Hrátky s češtinou:   Byli moji prapředkové pivaři?
FOTO: archiv autorky

Hrátky s češtinou: Byli moji prapředkové pivaři?

23. 1. 2017

Narozdíl od většiny žen zde na portálu nosím své příjmení celý život, s ním jsem přišla na svět a s ním s největší pravděpodobností i tento svět opustím. Pivcová je ženská podoba příjmení Pivec, vytvořená shodně s obdobně končícími příjmeními jako Vrabec, Srnec, Hájek, Marek, Janoušek, kdy se vypustí v koncovce e, zatímco u jiných  příjmení, jako třeba Kubeš, Hrubeš, Lukeš, se ponechává.

V městečku mého dětství jsme byly dvě rodiny Pivcovy, a to díky mému tatínkovi a jeho mladšímu bratrovi, kteří ovšem pocházeli z jižních Čech. V Lomnici existovalo ještě příjmení Pivrnec, s nímž nás někteří lidé zaměňovali. I v dospělosti v Praze jsem byla několikrát nazvána paní Pivrncovou. Ještě častěji však dostanu podobně znějící příjmení Pincová.

Zatímco mužský tvar jména Pivec nečiní při psaní potíže (setkala jsem se však i s německou podobou Piwetz), u tvaru Pivcová musím někdy zdůraznit, že se píšu " ....jako pivo", abych se vyhnula psané podobě s "f", tedy  Pifcová (zřejmě díky citoslovci, připomínajícímu výstřel "pifpaf").

Pro cizince bylo mé příjmení téměř vždy výslovnostním tvrdým oříškem. Němci nemají ve vlastní abecedě písmeno "c" pro stejně znějící hlásku. C se píše jako "z" nebo "tz". Netuší v mém příjmení žádnou zradu a všichni mi říkají na první pokus "Frau Pivkowa" a ti méně nadaní se mě nenaučí oslovovat správně nikdy. Naproti tomu Britové a Američané tvoří jakousi zkomoleninu znějící zhruba "Pif-souwa", s přízvukem na druhé slabice. Zatracená čeština!

Jak už jsem se zmínila, jmenuji při neznalosti písemné podoby příjmení zapisovateli pro názornost pivo. To jednoznačně zabere.  Je ale příjmení skutečně spjato s tímto tradičním pěnivým mokem? Všichni moji známí to tak samozřejmě berou. Zvlášť, když jsem s tímto příjmením přišla počátkem 80. let do Prahy z Budějovic, měla jsem nálepku pivařky snad už přímo na čele, ačkoliv jsem si pozitivní vztah k pivu vytvořila ve skutečnosti až později. Abych si udělala jasno o svých předcích, požádala jsem už tehdy o pomoc bývalou spolužačku, odbornici na jazykovědu. V úvahu připadl Pivec jako "piják", ale také jako "pěvec". Objevila se dokonce i varianta v podobě středověké rozkazovací věty, která naopak nabádala ke konzumaci " Pí véc!" (pij víc).

Díky zdejším Hrátkám s češtinou, hlavně příspěvku Aleny Tollarové, jsem se tedy na své příjmení ještě jednou (a zřejmě už naposled) podívala. Odborný výklad dává zapravdu souvislosti s pijáky piva. První příjmení, o němž se dochoval zápis, je Waniek Piwce z roku 1437. O něco později již existovala další podobná příjmení, jako Pivník, Pivoň, Pivka, Pivko, Pivo a Pivný. Vypadá to tedy, že mí předkové z otcovy strany byli opravdu (on ne!) pivaři.

Příjmení Pivec, Pivcová nepatří k příliš frekventovaným, a kdyby u všech jeho nositelů nepokračoval rod jako u mě (ale i u sestry),  asi by záhy vymizelo úplně. Žen Pivcových je nás v republice 121, z toho 15 v Praze. Třeba se některá jmenovkyně objeví ještě zde na i60.  Náš věkový průměr je 47 let, takže to nelze vyloučit.. :-))

Připijte si tedy, kdo máte chuť, se mnou na zdraví, a třeba právě sklenicí piva, ať dostojím svému jménu. Na zdraví!


Hodnocení:
(5 b. / 15 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Zuzana Pivcová
Libore, taky nejsem zrovna velký čuchometr. Jsem přesvědčena, že mi narušily čich agresivní pachy v Tunisu už v r. 2000.
Libor Farský
Měl bych dotaz. Po úrazu hlavy jsem totiž ztratil čich. Voní pivoňka po pivu? Uměl bych si to představit.
Marcela Pivcová
Stejně jako Zuzka, i já musím velmi často svoje příjmení na úřadech opakovat, ale na otázku: Jak že se jmenujete? Pivková, Plichcová, Pincová?... už nemusím odpovídat. Stačí říci předem: Pivcová - jako Pivec. Pomáhá to. Zřejmě si úřední osoba spojí mé jméno s hercem Pivcem, i když se s největší pravděpodobností jedná jen o shodu jmen. A svému jménu, dle původu, vůbec "čest" nedělám - pivo totiž nepiju!
Eva Krausová
Na zdraví Zuzko. Ostatně pivko je pro ženy nápoj zdraví. Mě sice nyní zdraví hapruje virózou, ale později ráda pivkem připiji, ač nyní mne čeká spíše zázvorový čaj...
Helenka Červenka
Zuzi Kašová, tož na zdraví! já to mám určitě jednodušší a pátrat nemusím, já jsem od ptáčka
Lubomír Müller
Úsměvné, milé glosování původu jména, Zuzko. A co "o Tobě", pokud si myslíš, že příjmení Pivcová je odvozeno od slova "pivo", říká Ústav pro jazyk český Akademi věd ČR? Že s tím názvem "pivo" to není tak jednoduché. Tady jsem převzal pro zájemce kus výkladu právě z AV ČR. Tedy čtěte: !....V plzeňské Nové době byl 22. VII. 1935 otištěn výklad, že se naši předkové naučili vařit pivo od Germánů, kteří prý byli velkými ctiteli tohoto nápoje. České slovo pivo prý vzniklo ze staroněmeckého názvu bivor, z něhož je dnešní něm. Bier, angl. beer i franc. bière. Tento výklad se však neshoduje se známými dosud historickými a jazykovými fakty, a proto nevzbuzuje důvěry. Především není pravda, že se naši předkové naučili vařit pivo teprve od Němců; znalost piva a jeho přípravy si přinesli už z původních praslovanských sídel. Praslované vařili pivo už odedávna vedle jiných opojných nápojů, zvláště medoviny a kvasu. (Původně se ovšem pivo vařilo jen z obilí, hlavně z ječmene. Chmel poznali Slované teprve později, a to patrně na východě u Finů nebo u Turkotatarů. Slovanským prostřednictvím se pak znalost chmele odtud rozšířila pravděpodobně i dále na západ, především ke Germánům, jak o tom vykládá L. Niederle v díle Život starých Slovanů I, 1911, 212.) Ani staroněmecký název bior nelze pokládati za vzor slovanského jména pivo, už z toho důvodu nikoli, že i němečtí jazykozpytci pokládají výraz bior za přejatý z nějakého jazyka cizího. Někteří v něm dokonce vidí obměnu právě slovanského slova pivo. Původnost jména pivo v slovanštině dotvrzuje dále i ta okolnost, že podle nejstarších svědectví znamenalo nejprve nápoj vůbec (pivo = co se hodí, je k pití, srov. palivo, krmivo, hnojivo a pod.) a teprve časem se jeho význam zúžil tak, jak mu rozumíme i dnes ještě. Proto výklad Nové doby, třebas pochází ze slavného sídla českého průmyslu pivovarského, není ani trochu pravděpodobný. — Také o starobylém názvu piva oľ (piva patrně původního, ještě bez přísady chmelové) se tvrdívá, že je původu germánského. Ale též o něm je dnes dokázáno (V. Machkem v Slavii VIII, 1929, 209n.), že je od původu domácí, slovanské...." Tolik citace.... Taky jsem se dočetl, že staří Summerové říkali tomuto kvašenému nápoji, nebo-li pivu, "kaš". kdyby se s nimi Slované stýkali, mohla ses taky menovat Zuzana Kašová..... =)
Soňa Prachfeldová
Na zdraví Zuzko, ať Ti slouží ke zdraví jméno i pivo !
Ilona Kolářová
Přiznám se, že žádného dalšího nositele jména Pivec kromě Tebe a sestry neznám. Protože pivo nepiju, tak si připíjím bílým čajem.:)
Alena Vávrová
Tvůj článek se mi moc líbí, a je podnětný, ale na pivo už je docela pozdě. Tak si štrngnem někdy jindy.
Alena Tollarová
Ve Slávii jsem o vánocích 2016 nebyla, ale prostředí jsem poznala. Jen si, Zuzko, na to zdraví pivčo dej. Moje příjmení je také dost zapeklité z hlediska porozumění při mé výslovnosti. Často na nechápavý pohled dodávám ... a topůrko za tolar ... Rozebrala jsi to pěkně. Tož, češtině zdar!
Hana Rypáčková
To si ráda připiji....
Jiří Libánský
Nejvíc se mi líbí jako původ jména pračeské slovo pjievec. Jako profik zpěvák.
Zuzana Pivcová
Ivano, na pamětní desce je pravdu ....Fr. Pivce, to koncové e se trochu leskne. Herec Jan Pivec byl z jiného rodu. A na týnském hřbitově je ještě jeden hrob rodiny Pivcovy, ale ptaly jsme se na MěÚ, odkud, ale údajně z Hluboké a taky to asi není přízeň.
Naděžda Špásová
Zuzko, právě si jdu sednout k TV a dám si jednoho chlazeného Kozlíka. Tak Na zdraví! Já radši po původu příjmení nepátrám. Za svobodna Sýkorová, takže sýkora koňadra byla denně na talíři, nyní Špásová, takže vždycky rovnou dodavám pro nerozumějící, jako sranda. Pivcová je náhodou docela dobrý a i obě nositelky.
ivana kosťunová
Ale na tabulce v LOmnici je nápis, že je to stavba architekta Pivci - nikoliv Pivce. Nebo se mýlím ? A tam by mi to evokovalo spíše toho pěvce. :)) A co Jan Pivec-slavný herec ?
Elena Valeriánová
Zrovna jsem skleničku piva dopila, tak dodatečně na zdraví slečno Piv cová. Pomlčka je tam schválně.
Lidmila Nejedlá
Na Tvé zdraví si vždy ráda připiji, Zuzko. Měla jsem žáka Pivce z Kladna.
Zuzana Pivcová
Ve dvou posledních odstavcích je několik číselných údajů z materiálu ministerstva vnitra (nejedná se o tedy o citaci či kompilát). Ten zde jmenovala už Ála T.
Jana Šenbergerová
Moc pěkné pojednání. Nikdy bych nevěřila, že s tak jednoduchým jménem mohou být také problémy. Já jsem si se svým rodným i nabytým také užila, ale ta nejsou česká. Občas mě okolnosti donutí nakouknout do knížky Naše příjmení, a to pak zapomenu na čas a docela se v té záplavě jmen, se kterými jsem se nikdy nesetkala, ztratím. Předpokládám, že jsi čerpala ze stejné knihy.
Marie Magdalena Klosová
Tak tedy "na zdraví" všech dam Pivcových ! mm