Paliativní péče si musí získat důvěru pacientů i zdravotníků
Ilustrační foto: ingimage.com

Paliativní péče si musí získat důvěru pacientů i zdravotníků

21. 6. 2019

I když se o paliativní péči v odborných kruzích i mezi laickou veřejností hovoří několik let, stále není standardně poskytovanou zdravotní službou. To má nyní změnit speciální pilotní projekt Ministerstva zdravotnictví ČR.

Bude trvat 21 měsíců a ve FN Motol bude zaměřen jak na paliativní péči pro dospělé, tak i dětské pacienty.

V současné době totiž nejen laická veřejnost, ale často ani zdravotníci nejsou dostatečně informováni o možnostech poskytování paliativní péče v prostředí své nemocnice, anebo českého zdravotního systému. Neumí pak adekvátně informovat nemocného, nebo jeho rodinu, kam by se měli obracet a kde by měli hledat pomoc.

„Ani sama nemocnice nemá v současné době při poskytování paliativní péče nastavené standardní postupy. To vše bude na nově ustanoveném paliativním konziliárním týmu, který bude spolupracovat nejen se svými nemocničními kolegy z příslušných klinik, ale i s návaznými zařízeními, “ říká MUDr. Sergej Gricajev, garant pilotního projektu ve FN Motol pro dospělé pacienty. Díky pilotnímu projektu MZ ČR, který byl spuštěn 1. června 2019, by se měla dostupnost zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče výrazně zvýšit a paliativní péče by se tak měla ve FN Motol stát standardní součástí poskytovaných zdravotních služeb. Pilotní provoz je zde zaměřen na kliniky a oddělení, kde se pacienti indikovaní k poskytování paliativní péče vyskytují. Jedná se zejména o Centrum následné péče, onkologii, neurologii, internu, pneumologii, anesteziologii a resuscitaci, chirurgii, traumatologii a ortopedii.

Paliativní konziliární tým bude zajišťovat konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna relevantní oddělení nemocnice. Bude fungovat ve složení osmi zdravotníků a jednoho administrativního pracovníka. Členové týmu se díky tomuto projektu budou účastnit stáže v paliativním zařízení, někteří z nich pak i zahraničních odborných konferencí.

FN Motol bude při realizování pilotního projektu intenzivně spolupracovat s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, s paliativními týmy z jiných zdravotnických zařízení, s mobilními a kamennými hospici, agenturami domácí péče. Plánuje se také spolupráce s úřady pražských městských částí a sociálními zařízeními pro seniory.

Paliativní péče je spolu s kauzální léčbou poskytována pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním, dospělých i dětí. Usiluje o udržení či zlepšení kvality zbývajícího života a její nedílnou součástí je kromě tišení bolesti a dalších fyzických symptomů také řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy.

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5.1 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Dana Puchalská
Ano je to velmi důležité. Kdo nezažil LDN neví co to je za děs - běs. Snad nejhorší byla stará LDN v Obloukové ulici na Praze 10.
Jitka Hašková
Paliativní péče je velmi důležitá. Moje mamka umírala v LDN a byla to hrůza. Naopak v posledních letech mi zemřeli 2 kamarádky, které byly postupně v Hospici v Čerčanech (2013 a 2018), kde jsem se byla za nimi podívat a péče tam je úžasná. Jsem ráda, že už se objevují i zařízení, kde je péče na úrovni a vidíte, že je tam ten umírající šťastný.
Daniela Řeřichová
Zákon o paliativní péči byl připravován již cca před patnácti lety, avšak většina poslanců netušila jeho správný význam, takže byl zamítnut. Ten, kdo někdy doprovázel svého blízkého, ví, v jak nedůstojném prostředí prožívá těžce nemocný pacient poslední čas svého života. V nemocnici smí být jen určitou dobu, pak jde automaticky do LDN. Moje maminka byla v krčské TN na pokoji s devíti pacienty. Pro všechny jediné umyvadlo bez zástěny, stolek se dvěma židlemi pro pacienty i návštěvy, které chodily nepřetržitě celý den. Sestry nestíhaly, odpovědný lékař neměl na příbuzné čas, neměli jsme šanci získat relevantní informaci. Nikdy na tu bezmocnost nezapomeneme.