Dilema internetových seznamek: Blondýna, brunetka či zrzka?
Ilustrační foto: ingimage.com

Dilema internetových seznamek: Blondýna, brunetka či zrzka?

2. 11. 2018

Ovlivňuje barva vlasů ženy v internetových seznamkách kvalitu mužů, kteří se jim ozývají a typ vztahu, který jim nabízí? Odpověď zní: “ANO“.

1.  Seznamování
K seznamování tváří v tvář dochází na běžných veřejných místech (park, zastávka, škola, restaurace) nebo při různých společenských akcích (koncert, divadlo, oslavy). Už tím, jak se jedinec obléká, se určitým způsobem prezentuje druhým. Pokud se chceme seznamovat, musíme dobře odhadnout své šance, ve kterých hraje velkou roli také naše sebehodnocení, abychom ohodnotili šanci na úspěch. Po této volbě následuje první oční kontakt, a pokud je udržen, je to prvním znakem úspěchu. Dalším krokem je jednoduchá konverzace, ve které nejde ani tak o obsah, ale o způsob a tón řeči. Znaky symbolizující vzájemnou náklonnost mohou být natočení tvářemi i těly přímo na sebe, vzájemné přiblížení, navlhčování rtů, odhalování kůže a lehké jakoby nevědomé dotyky při gestech apod., dochází i k jejich vzájemnému zrcadlení. Při tomto procesu sbližování dochází i k reakcím uvnitř organizmu jako např. rychlé dýchání, vyšší tep, pocení. U žen, například typicky dochází prezentaci odhalených částí těla, narovnání postavy, reprezentaci prsou, stydlivému úsměvu, pohrávání si s vlasy apod.

Velmi populární formou seznamování jsou inzeráty v novinách. Muži z inzerátů hledají partnerky mladé, atraktivní a sexuálně dostupné, kdežto ženy spíše pátrají po zázemí a bezpečí ve formě důkazů o zdrojích, finančním zabezpečení a po dlouhodobém závazku.

Novou formou seznamování je tzv. speed-dating, neboli rychlé rande. Například v restauraci se sejdou lidé, kteří mají zájem se seznámit přes agenturu, která speed-dating zařizuje. Seznamování probíhá v počtu 6 až 10 mužů a stejného počtu žen. Ženy jsou rozsazeny ke stolečkům, ke kterým si postupně přisedají všichni muži vždy na určený krátký časový interval (kolem 3 až 5 min.), který stačí k prvnímu probuzení zájmu o druhého člověka, nebo případně není tak dlouhý, aby se nedal přečkat i s osobou nesympatickou. Každý si do určeného formuláře zapisuje, zda by stál o seznámení s danou osobou či ne. Pořadatelé po tomto seznamovacím večeru vyhodnotí vzájemné shody, a pokud mají dva účastnící stejný zájem na tom druhého ještě potkat, agentura jim sdělí jejich kontaktní údaje.

2.  Preference krátkodobých a dlouhodobých vztahů
Je třeba si také uvědomit, že ne každá volba partnera je učiněna s rozhodnutím vytvořit dlouhodobý partnerský vztah. U mužů a žen byly popsány dvě odlišné strategie párování – krátkodobé a dlouhodobé. Někteří jedinci upřednostňují jednu strategii nad druhou dlouhodobě, jindy zase jen v určitých specifických situacích (např. na dovolené, či po rozchodu s dlouhodobým partnerem inklinují ženy k nezávazným krátkodobým vztahům). V odlišnosti v přístupech hraje roli, to, že muži z takového chování mohou mnoho získat a málo co ztratit.

Atraktivnější ženy mají více dlouhodobých vztahů a atraktivnější muži zase více krátkodobých. Muži mají všeobecně tendenci tíhnout k preferenci vtahů krátkodobých, v nichž také investují mnohem méně do zdrojů, než je nutné pro vztahy dlouhodobé. Také mají větší zájem o nezávazný sex. Tři čtvrtiny mužů jsou ochotny svolit k nezávaznému sexu ihned po učiněné nabídce k němu od neznámé ženy, kdežto v téže situaci ženy téměř vůbec ne.

Při hledání krátkodobého vztahu se i ženy řídí se spíše vzhledem a fyzickou atraktivitou muže, jeho intelektem a humorem. Žena podvědomě touží po převedení tohoto krátkodobého vztahu do vztahu s vyššími vzájemnými závazky.

3.  Atraktivita
Fyzická atraktivita je prvním selekčním kritériem, se kterým se při kontaktu s druhou osobou setkáváme, a je důležitou součástí vytváření tzv. prvního dojmu u jiných osob. Pro muže je každopádně fyzická atraktivita důležitým znakem, na který se soustředí při hledání partnerek, protože reagují zejména na vizuální sexuální podněty.

Fyzická atraktivita žen silně předurčuje, i zda se žena vdá a na kolik dobře socioekonomicky postaveného muže si vezme. Atraktivita mužů není již tak primárně založena na fyzické atraktivitě. Co se týče preferencí, ženy nepřikládají samotnému věku takovou důležitost.

Fyzická atraktivita je hodnocena podle různých měřítek. Pro obě pohlaví je výrazným symbolem atraktivity symetrie tváře a těla.

Mezi ukazatele atraktivity řadíme i věk. Ženám na mužích spíš než věk imponuje jejich vyšší postavení, což znamená dobrý přístup ke zdrojům.

Fyzickými znaky mužské atraktivity jsou trojúhelníkovitý tvar těla horní části těla a výška.

Dalším kritériem pro hodnocení atraktivity je výška a váha. Pro ženy je výška mužů mnohem důležitější než naopak. Ženy preferují muže vyšší, než jsou samy. Vyšší muži si spíše nacházejí dlouhodobé partnery a mají více dlouhodobých vztahů.

Váhu a výšku lze velice dobře porovnávat dohromady podle ukazatelů BMI a WHR1. WHR – poměr pasu a boků je jasným vizuálním znakem atraktivity. U žen je preferován vzhled přesýpacích hodin s poměrem 0,7, čím je hodnota vyšší tím klesá atraktivita u mužů je tento poměr vyšší – 0,9.

BMI – Body Mass Index – index tělesné hmotnosti, která je ukazatelem obezity, počítaný dle vzorce BMI = kg/m. (Optimální hodnota 20 – 25); WHR – Waist to Hips Ratio – poměr pasu a boků, počítaný dle vzorce WHR = objem pasu/ objem boků (optimální okolo 0,7).

Muži s výraznými maskulinními znaky v obličeji jsou vnímáni jako dominantnější, ale také jako méně vhodní partneři pro dlouhodobý vztah. Nejatraktivněji je vnímáno strniště.

U mužů je atraktivní hlubší hlas, jelikož je vnímán jako maskulinnější, dospělejší, vyšší atd. U žen jsou naopak atraktivní výše posazené hlasy, ne však extrémně vysoké.

4.  Vlasová pokrývka
Vlasy jsou veřejně prezentovaným symbolem jak samotného člověka tak i ukazatelem přesvědčení příslušnosti do určitých skupin. Nyní dlouhé vlasy u mužů symbolizují určitou nonkonformistu nebo souhlas s určitým hnutím (punker, skin, atd.). Pokud u žen dojde k tomu, že např. ze zdravotních důvodů o vlasy přijdou, je to pro ně velká psychická zátěž, jelikož jsou se svými vlasy velmi těsně spjaty.

Muži na ženách raději vidí dlouhé vlasy, připadají jim více atraktivní. Dlouhé vlasy jsou i znakem toho, že žena je natolik zabezpečená, že si může dovolit nákladnější péči o vlasy.

O barvách vlasů žen jsou vžité i stereotypy, z nichž nejznámější je o hlouposti blondýnek. Blond barva je ale i přesto populární. Blondýnky jsou obecně vnímány jako krásné, čisté, i když mohou být hodnoceny až jako nebezpečné, převládá však hodnocení krásné.

Hnědovlasí lidé preferují hnědovlasé a blonďatí zase blonďaté.

5.  Seznamování na internetu
Internet může být i místem vhodným pro seznamování budoucích partnerů. Pokud není na profilu vlastní fotografie, je profil velmi málo atraktivní pro zobrazování zájemci a dostává minimální nebo nulové odezvy. Všem vadí ztráta nonverbální stránky komunikace. Lidé jsou všeobecně v prostředí internetu mnohem více otevření a sdílejí více než v komunikaci tváří v tvář.

Internet může pomáhat navazovat kontakty lidem, kteří mají problémy v seznamování tváří v tvář, kteří jsou plaší, ostýchaví. Na internetu lépe seznamují i ti, co i v reálném životě se seznamováním nemají problémy. Více jak polovina z uživatelů internetu, šla na reálné rande během prvního týdne po registraci na seznamce. Uživatelé se touží setkat s vybraným protějškem co nejdříve. Tři čtvrtě uživatelů používá internetovou seznamku pouze jako odrazový můstek k prvnímu reálnému setkání, pomocí emailu a telefonu většinou jen organizují setkání a samotná první schůzka rozhoduje, zda má setkání šanci na pokračování.

Jak ženy, tak i muži většinou mají v profilu svoji fotografii, kterou hodnotí jako nezbytnost pro tyto typy seznamek. Ženy vyplňují co nejvíce svých zájmů, vystavují svou krásu a mnohdy používají odvážné fotografie se sexuálním nádechem, muži se naopak snaží zapůsobit vtipností. Ženy si vybírají muže, kteří nějakým způsobem prezentují ochotu do nich investovat, můžeme tak sledovat např. inzeráty s nabídkami výletů, dovolených, pozvání na romantické večeře apod.

Např. návštěvnost on-line uživatelů byla na serveru libimseti.cz  6.1.2010 19:00 hod. 12 462 mužů, 11 572 žen.

6.  Průzkum
Vzorkem byli muži, mající možnost přístupu k internetu a navštěvující alespoň jeden ze seznamovacích serverů www.rande.cz; www.libimseti.cz; www.najdemese.cz.

92 respondentů, průměrný věk respondentů byl 33 let, průměrná výška mužů byla 181 cm, většina byla z Prahy. Celkově bylo svobodných 70%, rozvedených 11%, ženatých 8%, ovdovělých a zadaných po 3%. Děti má 11% mužů a bezdětných je 89%. Celkově převažovali muži tmavovlasí, světloocí, bez vousů.

7.  Výsledky průzkumu
Blondýnky byly nejkontaktovanější. Muži všeobecně preferují ženy se světlými vlasy. Objevují se i opatrovnické tendence mužů, ženy s blond vlasy jsou hodnoceny, že potřebují ochranu, jelikož jsou slabé a zranitelné. Může to být tím, že blond vlasy ženy připomínají světlé vlasy dětí, které je třeba také ochraňovat, proto muži tuto ochranu blondýnkám nabízejí.

Brunetky obdržely nejvíce nabídek vážného vztahu. Brunetky vnímáme většinou jako ženy s dobrými, váženými vlastnostmi, proto na ně v naší studii také reagovali muži se solidními nabídkami.

Na zrzky je nahlíženo jako na neatraktivní ženy. Je ale také časté, že si méně atraktivní ženy barví vlasy na zrzavou, aby na sebe přitáhly pozornost, nebo se k této barvě uchylují alternativní typy žen, které nezapadají do průměrných měřítek uživatelů. V našem prostředí mohou ženy se zrzavými vlasy působit nepřirozenějším dojmem, jelikož jsou tyto ženy často přebarvené a barva vlasů jim nesedí.

8.  Závěr
Ženy s blond vlasy jsou velmi atraktivní a vyhledávané, je jim nabízen převážně sexuální vztah a muži, kteří jim vztahy nabízejí, jsou kvalitnější. Brunetkám muži nabízejí spíše vážný vztah.

*

Text je volně zpracován podle bakalářské práce Mgr. Natálie Růžičkové (s jejím svolením). 2010; 75 stran. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Článek jsem napsal jako reakci na 175 inzerátů na íčku, kde jsou vesměs hrozné fotografie (nebo žádné).

Hodnocení:
(5 b. / 5 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Libor Farský
Kdysi dávno jsem se pokusil inzercí nalézt přítelkyni se smyslem pro humor. Hned při prvním setkání jsem si uvědomil, jak nesmyslné to mé přání bylo. Nikdo si totiž sám o sobě nemyslí, že smysl pro humor nemá. Což je zřejmě pravda, jen je velmi odlišný od mých představ.
Hana Šimková
Prostě někoho potkáte a zajiskří to, nebo ne. A je úplně jedno jestli je rezavý, nebo plešatý. Ten, kdo má velké požadavky, většinou sám nesplńuje vůbec nic.
Ilona Kolářová
Seznamka na internetu, to je opravdu zajímavé. Jen tak ze svědavosti jsem s kamarádkou to tak trochu sledovaly zjistili opravdu zvláštní úkaz. Každý druhý muž jakéhokoliv věku je sportovec a má zájem jo kulturu. Rád jezdí na kole, plave, chodí po horách, lyžuje a často i běhá a navštevuje divadelní představení.
Soňa Prachfeldová
Když jsem se neseznamovala na inzerát za mlada, teď už vůbec ne internetově, ale přeji těm, kterým to vyjde. Je to sázka do loterie. Ve starším věku jde ženám o to , aby nebyly samy, muži i v pokročilém věku pokud ještě trochu fungují pořád pokukují po pěkné sukni. Barva vlasů - dnes většinou chemická, prostě lid chce být klamán.
Věra Lišková
Pěkně jste seznamování popsal, hlavně z mužského pohledu.
Karel Hyndrák
Věro J.: Na UK FHS se zabývají důležitými věcmi. Ze 75 stran jsem vytáhl 3 zábavnější strany. Jinak zmíněná bakalářská práce je odborně dokonale udělaná. Na zbývajících 72 stranách řeší průzkumy trhu, sociologické průzkumy, historii inzerátů a rozmnožování lidí, preference těžkých nevěst v Africe, statistiku, ovulaci a vzorníky barev na vlasy, atd. Nudné čtení. Na zdejší seznamce mi vadí např. fotky položené formátově na bok (nezájem o čtenáře).
Dana Puchalská
Babička a nejen ona říkala... na každé zboží se kupec najde.... Tak nevím jestli to platí i pro internetovou seznamku. Asi těžko.
Věra Ježková
Zábavné čtení. Mohli by se ale na té FHS zabývat důležitějšími věcmi. :-)
ivana kosťunová
Vše se dá shrnout do jediné věty: Muži mají rádi blondýnky, ale žení se s brunetami. V rychlosti jsem přelétla seznamku , a nenašla jsem nikoho v našem věku, kdo by sháněl trvalý vztah. Takže asi tato pravidla budou v každé věkové kategorii poněkud jiná , nemyslíte. Člověk v našem věku hledá spíše shodu v zájmech. Tato studie se mi zdá dost povrchní.
Zuzana Pivcová
Je to náročná odborná analýza internetového seznamování. Ale jako reakce na Seznamku na našem seniorském portálu až moc (viz třeba Vlasová pokrývka, barva vlasů :-D). Pro ty, kteří sem napíší, je tenhle náš portál právě tak neznámý a nejistý jako jiné seznamky. Nedivím se tedy, že si zájemci nedají hned fotografii se zřetelnými a změřenými tělesnými proporcemi atd. :-D
Naděžda Špásová
Internetovou seznamku nebrat, ta snese všechno. Naštěstí to nemám zapotřebí.