Jak požádat o příspěvek na péči o dlouhodobě nemocného příbuzného
Ilustrační foto: ingimage.com

Jak požádat o příspěvek na péči o dlouhodobě nemocného příbuzného

23. 1. 2018

Zdravotně postižené osoby nebo i senioři, kteří mají dlouhodobě zhoršený zdravotní stav, mohou požádat o sociální dávku, která se nazývá Příspěvek na péči.

Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem práce a sociálních věcí (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky nebo na Integrovaném portálu MPSV v sekci Elektronické formuláře viz zde.

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Příslušnost kontaktního pracoviště se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek na péči. Zaměstnanec krajské pobočky Úřadu práce České republiky (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku na péči nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby (žadatele) v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka Úřadu práce České republiky zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby.

Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k příslušnému pracovišti Úřadu práce České republiky, které napadené rozhodnutí vydalo, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

- 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
- 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
- 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
- 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Příspěvek na péči pak lze využít pro objednání například pečovatelské služby či jiné sociální služby. V případě, že příspěvek na péči přiznán zatím není, tak to samozřejmě nebrání například pečovatelské služby využít, ale úhradu za službu si hradí klient sám.

Pro vyhledání vhodné sociální služby v daném místě je dobré využít veřejný registr poskytovatelů sociálních služeb, který je zveřejněn na internetových stránkách http://iregistr.mpsv.cz/socreg/

 

Božena Hažová pro portál i60

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Eva Mužíková
I já jsem příspěvek na péči " vyběhala " mému sousedovi. Nikam nemusel chodit... Já jsem ale musela na ÚP vyplnit jako pečující osoba tiskopis, kde byly rozepsány všechny činnosti, které budu vykonávat. \\\\\\\kolikrát úklid domácnosti, praní, koupání, lítání po úřadech.... dostával 800,- Kč, ... ty mi musel dát, vždy když mu přišly... Jelikož nespolupracoval, byl zlý, problémový ve všech směrech, vydržela jsem to jen tři roky.... pak odmítl Peč. sl. , příspěvek mu vzali a do necelého roku zemřel.... ale to jen na okraj
Věra Ježková
Velmi užitečný příspěvek. Kdysi jsem to absolvovala s maminkou. Byla ráda, že ne u všeho musí být přítomna a že věc můžu vyřizovat za ni. Později se postarali již v domově pro seniory. Vzhledem k jejímu zhoršujícímu se stavu jí byla částka navýšena.
Vladka Steinová
Reaguji ještě na příspěvek p.Křapové, ano také nám velmi dobrou zkušenost se sociálním pracovníkem UP Rakovník. Byl milý, vstřícný a velmi pozorný k mamince. Senior skutečně po úřadech chodit nebude, to již vyřizuje osoba, která bude pečovat, nebo již pečuje a je skutečně dobré, aby při sociálnim šetření byl přítomen člen rodiny- v našem případě jsem to byla já. Oni to z ÚP i vyžadují.
Vladka Steinová
Reaguji ještě na příspěvek p.Křapové, ano také nám velmi dobrou zkušenost se sociálním pracovníkem UP Rakovník. Byl milý, vstřícný a velmi pozorný k mamince. Senior skutečně po úřadech chodit nebude, to již vyřizuje osoba, která bude pečovat, nebo již pečuje a je skutečně dobré, aby při sociálnim šetření byl přítomen člen rodiny- v našem případě jsem to byla já. Oni to z ÚP i vyžadují.
Libuše Křapová
Já musím pochválit sociální pracovnice v Uherském brodě. Když byl manžel nemocný, měly enormní snahu mi pomoci. Dokonce chtěly na posouzení přijet i mimo pořadí a v jiný termín, než měly určené. Bohužel se to stejně nestihlo, všechny nemalé výdaje jsem platila. Ale nelituji toho. Olgo S., váš otec by přece po úřadech nechodil. To vy :-) (Nebo ten, kdo by se o vašeho otce staral a pak příspěvek pobíral.) Ilono, byl u šetření i někdo z rodiny? Protože já mám podobnou zkušenosti z dob, kdy jsem ještě pracovala. Ke staré paní, téměř ležící, přišla soc. pr., a vyplňovala dotazník. Uvaříte si? Vyperete si? Dojdete si na WC? Paní jí všechno odkývala a tak na poprvé příspěvek nedostala. Prostě se styděla (nebo dotyčné chtěla udělat radost), že je na plenách a z postele sama nevstane. Ředitelka tenkrát udělala na sociálce průvan, od té doby k lidem nesměl nikdo z nich sám bez doprovodu. Paní dostala lll. stupeň.
Vladka Steinová
Dobrý den, sděluji své poznatky,neb mám velkou zkušenost v této oblasti. Pečuji několik let o 93 letou maminku- s max. sníženou mobilitou, po úrazu páteře a nyní i s ALZH. Článek zde lokalizovaný je velmi stručný a neúplný. Doporučuji prostudovat zákon č. 108/2006 Sb.o sociálních službách a vyhlášku 505/2006 Sb. A rovněž anotace k těmto právním předpisům. Od podání žádosti běží 3 měsíční zákonná lhůta, během této doby přijde z ÚP dopis,kde sdělí, že je nutno navštívit do 8 dnů ošetřujícího lékaře (OL), a pokud jsou k dispozici další odborné nálezy od jiných lékařů, je dobré je předložit, rovněž napsat do formuláře kontakty na všechny lékaře, ke kterým senior dochází. Moje maminka nikam nemusela, vzhledem k jejímu stavu lékařka přišla za ní , dala dohromady nálezy z nemocnice, ze ZS, z úrazovky a svoje nálezy, a sama pak zaslala na ÚP. Po té přijde do domácnosti žadatele sociální pracovník/ce na tzv. sociální šetření. To se opírá o škálu 10 bodů-úkonů-, jak senior zvládá, či nezvládá základní životní úkony. Posuzuje se mobilita, orientace, komunikace, stravování, tělesná hygiena, péče o zdraví, oblékání, apod. Po určité době přijde doporučený dopis, že je řízení přerušeno, to je v pořádku a pak přijde výsledný dopis s konečným verdiktem. Vše musí být vyřízeno do 3 měsíců ode dne podání žádosti. Na každém ÚP je revizní lékař, který rozhodne kladně, či záporně a to na základě předložené dokumentace od lékařů. Nerozhoduje tedy sociální pracovník/ce. Pokud žadatel uspěje, je mu zaslána přiznaná finanční částka za 3 měsíce zpětně. Senior může rovněž požádat o vydání průkazu TP, ZTP nebo ZTP-P a o příspěvek na ortopedické pomůcky, např. francouzské hole, madla, apod. Tento příspěvek činí od r. 2018 550 Kč měsíčně.
Ilona Kolářová
TAk tohle znám, akorát je problém, že rozhoduje sociální pracovnice a doktor tam může napsat co chce. Bratr není schopen sám vyjít ven, ani sejít z schodů, uklidit si nebo uvařit, komunikovat s okolím, navíc má doporučení od psychiatra, abychom ho nechali zbavit částečné svéprávnosti, ale dle sociální pracovnice je celkem v pořádku. Dostal I. stupeň a to ještě pomalu z milosti.
olga skopanova
Teda nedokážu si představit že by tuhle anabázi absolvoval můj 85 letý otec.
Libor Farský
Děkujeme za velmi užitečné praktické informace.