Primářka Katarina Petráková: Do péče praktických lékařů mohou přejít vyléčení onkologičtí pacienti
Ilustrační foto: ingimage.com

Primářka Katarina Petráková: Do péče praktických lékařů mohou přejít vyléčení onkologičtí pacienti

26. 6. 2019

Každoročně je odhaleno na osmdesát tisíc nových nádorových onemocnění, naštěstí je však čím dál víc vyléčených pacientů. S odstupem od léčby nádoru je pacient ve vyšším riziku jiných nemocí jako jsou choroby srdce a cév, cukrovka ale i jiné nádorové onemocnění, které lze diagnostikovat pomocí screeningu.

Proto nabývá na důležitosti předat sledování onkologického pacienta bez příznaků onemocnění do péče praktického lékaře (PL). „Pravidelné komplexní preventivní prohlídky a screening u PL mají pro pacienta v této životní etapě větší význam než samotné sledování pro původní nádorové onemocnění v ambulanci onkologa,“ vysvětluje v rozhovoru primářka Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Katarína Petráková.

Kteří onkologičtí pacienti mohou být převedeni ke sledování (dispenzarizaci) praktickým lékařem?
Může se jednat o pacienty s jakoukoliv diagnózou, kteří již mají minimální riziko návratu onemocnění. Toto rozhodnutí je v kompetenci ošetřujícího onkologa, jenž pacienta zná. Zpravidla se však bude jednat o pacientky a pacienty s karcinomem prsu, kolorektálním karcinomem, testikulárními nádory, maligním melanomem, a jiné.

Jak přechod probíhá a kdo o něm rozhoduje?
O předání pacienta do péče praktického lékaře (PL) rozhoduje ošetřující onkolog.  Pacienta předává do péče PL po domluvě s pacientem.

Dějí se tyto přechody již v praxi?
Ano, dějí.

Co když nějaký pacient chce zůstat v péči u svého onkologa? Může se pacient v případě nespokojenosti vrátit ke svému onkologovi?
Vše probíhá po vzájemné domluvě. Návrat zpět do péče onkologa není vyloučen, je však opět nutná vzájemná domluva s lékařem

Jaké jsou pro pacienty výhody a nevýhody přechodu k PL?
S odstupem času od primární onkologické léčby pacienta ohrožuje více vznik jiného nádoru a dalších přidružených nemocí než návrat původně léčeného nádorového onemocnění. Pravidelné komplexní preventivní prohlídky a screening u PL mají pro pacienta v této životní etapě větší význam než samotné sledování pro původní nádorové onemocnění v ambulanci onkologa. Je proto racionální předávat tyto pacienty do péče praktického lékaře. Pro řadu pacientů je PL dostupnější než onkologické pracoviště, hlavně v případě, že se jedná o komplexní onkologické centrum.

Jak probíhá sledování onkologických pacientů u praktiků?
Pacient je předán PL na základě písemné lékařské zprávy, která obsahuje diagnózu pacienta, jeho rizika spojená s předchozí onkologickou léčbou jako je např. riziko kardiotoxicity po léčbě antracyklíny, a současně doporučení na další sledování včetně doporučených vyšetřovacích metod.

Jsou praktičtí lékaři školeni, jak se mají starat o onkologické pacienty?
Za účelem správného sledování onkologických pacientů po léčbě vydala Česká onkologická společnost (ČOS) ve spolupráci s praktickými lékaři Doporučené postupy – sledování pacientů po léčbě pro onkologické onemocnění. Kromě toho je problematika onkologických pacientů jak v léčbě tak po léčbě opakovaně diskutována na setkáních praktických lékařů na úrovní regionální i celorepublikové.

Sledování onkologických pacientů se týká všech praktických lékařů anebo jen některých?
Náplň práce všech PL je stejná.

Máte již praktické zkušenosti s převodem pacientů pod praktické lékaře?
Předávání pacientů do péče PL se dělo již před uzavřením dohody, vždy po vzájemné domluvě. V současné době je trend zvyšování kompetencí PL, s čímž zcela souhlasím. Cílem je rozšířit služby PL poskytované pacientům, což v konečném důsledku ulehčí pacientům život. Základní léčbu většiny nemocí (hypertenze, diabetu, a dalších) může poskytnout PL, který má o pacientovi nejlepší přehled. Patří do toho i základní péče o onkologické pacienty, což sledování pacientů po léčbě je.

 

Marcela Alföldi Šperkerová

 

 

 

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 3 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie
TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Marcela Škodová
Vyléčení onkologičtí pacienti? Takové neznám, snad jen ti, kteří stihli zemřít na něco jiného před návratem rakoviny. K mému praktikovi, byť je sebelepší, bych nechtěla být přeřazena, on takový osmdesátiletý lékař není zrovna terno.
Eva Balúchová
Kdybych byla přeřazena k PL,tak vím,že už jsem na tom dobře.Zatím bohužel....
Zdenka Jírová
Nelíbí se mi to,nechtěla bych být převedena k PL.
Karel Boháček
podle osobní zkušenosti by měl být onko pacient opět v péči onkologa. Rakovina se nedá vyléčit, pouze j e ve fázi tzv.spánku - může se opět probudit za měsíc či za padesát let...
Blanka Bílá
Souhlasím s paní Elenou, poslední dobou je úroveň na bodu mrazu, ovšem každý má jiné zkušenosti, má generace byla zvyklá lékařům věřit, mnozí z našeho mládí opravdu ctili a dodržovali svou přísahu.Sice je každý jen člověk, ale dnes už po mnoha událostech z e života mé rodiny, přátel, pozoruji a pak až důvěřuji.
Elena Valeriánová
Vzhledem k "úrovni" praktických lékařů (najdou se mezi nimi samozřejmě vyjímky) nevím jestli je to dobrý nápad.
Jaroslava Handlová
Před dvěma hodinami jsem se vrátila z plánovaného kontrolního vyšetření (po 1 roce) z onkologické ambulance. Po sdělení, že z jejího hlediska je se mnou všechno v pořádku, tak právě také tuto novinu, o níž píšete, mi paní doktorka sdělila. Po 14 letech od operace tedy přecházím zrovna dneškem do péče praktické lékařky.