když jsem si vzala dalekohled, a ten mám opravdu speciální, vojenský, viděla jsem detaily. Například, jaký nápoj nese číšník hostům na tácu, jak kostky ledu narážejí na stěny skleničky a bublinky přitom utíkají nahoru!  

Viděla jsem, jakou konvičkou a jaké květiny zalévá dáma na terase, jaký outfit si oblékla, že si přepnula knoflíčky na halence, ba dokonce jakou má barvu laku na nehtech. Postávala jsem fascinovaná u okna a dívala se dolů na to hemžení, na ten život z výšky, jako z letadla... Nemohla jsme se toho pohledu nabažit. A to létám  letadlem celkem dost často!

Normálně se tam dole pohybujete, jste toho hemžení součást, ale najednou jste nad tím vším, kdykoli se octnete zde v tomto pokoji. Není to jen okamžik vzletu a přistávání letadla, když vidíte detaily života pod sebou. Kéž by ten nadhled mohl zůstat nám všem a i delegátům shromáždění také později, když sjedeme výtahem dolu do přízemí, do normálního života. Až tam nahoře u nebe jsem si kromě jiného poprvé uvědomila, že svět se bez OSN nemůže obejít. Opravdu. Neříkám to proto, abych nějak oslavovala tuto organizaci. Předtím jsem OSN vnímala jako odtažitou megalomanskou instituci s padesáti tisíci zaměstnanci po celém světě. Nyní dostala pro mne tato organizace a zejména její úsilí a činy lidské rozměry. Věřím, že  shromáždění koncem září pomůže lidstvu ukázat cestu k normálnímu, lidskému životu pro všechny.

Kdyby nebylo OSN, tak například asi 900 milionů lidí by bylo dál negramotných a více než 100 milionů dětí by nikdy nemohlo chodit do školy. S pomocí rozvojových programů OSN má šanci i miliarda lidí, kteří dosud nemají přístup k nezávadné pitné vodě. Válečný konflikt na Balkáně by nejspíš stále pokračoval a ovlivnil by přímo i můj život.... Toto je opravdu jen kapka vody z aktivit OSN. Mírová činnost a boj s terorismem je hlavní poslání OSN. Nyní jde zejména o řešení otázky migrantů.

Tento článek je dosti dlouhý a celkem náročný. Byla bych ráda, kdyby i pro vás, moji přátelé, získala OSN trochu lidský rozměr. Za vším jsou totiž lidé a lidské osudy. Je povzbudivé, že otázky uprchlíků a migrantů budou již za několik dní jedním z hlavních tématů Valného shromáždění. Avšak po debatě s kamarádem nemohu nepřipojit možná kontroverzní myšlenku. Přes všechno, co tahle skvělá světová organizace pro svět udělala, se v poslední době zdá, že je svět jaksi čím dál horší a blíží se k propasti.

Kde se stala chyba? Jak zastavit zlo světa a nasměrovat jeho dobro správným směrem? Těmi ukazately jsme my, obyčejní lidé a my rozhodujeme sami za sebe i v rodině, jakým směrem se vydáme, aby těch karambolů kolem nás, potažmo ve světě, bylo co nejméně. Nemůžeme se překřikovat, proto jsme si zvolili naše představilele, kteří "za nás" mluví. Doufejme, že to co mluví, a to co budou mluvit, je vůle většiny, kterou chceme slyšet a realizovat.

 

P.S. Cílem OSN je ochrana míru a bezpečnosti a zlepšování podmínek pro život lidí na celém světě. Zatímco usnesení ostatních orgánů jsou ve vztahu k členským státům OSN pouze doporučující, rezoluce Rady bezpečností jsou závazné a Rada může jejich splnění vynucovat i silou. Rada bezpečnosti (RB) má 15 členů. Z toho 5 stálých: Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Velká Británie.

Rada bezpečnosti na rozdíl od Valného shromáždění nezasedá pravidelně. Její zasedání mohou být svolána kdykoliv i ve velmi krátké lhůtě. Zástupci členů RB jednotlivých zemí musí být stále přítomni v OSN, aby byli kdykoli k dispozici při výjimečných situacích. K přijetí rezoluce musí devět členů hlasovat „pro". Pokud však i jediný z pěti stálých členů hlasuje „proti", rezoluce schválena není. Tento princip je znám také jako „právo veta". Proto se jednání někdy velice protahují nebo jsou i neúspěšná. V dnešní době se těžko domluví zejména USA, Rusko a Čína.

Od 14. září do 3. října 2015 bude na Jungmannově náměstí v Praze k vidění výstava SILNÁ OSN, LEPŠÍ SVĚT k 70. výročí založení OSN. Pořádá ji Informační centrum OSN v Praze. Výstava se koná pod záštitou premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Na otevřeném prostranství bude bez omezení přístupná všem obyvatelům a návštěvníkům hlavního města.

www.osn.cz


 

 

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Vanda Blaškovič
Evo, jsem moc ráda, že jsi se k článku o OSN vrátila. V dnešní době je opravdu nezbytné se touto otázkou migrace i terorismu zabývat. Děkuji všem za krásné komentáře. Opravdu, psaní jsem nevysypala jen tak z rukávu. Článek byl pro mne těžký, ale psala jsem ho srdcem. Snad jste to tak i vnímali a věřím, že vše dobře dopadne ku prospěchu lidstva. Děkuji.
Eva Mužíková
Přečetla jsem článek až do konce, shlédla video a prohlédla fotky. Co dodat. Já bych se do takovéhoto tématu nepustila - nemám na to. Cítím se doma mezi svými rýmovačkami, o všem a o ničem. Tebe Vando opravdu obdivuji, přestože někteří rádoby kritici poukazují na to, že informace máš "okopírované" z dostupných zdrojů. Většinu čtenářů jsi přesvědčila jako již po několikáté - že umíš!!!!
Jana Šenbergerová
Tak nevím ... http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/66461/skandal-v-osn-saudska-arabie-bude-vest-radu-pro-lidska-prava.html
Vanda Blaškovič
Dle sdělení redakce byla paní Hana Blochová normálně registrována 12.12.1014. Očekáváme od paní H.Š. omluvu za mystifikaci slušných lidí na portálu i60 a hlásání bludů.
Redakce i60
Žádáme, aby se komentáře k článku vedly slušnou formou bez urážení druhých osob! Je to poslední naše varování!
Vanda Blaškovič
Ohražuji se proti tvrzení "bláznivé " paní Šorejs. Vážená redakce, vy máte přehled, je profil paní Hanky Bloch falešný a účelově založený? Prosím, vyjádřete se. Je to až nestoudné, co si ta dáma dovoluje vůči slušným lidem.Vím, je nešťastná, ale to ji neomlouvá.
Vladka Steinová
Paní Šorejsová, kdo Vy, prosím, jste ?Vše víte, všude jste byla,všemu rozumíte?Proč napadáte Vandu Blaškovič? Jaké k tomu máte důvody? Již se dále nedá číst, co Vy píšete zde, pod článkem i na chatu. Když se někdo ozve, pak vracíte protiúdery a to neprávem.Domnívala jsem se, bláhově,že jsme na I60 "jedna rodina", ale velmi jsem se zmýlila. Nevidím sice žádnou nesourodost u Vandina článku, ale nejsme zde profesionální spisovatelé. Všichni se nějak snažíme a čerpáme ze sebe pro ostatní jen to nejlepší.
Vanda Blaškovič
Je mi opravdu líto, ale paní H.Š. žije v nějakém bludu. Prosím redakci o zveřejnění, zdali je jméno Hany Bloch falešné a kdy byla registrována. Podle pí. H.š.byla registrována včera. Je mi H.Š.skutečně jí líto...co ji tak irituje????že je tak nesnášenlivá? Děkuji.
Hana Šorejsová
No comment. Paní Jakubcová, nenapsala jsem jedinou urážku ani žádná invektiva. Zato falešné jméno její příbuzné ve zkratce pobouřilo pár lidí. A že je článek nesourodý , to snad není urážení. Prosím neoslovujte mne !
Jarmila Komberec Jakubcová
Určeno pro paní Hanu Šorejsovou - prosím zanechte invektiv a osobních urážek paní Vandy Blaškovič za její velmi pěkný článek..Nevím co vás k tomu vede, ale pokud jste jen trochu inteligentní žena (za kterou se vydáváte) tak se podle toho prosím chovejte.
Lubomír Müller
Neexistuje lepší ocenění pro pisatele, než když napíše něco, co zaujme a vzbudí pozornost. A tohle Vanda umí. Její příspěvky jsou zrcadlem její zvídavé a energické duše. Nedají se škatulkově zařadit do nějakých pravidel žurnalistických forem, ale právě proto jsou "živočišnější", blíž k životu. I tenhle příspěvek na mne tak zapůsobil, a díky za něj. Interpretovat tu kupu otázek v něm nastíněných už si musíme každý podle svého nastavení. Buď jsme optimisty, nebo pesimisty. Většinou od každého máme trošku a přeléváme to v sobě dle momentální situace. Nciméně v každém okamžiku se nacházíme mezi minulostí a budoucností. Minulost máme sklony dělat lepší, než byla, a budoucnost horší, než bude. A tím pádem v současnosti žijeme ve zmatku. Už Hamlet slovy Shakespeara říkal: "Vymknuta ze svých kloubů, doba šílí....Jak vyčpělý a zbytečný a sprostý mi připadá náš svět!" A to bylo před nějakými 400 roky. Proč se nic v tomto ohledu nezměnilo? protože se nemění lidské srdce a rozum. Vždy budou mezi sebou soupeřit - srdce, které chce věřit, a rozum, který nabádá k opatrnosti (V.Holan). I moje srdce věří, že lidé zmoudří a začnou se chovat k sobě jinak, a můj rozum nabádá k opatrnosti, protože dosud lidé nezmoudřeli a nezačali se k sobě chovat jinak. Vandin článek má srdce i rozum, to je pozitivní. Důkazem "šílené doby vymknuté z kloubů" je mi i taková maličkost, jako je redakcí i60 umístěná reklama vedle článku, která na mne bliká Reduktor impotence, erekce jak u 20 letého.... To je naprosto jasný obrázek doby, kdy vedle sebe mícháme vysoké myšlenky s nízkými pudy. Tak jak potom chtít, aby se svět změnil?
Vanda Blaškovič
Ahoj Hanko, jsem ráda, že jsi se po čase zase ozvala. Krásně jsi to napsala, ano, každý jednotlivec má svou zodpovědnost a lidské svědomí, jen tak celek funguje..ahoj a děkuji...:))
Hanka Bloch-Schwarz.
Vando, díky za přiblížení atmosféry z Tvé návštěvy New Yorku . Připojuji se k názoru, že OSN, jeho rozvojové programy a mírové mise jsou smysluplné .Potěšilo mě, že jsi upozornila na to, že my, jako jednotlivci ,máme každý svou zodpovědnost a lidské svědomí a jen tak celek funguje....Moc hezký a srozumitelný článek .
Soňa Prachfeldová
Udělala jsem kuk do článku. Jak píšeš Vando, byla jsi uchvácena New Yorkem, jeho krásami, výhledem. Musel to být nezapomenutelný dojem. On člověk když něco vidí, navštíví osobně, seznámí se částečně s náplní a problematikou, má k tomu přece jen osobnější přístup. |Já to vidím jen zvenku, okrajově, vím, že jeden z cílů je udržitelný rozvoj světa., další je mír a bezpečnost ve světě a přitom členy jsou státy, které porušují lidská práva. Kam se budeme dál ubírat ? Zrovna v dobu, kdy bude probíhat Valné shromáždění, nás bude strašit i rudý měsíc, podle proroctví má něco špatného nastat. Doufám, že OSN přispěje ke zklidnění situace a pomocí k řešení přemisťování národů. EU zjevně nezvládá. Nakonec musím říct, že jsi napsala skutečně náročný článek, nutící k zamyšlení a reakci. Díky .
Vanda Blaškovič
Vážený pane Horáčku, naprosto s Vámi souhlasím a děkuji, že jste se připojil komentářem.. Ovšem, je to velice složité. Vy to víte. Syn v Sýrii 4 roky podnikal, tak něco málo o té šílené situaci pro místní obyvatelstvo vím. Pokud budete mít zájem, podívejte se na následující video o IS. https://www.youtube.com/watch?v=WwfUCCgxhtA Libuško, také děkuji za komentář, myslím, že i Tebe by zajímalo video které uvádím. Ovšem je to opravdu jen pro vážné zájemce, trvá totiž dvě hodiny. Děkuji a přeji hezký večer.
Vanda Blaškovič
Jarmilo, ahoj! Jsi ještě v Tel Avivu? Děkuji za pochvalu k článku. To víš, od takové cestovatelky jako jsi Ty, s celosvětovým rozhledem, to potěší o to více. Moc se těším na Tvoje reportáže. Piš, piš a ozvi se. Ahoj!
Vanda Blaškovič
Milá Květo, já kafe také nepiji, ale něco Vám poradím. Odpočítejte si 13.odstavec, který začíná větou My jsme měli to štěstí…..a uvidíte…., to se Vám již bude určitě líbit. Žádná politika! Octnete se totiž v malém pokojíku skoro u nebe. Úžasný výhled. A ten pocit! Doufám, že netrpíte závratí. Tak přeji hezké počteníčko a i hezkou dovolenou!
Vanda Blaškovič
Děkuji panu Štorchovi za konstruktivní příspěvek. Je vidět, že má přehled.
Miroslav Štorch
Bohužel Německo má nejsilnější pozice v Evropské unii, a tak si prosazuje svoje politické zájmy bez ohledu na menší země. Úředníci z OSN doporučují Evropě stále pomoc uprchlíkům z Afriky a Ázie, protože ve 193 zemích mají mimoevropské země většinu, a tak vlastně lobují za své chudé krajany ze zemí, kde se neválčí. Německo udělalo chybu, že uprchlíky ze Sýrie pozvalo bez ohledu na názory okolních zemí. Teď chce pozvané hosty rozdělovat sousedům. A OSN to podporuje.
Miroslav Štorch
Organizace spojených národů vznikla ve stejný rok 1946, kdy byla rozpuštěna již nefunkční Společnost národů se sídlem v Ženevě. Před II.světovou válkou vystoupily ze Společnosti národů agresivní státy jako Německo, Itálie a Japonsko, aby mohly nerušeně zahájit útoky na okolní země. Sovětský svaz byl ze Společnosti národů (League of Nations) vyloučen v roce 1939, kdy zaútočil na Finsko a porušil tak zásady neútočení přijaté po I.světové válce. Podle mého názoru je dnes OSN (United Nations) stejně nefunkční jako byla Společnost národů dříve. Žádné deklarace, protesty a výzvy OSN nezabránili válkám v Koreji, Vietnamu, bývalé Jugoslávii. Vojska OSN jen dohlíží a pozorují, ale nejsou schopna bránit obyvatele ve válečných zónách https://cs.wikipedia.org/wiki/UNPROFOR. ´Přes 6000 úředníků v New Yorku, Vídni a Ženevě si platí jednotlivé státy. Pozitivní jsou funkce organizací OSN pro vzdělání UNESCO a zdravotnictví WHO, UNICEF atp. Článek je zvláštní nesourodá směs informací. V PS. se opakuje informace z textu o Radě bezpečnosti. Obsazení Krymu OSN nemůže odsoudit, když Rusko snadno vetuje rozhodnutí RB atp. Stejně tak Čína nebo Německo neodsoudí vlastní chyby.
Vanda Blaškovič
Lidmilko, tys ale nepozorná čtenářka. OSN nemá vůbec honosnou budovu, naopak střízlivou a prostory jsou velice příjemné, mají lidské měřítko. Také nemá ráda povrchní obdivovatele, v tom se asi shodneme. Jinak obdivuji Tvůj všeobecný přehled, co se týká téměř všeho. Jsi výjimečná žena s lidským nadhledem. A nebuď zklamaná!
Vanda Blaškovič
Aleno, skutečně oceňuji, že jsi pochopila, že pro mne nebyl tento článek úplně snadný. Skloubit budovu a fungování OSN, migrantskou krizi, názory a pocity při pobytu v NYC tak, aby nepůsobily sentimentálně, podbízivě či snad provokativně, ale reálně ,se snahou upřímně řešit aktuální otázky, mne stálo dosti přemýšlení a korektur v článku. Je zajímavé, že bylo již 60 přečtení do vydání článku. Do teďka, po 18 hod od vydání je cca 400 přečtení. Značný zájem. Děkuji Aleno za komentář.
Vanda Blaškovič
Milá Vladko, milá jihočeská Hanko! Vaše komentáře mluví za Vás. Konstruktivní, věcné , krásné a přitom s přirozeným citem a šarmem podané. No prostě, jako jste Vy, děvčata. Děkuji Vám. Myslím, že naše setkání se pomaloučku blíží. Upřímně se na Vás těším. Ještě jednou děkuji i za všechny mírumilovné lidi.
Lidmila Nejedlá
Nejsem povrchní obdivovatel. Honosné budovy jsou jen projevem peněz a moci. /To už předvedla církev/- Zajímá mě vždy účel instituce, její práce a význam. Měla jsem možnost docela podrobně sledovat naši účast v OSN v době, kdy nás zastupoval Jan Kavan. Tehdy jsem si uvědomila, jak jsme nicotní a potřebujeme se včlenit do velkého společenství, jakým je Evropská unie. Diskuse o tom jsem hltala a představa byla nadějná. Dnes se cítím zklamaně nejen z práce a politiky OSN, ale z práce evropského parlamentu. Nepružnost, netečnost, nekázeň poslanců, bez nadšení...neschopnost kolektivního řešení. Obě organizace mají nesmírnou moc, ale zajímá je opravdu blaho lidstva???
Libuše Křapová
Vando, hezký článek. Do budovy OSN se asi nikdy nedostanu, výstava v Praze je pro mne taky trochu z ruky, takže díky za zprostředkování. Ale musím souhlasit i s Jarmilou J. a Hankou R. Jak to v Evropě dopadne? Rezoluce nepomohou, situace uprchlíků není růžová a žádné kvóty jim ji nevyřeší. Prchají do Evropy s touhou po lepším životě a s nereálnými představami. Neznají evropskou kulturu, evropské zákony a pravidla. Jen minimum z nich má vzdělání a kvalifikaci. Nechápou, a ani nemůžou chápat, že Evropa se na svůj stupeň životního standardu dostala po staletích vývoje. Vždyť Česko spalo jen čtyřicet let a po čtvrtstoletí západní Evropu standardem ještě stále nedostihlo. Proč sem prchají mladí muži? Nenajde se mezi nimi opravdu ani jeden vůdce, kterému by na vlastní zemi nezáleželo? Bojím se válek, terorizmu. Ale myslím, že tenhle konflikt se asi od kulatého stolu nevyřeší. Bude se toho muset někdo ujmout a obětovat se, utvořit z těch mladých armádu a bojovat. A ženám, dětem a boje neschopným dát azyl do té doby, než se situace uklidní a pak je vrátit zpět.
Květoslava HOUDKOVÁ
Milá Vando - je to pro nás - obyčejné, už téměř smrtelníky -ohromné americké monstrum = "silný kafe" - a já žádný kafe nerada. Dík-nic nekritizuji - ať čtou ti, co je to zajímá.
Hana Šorejsová
Paní Blaškovič, nepište zde o ušlechtilosti a jemnosti, denně napadáte lidi, v různých rubrikách. Ta ukolébavka je krásná a většinou ji zpívá Karel Gott o vánocích. K tomuto článku nepatří. Vyjádřila jsem svůj názor.
Jarmila Komberec Jakubcová
Milá Vando, tvůj článek o OSN patří mezi nejlepší co jsem tady na portálu četla.Přiznám e, že jsem si ho přečetla několikrát a znovu si připomněla svou první návštěvu USA v r.1992, kdy jsem na poznávacím zájezdu NY také navštívila mimo jiné i sídlo OSN.Tvoje poslední dva odstavce článku plně vystihují podstatu činnosti OSN.V současné době totiž mám pocit, že tato instituce je příliš byrokratická a neřeší problémy světa (např. migrace) ale jen vydává rezoluce, které se stejně nenaplňují. Jinak máš perfektní postřeh pro detaily - viz paní s konvičkou. Děkuji Vando, jsi fakt dobrá a piš dál.
Vanda Blaškovič
Zde nejde nereagovat. Vážená paní H.Š. Dívala jste se vůbec na závěrečné video s písní Karla Gotta? Žasnu nad vaší bezohledností a nestoudností .Vy jste nepochopila, že je to vyznání úcty těm tří tisícům nevině zavražděným z 11.9.2001? . Je všeobecně známo, že to, co vysíláte do éteru ostatním kolem sebe, se vám vrátí s údernou silou zpět. Každý je svého štěstí strůjcem. Je mi líto, že se projevujete jako člověk, který opovrhuje ušlechtilostí, jemností, taktem. Stydím se za vás.
Tomáš Horáček
Můj názor na uprchlíky je takový, že kvóty ani ostnaté dráty problém nevyřeší. Je třeba nastolit v Sýrii a spol. takové podmínky, aby tamní lidé neměli potřebu někam utíkat. Toho místní vlády nejsou schopny, proto by se do věci měly intenzivně vložit respektované instituce typu OSN v čele se světovými mocnostmi. A diplomatickými prostředky nebo v případě Islámského státu i silou zjednat pořádek. Bude to obtížné, ale jinak se nikam nehneme.
Alena Várošová
Vando,já žasnu s jakou elegancí jsi se zhostila napsat tento velmi těžký a obtížný článek a shrnout tam vlastní poučné zážitky z měsíčního pobytu.To jsem čekala,že tímto článkem nebudou všichni nadšeni a bude i negativní odezva. Ale s tím se musí počítat,víc lidí,víc názorů.Líbí se mi,že píšeš své zážitky,své pocitxy i znalosti s kterými jsi tam jela a viděla jsi vše naživo,což se mnoha lidem za celý život nepodaří. Též vše dokumentují Tvé názorné a krásné fotografie..Líbí se mi,že o čem píšeš ,kde jsi byla, tak to dokumentuješ aspoň jednou svou fotografií.Na té fotografii s vlajkou OSN jsi nádherná a moc Ti to tam sluší. Hanka má dobrý a pravdivý příspěvek.Jak to dopadne v Europě?Kolik obyčejných lidí musí držet hubu a krok?Vyskakováním nic nezmění.
Hana Šorejsová
Článek je zbytečně dlouhý a forma článku není dobrá. Forma daného problému není dobře interpretována, průvodce budovou snad ano. Námět článku je převzat z internetu - Zasedání OSN - Jak změnit svět ? Čteme to denně v novinách, internetových článcích, protože 70.zasedání OSN v New Yorku se blíží, 25.září, již tento týden. Psát o OSN, do toho psát o osobních zážitcích - to chtělo vlastní článek o New Yorku a končit otázkami, které na nás hledí z billboardů a titulků novin ? OSN zaspalo dávno ! To co píše Hanka níže souhlasím !Nakonec dát Karla Gotta, tak to je opravdu gól ! Jedno zasedání absolutně nic nezmění. Za shlédnutí fot díky.
Hana Rypáčková
Ano, zdá se , že technické vymoženosti život na naší modré planetě ničí.Ale my lidé jsme taky jen zvířata a proto máme stejné pudy k přežití jako oni-sebezáchovný,obživný,teritoriální a reprodukční. Lidstvo vřaždí,cpe se , souloží a kálí jako zvířata.Vyšší princip mravní uplatňuje většina národů,ale je to mlčící většina.V dějinách nezabránila zvěrstvům na lidech.Jak to dopadne v Evropě? Nezaspalo OSN? Máš hezké a poučné zážitky Vando.
Vanda Blaškovič
Moji milí přátelé, pokud si najdete chvilku klidu, prosím, přečtěte si článek o OSN a podívejte se na video. Myslím, že zpěv Karla Gotta spolu s fotografiemi jsou výmluvné. Nechci vyvolat smutek, ale zamyšlení. Moc bych poprosila, zejména apeluji na "naše" muže, zdali by se vyjádřili k tomu, jak situaci vidí, docela postrádám na celém íčku jejich komentáře. Nechci vyzývat jmenovitě. Tak prosím, zkuste okomentovat. Jistě, že se těším na komentáře nás "stálých" íčkařů. Omlouvám se, že je článek dlouhý a relativně náročný, ale opravdu jsem ho tentokrát nedokázala zkrátit. Je to závažné téma a možná každý na něj nemá chuť. Ale přesto, zkuste ho procítit až do konce. Děkuji, děkuji.
Vladka Steinová
Dobrý den, v článku nám Vanda přiblížila místa, kam se asi každý z nás nedostane. Je to velmi dobrý a poučný článek, doplněný autentickými fotografiemi. Prostory OSN v r. 1960 navštívil prezident Antonín Novotný a v r. 2000 prezident Václav Havel. OSN za léta své činnosti jistě vykonala mnoho pozitivního. A tak je dobře, že jsme se o tom dozvěděli.Na zmíněnou výstavu v závěru článku "Silná OSN" v Praze určitě zajdu se svými vnoučaty.