Hrátky s češtinou - E
ilustrační foto: pixabay.com

Hrátky s češtinou - E

24. 3. 2018

E vzniklo z řeckého písmene epsilon                                             
písmeno e v českém jazyce - e, é, ě
v morseovce  /. /erb/
iniciály /E.V.
zkratka křestního jména /E.Holubová
vitamín E
e v hudbě - nota, akord, tón o kvartu nižší než A, struna...
E-slangově éčko-extáze-patří mezi uměle připravené drogy 
E-velikost košíčku podprsenky
E1-E8 - pole v šachovnici nebo na mapě, v atlase
E-sloupec v Excelu
E-skupina řidičského oprávnění
e-energie jako fyzikální veličina
e ve fyzice - elektromotorické napětí
E -vektor intenzity elektrického pole
E-modul pružnosti v tahu, materiálová konstanta
E-střední hodnota-parametr rozdělení náhodné veličiny
E-třída složitosti popisující exponenciální časovou složitost v informatice
vrstva E, druhá nejnižší vrstva v ionosféře
E-číslice vyjadřující číslo 14 v šestnáctkové soustavě a dalších číselných soustavách o základu větším než 14
E východ (anglicky „East“), například v souřadnicových údajích
e elementární náboj (přibližná velikost e = 1,602 176 565×10−19 C)
Eulerovo číslo – matematická konstanta (základ přirozených logaritmů, přibližná hodnota e = 2,718 281 828)
značka dekadického exponentu při zápisu čísel ve vědeckém formátu, např. 12.34e5 značí 12,34×105, tzn. 1 234 000
E nestandardní velikost slepičích vajec ve starším československém kódování
E Španělsko (España), mezinárodní poznávací značka motorových vozidel
E kanadský film z roku 1982
E - brněnská hudební skupina(1985–1997)
E jazyk, kterým se mluví v jižní Číně
E na železnici - starší označení elektrických lokomotiv se stejnosměrnou trakcí a různé specifické vozy
E v dopravě - pravidelná prohlídka elektrických lokomotiv
E značka dekadického exponentu při zápisu čísel ve vědeckém formátu – např. 12.34E5 značí 12,34×105, tzn. 1 234 000
E1, E2-enzymy
E s číslem: evropská silnice - E55 v úseku z Teplic k hraničnímu přechodu Cínovec neslavně známá díky prostitutkám
E s číslem: evropská dálková trasa pro pěší turistiku
E s číslem: přídatné látky/éčka/ v potravinářství, kódování v zemích EU/např.kyselina glutamová E620
E: normalizovaná řada formátu papíru o poměru stran 1:√2
E s číslem: z anglického slova exit, číslované výjezdy z dálnic s kilometrickým údajem udávajícím polohu na dálnici  e-excentricita oběžné dráhy
e elektron (někdy též jako e−, zatímco e+ označuje jeho antičástici pozitron)
e- s následujícím spojovníkem - předpona zkracující slovo „elektronický/-á/-é“, např. e-mail, e-banking, e-knihy, e-cigarety...
e - v řeči něco nedobrého, špatného, škaredého nebo pohrdání nebo váhání
ee - v batolecí řeči kakat, hovínko

a ve zkratkách:
BEE-Bohemia energy entity-dodavatel energie
BPEJ-bonitovaná půdně ekologická jednotka
CFE-chronická fokální encefalitida
ČEZ- České Energetické Závody
D.E značka kávy firmy Jacobs Douwe Egberts
EA-Evangelická akademie, škola zřizovaná Českobratrskou církví evangelickou
EAHU-Euroasijská hospodářská unie
ECB-Evropská centrální banka
E!E – česká punková skupina
EEG-elektroencefalogram-vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému
EEG-Erneuerbare-Energien-Gesetz – zákon o obnovitelných zdrojích energie
EET-elektronická evidence tržeb
EHEC-enterohemoragická Escherichia coli
EHP- Evropský hospodářský prostor
EHS-Evropské hospodářské společenství
EKG-elektrokardiogram-vyšetření elektrické aktivity myokardu
EMU-Evropská měnová unie
EP-Evropský parlament
ERÚ-Energetický regulační úřad
ESA-European Space Agency – Evropská kosmická agentura
ESVO-Evropské sdružení volného obchodu
ETA-česká firma - název firmy byl odvozen ze slovního spojení Elektrotechnické aparáty
ETA-Estonská tisková agentura
EU-Evropská unie
EZS-elektronický zabezpečovací systém
FVE- fotovoltaická elektrárna
IKEM-Institut klinické a experimentální medicíny
JE-jaderná elektrárna, JETE-jaderná elektrárna Temelín, JEDU-jaderná elektrárna Dukovany
MAAE-Mezinárodní agentura pro atomovou energii
NERV-Národní ekonomická rada vlády
PENB-průkaz energetické náročnosti budovy
PES, PET-polyester, polyethylen
PMEZ- Pohár mistrů evropských zemí
RE-Rada Evropy
SEČ-středoevropský čas
SEŠ-střední ekonomická škola
UJEP- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
VŠE-Vysoká škola ekonomická v Praze

 

E, e, eeéé, ééé, eeé, eé.....end  

Hodnocení:
(5 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Zuzana Pivcová
Ještě mě napadlo, že u léků se někdy místo Minimální trvanlivost nebo Spotřebovat do... objevuje zkratka EXP (tedy expirace - vypršení záruky).
Marcela Pivcová
Když jsem viděla v nadpisu Vašich Hrátek E, hned mě napadlo, že bych byla schopna vytvořit tak sotva desetinu příkladů, které uvádíte. Navíc mě tentokrát nenapadá nic, co by tu ještě chybělo, to už snad ani neexistuje.
Dagmar Bartušková
Estráda s Ester
Lidmila Nejedlá
Ee, ee, známe od malička, když jsme sedávali na nočníku.
Zuzana Pivcová
Ecce Homo aneb Helenka.
Libor Farský
Elementární neznalost je, když .... :-)
Jaroslava Handlová
Možná bych mohla přidat EROTICKOU EPIZODU z E55, jenže to už nyní není aktuální. Tak raději pozdravím všechny Evy, Emy, Elišky, Eleny, Eriky, Emily, etc. Mimochodem, Helo, vyškolila jsi mě, smajlík.
Libor Farský
Málem jsem zapomněl na"exteriér" neboli na svoji firmu pro konzultační, obchodní a zprostředkovatelskou činnost ve stavebnictví - EXIN. Je to zkratka výrazu exteriér - interiér .
Libor Farský
1. Nejslavnější rovnice světa všech dob E = mc² popsaná Albertem Einsteinem ve speciální teorii relativity popisuje vztah mezi energií a hmotností: Energie = hmotnost • (rychlost světla ve vakuu) 2. Napadají mě slova na „ex“ : exmanžel, expremiér, exinženýr (já v důchodu), extáze, extrovert, exekutor, extravagance, expres, extempóre, extrém, existence, existencionalismus, exhibice, expert, exit, externista, exemplář, exponáty. Jenže, bohužel, můžeme i exnout …
Věra Ježková
Enormně excelentní eňoňuno elaborát.
Alena Vávrová
Helenko, je to super extra unikátní jako vždy. A to tvoje "ééé" na konci mi připomnělo "Éééj!..." na začátku jedné slovenské halekačky :-) .
Jana Kollinová
Jsem epitaf dobrých vztahů a myšlenek, shodou náhod zařazený omylem mezi trolly číhající s kudlou u PC na okamžik jak zranit životodárnou myšlenku. Otevřené krvácející stigma na které není léku a trvale zůstane součástí komunikace.
Dana Puchalská
Ještě zpěvák EMINEM. Ale jste EMINENTNÍ a ERUDOVANÝ EXPERT na češtinu.
Helenka Červenka
Když kdokoli cokoli přidá, jen to potvrzuje, že jste pozorně četli a popřemýšleli :-)
Jitka Hašková
Nikdy nenajdu, že by něco chybělo. Možná se pletu, ale nenašla jsem EURO, ale samozřejmě jsi Heleno vynikající.