Za Ježíškem s Milošem
FOTO: archiv autora

Za Ježíškem s Milošem

28. 7. 2019

Naši meziváleční předkové se do země budoucího Izraele také podívali. Tehdy to šlo jenom vlakem a pak lodí. Dnes je dosažitelný letadlem, za necelé čtyři hodiny. Také jsem se tam tedy vydal.

Území má dějepis nejméně čtyři tisíců let. Následující mé zážitky a postřehy jsou asi neuspořádané, na přeskáčku; tedy topologicky i chronologicky. Jsou to dějiny přes 2000 let. Tedy: Britský mandát, Osmanská říše, Východořímská říše, Římská říše, řeckokatolický vliv…

Na letišti Praha mne varovali, že tam jsou drahé cigarety.

Letadlo mělo jen půl hodiny zpoždění. Letěli jsme se společností „HLADOLET“ jídlo a pití jenom za dolary. Do letadla jsme museli nastupovat jen předním vchodem, pak teprve zadním. Jinak by se prý letadlo převrátilo!

Izrael má území kosočtverce. Jižní polovina je Negevská poušť. Severní polovina má promísenou půlku židovskou, druhou muslimskou. Je tu Galilea a Judea. Izraelská policie do muslimských částí nevstupuje, mají tam svou bezpečnostní samosprávu. V případě politických nepokojů ale vstoupí!                            

Po příletu do Tel Avivu následovala vstupní větší kontrola, z Čech ale oni teroristy neočekávají. Pak následovala cesta autobusem, s místním muslimským řidičem. Uměl anglicky i německy, byl k nám vstřícný. Bydleli jsme postupně ve třech přijatelných hotelech, se snídaněmi a večeřemi. Měli jsme česky a hebrejsky mluvící průvodkyni, Moravanku, tam vdanou za izraelského Žida. Tvrdila nám, že celý Izrael je rozmanitý.

Právě tam slavili „Pesah“ a doznívaly naše Velikonoce. Platí se tam šekely, 1 USD je 3,6 šekelu.

Domy se tam staví jinak, nejdříve pevný středový sloup, sloužící jako kryt. Nakonec se montují obytné byty, do stran.

Hlavní město je Jerusalem. V ulicích je vidět jen málo vojáků a policistů. Země je velmi bezpečná, na rozdíl od novinářských kachen. Děti si hrají v parcích do půlnoci, bez dozoru rodičů. Aut je mnoho, jsou na leasingy se servisem, zaměstnavatelé jim na ně přidávají. Většinou v autě jede jen jedna osoba. Jedou pomalu ale pořád vpřed. MHD se pomalu ruší.

HERODES král byl významný politik a ekonom. Konvertoval k židovství. Uměl být i krutý, osobně usekl hlavu Janu Křtitelovi!

ŠABAT je svátek od pátečního večera do sobotního večera. Dny neděle až pátek nemají v hebrejštině název – je jenom Sabat.

HAIFA byla britským přístavem, osídlena Židy, křesťany, Peršany a Bahajci. Řád karmelitánek vznikl právě zde.

PROTESTANŠTÍ NĚMCI se sem stěhovali loďmi v 19. století, do         zdejší chudoby. Čekali tu na mesiáše. Stavěli si domy už z betonu a železa. S příchodem nacismu do Německa začali tady „hajlovat“. Britům se to nelíbilo, tak je vystěhovali na Kypr a později do Austrálie.

PARKY jsou stále zelené, ke každé rostlině vede samostatná hadice.

BAR MASARYK založili čeští Židé, za přispění litevských Židovek. Vyjadřuje úctu tomuto prezidentovi, od 1. světové války. Také tu má muzeum.

AKA je křižácké město a dřívější přístav.

KŘIŽÁCI sem dorazili v 11. století. Dobili Jerusalém a vše živé vraždili! Ušlechtilí byli jen někteří vůdci (známí z filmů). Ostatní byli žoldnéři a kriminální živly. Začali tu pěstovat cukrovou třtinu, cukr vyváželi i do Evropy. Při další výpravě už Jerusalem nedobili.

TEMPLÁŘI si stavěli domy s vysokými hradbami. Býval tu i řád Špitálníků a Hospitářů.

SPOLUCESTUJÍCÍ, bylo nás 35. Manželské páry spolu seděly a hodiny společně mlčely.                                                                                                                   

TRŽNICE Není tu zvykem se dotýkat zboží, které si pak nekoupíte.

OBYVATELSTVO je slušné. Neznámí muži mě dokonce zdravili.

BIBLICKÉ LEGENDY Kristus prý jednou kázal u Galilejského jezera. Dorazil k němu výběrčí daní a chtěl zaplatit roční daň, půl šekelu. Bylo to tehdy moc peněz. On byl ale „švorc“; tak to musel ušlechtile a učeně „zakecat“. Ať si od rybářů půjčí sítě, chytí do nich ryby, prodá je obyvatelům a za stržené peníze zaplatí daně, za něho a jeho věřící!

Byl mrtev v pátek v 15 hodin. Hned byl pohřben, na sabat nikdo nepohřbíval. Jošuda je i dnes běžné jméno. Z něj asi vznikl Ježíš.

KABALA je prý tak nesrozumitelně napsaná, že někteří její čtenáři po   přečtení zešílí! Náš Golem prý pochází právě z ní. Obsahuje 613 zákonů.

NÁBOŽENSTVÍ Pro Židy je křesťanství pohanstvím. Jak může existoval Otec, Syn a Duch Svátý? Je přeci jenom jeden Bůh!

Syn je dle jejich náboženství dospělý od 13. věku. Pak se má živit sám. Teď už to ale nejde. Obřízku absolvuje 8. den po narození. Je-li nemocný, může se odložit. Provádí ji tu lékař.

SEFARDI při zpěvu Kabaly se dívají druhým do očí. AŠKENÁZIOVÉ ne!

Sborového zpěvu se musí účastnit více než 10 zpěváků.

ŠABAT - nesmí v domě hořet oheň.

DĚLO „DAVIDKA“ považovali Židé za zázračné. Když vystřelilo, byla to rána a dým. Arabi se lekli a utekli.

Nevěřící Židé se živí především pracováním.    

Ortodoxní Židé jsou oblečení v černém, s klobouky a pejzami, jak je známe. Modlí se celý den a čtou si knihy. Nepracují, především se živí dolary, z bohatých fondů amerických Židů.

Ultraortodoxní Židé už to své náboženství přehání. Propagují chodníky jen pro muže a další jenom pro ženy! Tím nebudou muže po svatbě rušit pohledy jiných žen! Nechtějí od státu žádné peníze!

Křesťanství je ve skutečnosti pokračování židovství.

PENZE je skoro žádná, asi 1000 šekelů měsíčně. Jinak má kdo si co naspořil za pracovní život.                                                                                                                                        

OBČANSTVÍ – všichni obyvatelé Izraele mají izraelské občanství, bez ohledu na víru. Nyní, od roku 1948 jsou Židé národ, s vlastním územím.

DĚTSKÝ PŘÍPLATEK za dítě tam nestojí za nic. Asi 100 šekelů měsíčně stačí tak na dva sunary a jeden balík plenek. Dětí mohou mít tolik, kolik je prací rodiči uživí. Stát jejich děti neživí! ČR je sociálnější!

KAMENNÉ PAMÁTKY. Jsou sluncem rozpálené. Mohou na ně usedávat jenom ženy. Muži ne, měli by vajíčka vařená!

APOŠTOLOVÉ. Pocházeli od Galilejského jezera. Jenom Jidáš byl z Judey. Svatý Petr byl ženatý. Kněžím se říkalo „kohenové“.

NÁBOŽENSTVÍ. Židé musí pít víno. Davidovu hvězdu převzali až později, z Prahy.

CITRONY tu dozrávají už v dubnu.

MAĎAR, tak mi říkali Židé.

VOJSKO se přesunuje místními autobusy, společně s civilisty.

HEBREJŠTINA je tlumená řeč, nám nesrozumitelná, rádi tam mluví arabsky.

HERODES Židé se před jeho útokem schovali do horních jeskyní. Vojáci za nimi stříleli hořícími šípy. Ti pak vyskakovali dolů a pádem se zabili.

NAZARET Bydlela tam čtvrtina křesťanů. Ježíš si říkal Nazaretský, to byla ale ostuda. Úcty by se dočkal jako Ježíš Jeruzalémský!

NIKVÉ je rituální očista ve vodní lázni. Ta její voda byla ale velmi špinavá.

ARABOVÉ sem přišli z východu, asi roku 620. Předtím tu bydlely i jiné východní kmeny.

ETIOPŠTÍ KŘESŤANÉ Najednou byl křesťanský chrám plný černochů. U nich trvá mše osm hodin. Byli nenasytní. Svěcenou vodu si brali domů, po kanystrech.

ŽLUTÍ KŘESŤANÉ se tlačí a pořvávají.

SEGREGACE V JÍDELNĚ My gójové jsme nesměli jíst společně s Židy. Museli tak přes polovinu jídelny dát zástěny.

ZÁZRAKY potkaly i mne. Ztratil jsem hotelové klíče. Náš řidič je ale zázračně v parku našel. Další byl při mém ručkování, o zábradlí. Najednou jsem v ruce něco nahmatal. Byla to stříbrná mince!

ŽIDÉ jsou často brýlatí. Hodně si počítají a modlí se.

SYNAOGY Ženy musí při vstupu mít zakryté lokty a nohy.

SABAT Nesmí se pracovat ani přidělovat práci jiným. Ostatní dny v týdnu nemají názvy. Musí se něm rituálně pít víno. Podojit hospodářská zvířata se ale musí!

PRUVODKYNĚ Byla moravská Židovka. Vdala se tu za ošklivého a chudého Žida.

ČINŽE Pohybuje se od 3000 až 15000 šekelů.

VYSOKÁ ŠKOLA trvá jen dva roky. Studuje se od rána do noci, bez prázdnin!

POČASÍ Bylo nad 20 stupňů.

HOTEL Ozval se z jednoho pokoje mužský a dětský řev. Vyděšená panička utekla hrůzou, na chodbu. Hotelový zřízenec tam utloukal ručníkem komáry na zdi!
KRISTOVA LÉTA byla asi 40 let. To už tu byl Pilát Pontský.
GALILEJSKÉ JEZERO. Je asi 200 metrů pod hladinou Středozemního moře. Při projížďce lodí vyvěsili naši českou vlajku. Pak nám pustili hymny, nejdříve tu slovenskou, pak českou.

Jezerní vodu z něj tu přemění na pitnou a prodávají ji do Jordánska.

GOLANSKÉ VÝŠINY jsou u syrské hranice. Jsou neobyčejně úrodné, i pro vinnou révu. Mají tam výborné víno merlot. Bohatí američtí Židé si najmou v Tel Avivu helikoptéry a zaletí na skleničku vína, právě sem. V době jejich války se děti chodily dívat, jak se to vede válka.

TÁBOR je zdejší hora. Viděli jsme ji z dálky, není moc vysoká.

JERICHO bylo vidět také jen z dálky. Je to palestinské město. Židé tam nesmí vstoupit! Válečné trumpety ale už netroubily. Je to nejnížeji položené město na světě. Je prý stále špinavější. Byly vidět plakáty s ještě Arafatem.

JORDÁN je v hraničním pásmu s Jordánskem. Místo křtění Krista v něm už bylo pro naši večerní dobu vojensky uzavřeno.

KLÁŠTER svatého JIŘÍ je ortodoxní – řeckokatolický. Je tu i mnoho jiných kostelů, tohoto východního křesťanství.

BEDUÍNI už nekočují. Mají vlastní města i se školami. Ve vojenské službě rádi zůstávají, mají tak jistý nocleh a stravu.

OLIVETSKÁ HORA. Nerostou tam žádné olivovníky. Dole byl chrám se zlatou střechou.

BETLÉM je rušné arabské město. Přejít tam jenom vozovku bylo o život.

DISKOTÉKY:

Šel jsem tam na mužskou diskotéku. Muži si tam posedávali na ramenou a jásavě poskakovali.

Zavítal jsem i na ženskou diskotéku. Ta byla pod plachtou stanu. Uvnitř tančily polonahé ženy, jen před ženským publikem! U vchodu byla ženská stráž, hnala mně „svinským“ krokem pryč! Byla jako divoženky!

KALIFÁŠ byl velekněz.

HADRIÁN nenáviděl Židy.

DAVID král byl ženatý, své manželky rád vraždil.

POHŘEB dítěte je do kamenné rakvičky, za venkovní teploty. Ta je pak pohřbena, až za rok. Nejstarší syn musí maso sourozence obrat. Zpívá mu k tomu sbor. Je to pro něj pocta!   

GECEMANSKÁ zahrada. Tam mu dal Jidáš poslední polibek. Byli s ním jenom tři učedníci. Zdejší olivovníky jsou staré 1000 let. Ještě dnes se z nich lisuje olivový olej.

KUŘÁKU mi říkávali spolucestující.

DOPRAVA osobní auta jsou tu převážně japonská. Platí tu pravidlo, první jede ten drzejší!

DŘEVĚNÉ KŘÍŽE půjčují katolickým skupinám zadarmo. Při jejich nesení je fotografují, fotky si pak nakonec musí koupit.

POHLEDNICE s izraelskou známkou se nesmí poslat z palestinského území.

TURISTÉ jsou všemi vážení. Kdo by ublížil turistovi, místní by ho hněvem zabili!

TAXI si mě vybral a nacouval mi do nohy. Chtěl mě svézt, ale za papírovou dolarovou bankovku. Do cíle jsem měl asi tři kilometry. Nabídl jsem mu pět dolarů, nechtěl o nich ani slyšet. Nakonec souhlasil, poslední kilometr jsem ale musel dojít pěšky. Byla pro něj dopravní zácpa.

NEKUŘAČKA mě buzerovala za vzdálené vykuřování. Měla zlý hormón! Po druhé výzvě k nekouření jsem ji okřikl, že mě ruší v poznávání historie! Po třetí výzvě jsem ji okřikl, nevšímejte si mě, já si vás také nevšímám. Další den měla dobrý hormón, sama mi ukazovala, kde mám já kuřárnu!

SVATBA mohou si ji slíbit i rodiče malých dětí. Pokud ne, najmou si za peníze „dohazovačku“. Líbí se, nelíbí, bude jiný partner. Nevěsta mu podá kávu. V den svatby nesmí manželka krvácet! Svatba se může konat až po třech měsících. Nevěsta musí být vyholena, všude, i vlasy. Na hlavě má jen šátek. Později, při krvácení musí ležet v jiné místnosti.

Svatebního obřadu se účastní 500 až 1000 hostů. Oddává je rabín. Ženich nesmí vidět nastávající týden před svatbou. Muži a ženy sedí zvlášť.

Tchán šmíruje „odblanění“ nevěsty. Zatím co ona zklamaně pláče, on sebere krvavé prostěradlo a vítězoslavně ho ukazuje jásajícím svatebčanům.

Po svatbě si manžel celý den čte a modlí se.   

MATEŘSTVÍ Po porodu musí třetí den domů. Mateřská dovolená je tři měsíce, placená zaměstnavatelem. Pracovat může i dál, zadarmo. Dál si může najmout chůvu nebo platit jesle, za 2500 šekelů měsíčně. Školka dotovaná státem je od tří let. Pak družina, 1400 šekelů měsíčně.

 MRTVÉ MOŘE je opravdu bez života. Jenom nad slanou vodou létají malé mušky. Bolestně bodají. Tahle voda v očích vyžaduje okamžitý lékařský zásah, při vdechnutí do plic musí přiletět vrtulník a odvézt do nemocnice. Dno bez bot je na chůzi velmi ostré. Končí v něm řeka Jordán.

ANTONIUS a HERODES byli v přátelském vztahu.

HERODES zakládal lázně a pořádal hry.

KOLUMBARIUM je míněno jako holubník.

DĚTI Mívají jich až 15, kolik jich rodiče uživí! Stát jejich děti neživí! Ve 13 - ti letech je syn už dospělý, má se uživit sám.

KOŠÉR Kombinace masa a mléka musí být s odstupem 2 – 4 hodiny. Zrušil ho pro křesťany až svatý Petr.

SVITKY Byly tu nedávno nalezeny, 12 centimetrů dlouhé.

PALESTINA nebyla, není a nebude. Máme ten název ale zažitý.

ZEĎ NÁŘKU Je u ní i knihovna na vozíku. Muži a ženy mají samostatný přístup. Rituálně k ní přinášeli toru, ve stříbrném obalu.

SVÍCNY Jsou sedmiramenné; svátečnější jsou ty devítiramenné. Knoty v nich jsou ze svátečního oděvu. Olivový olej ve svícnech je košér.

MUZEUM HOLOKAUSTU VAD - YASHEM. Je to monumentální objekt, v parku. Vanul tam voňavý a čerstvý vánek. Temná místnost má jen malá světélka, pohybovat se v něm lze jen hmatem, podle zábradlí. Pak v něm je mnoho černobílých válečných fotografii.

CÍSAŘ VILÉM Tu nechal vystavět křesťanský kostel.

VÁLČENÍ Občas se tu i válčí. To vylétne jedna raketa z nějakého palestinského území. Začnou houkat poplašné sirény. Lidé s dětmi si doběhnou pro zmrzlinu a spěchají do krytu. Izraelští proti ní vyšlou pro jistotu své dvě rakety, za půl milionu dolarů. Nahoře to vybouchne. Pak se musí ještě deset minut počkat, až ty plechy dopadnou dolů! Tím je válčení konec. Je tu bezpečněji než v Praze, zvláště pak na Žižkově!

NÁBOŽENSTVÍ Někteří Židé mají na čele malou černou krabičku. Ta je prý spojuje s Bohem.

GAZA prý má více křesťanů než muslimů. Pracovních příležitostí je prý málo, jinak by tam byl klid.

HRANICE Izrael má čtyři sousedy. Z toho tři ve válečném stavu. Sýrii, Jordánsko a Egypt. Jediný přátelský soused je Středozemní moře!!!

MLUVENÍ Kromě hebrejštiny se tu hovoří arabsky, i jinými jazyky. Všichni té směsi rozumí.

TRAFIKANT byl muslim. Chtěl se se mnou kamarádit. V krámě mi přistrčil židli a směl jsem v něm kouřit. Uvařil mi i sladkou kávu. Okradl mě jenom na dvojnásobné ceně cigaret! Na mluvení neměl čas. Byl nevyspalý. Pracoval od 5. ráno do 1. v noci.

HASIČI čekají na požár kamenných památek. Ty ale nehoří. Nemají co dělat, tak loví hady. Jednoho chytli a vstrčili do PET láhve. Ukázali mi ho, obdivoval jsem je.

IZRAEL má asi devět milionů obyvatel. 70 % Židů, 15% ortodoxních a 3 procenta křesťanů.

TEL AVIV je stavěn funkcionalisticky, původně z Německa. Isak Rabin tu byl zastřelen. Vznikl tu BAUMHAUS.

JAFFA Tady údajně vyplivla velryba Jonáše. Po třech dnech v žaludku se oklepal a začal hned šířit slovo páně. Teď tu jsou dokonce lavičky a odpadkové koše. Je tu prý nejvíce psů ve městě, na světě!

NAPOLEON na tomto území určitý čas válčil, pak odešel.

SIMON byl koželuh. Jeho práce moc zapáchala. Musel proto bydlet mimo město. Manželce pach stále vadil, měla právo se proto rozvést.

POŠTA Je na ni také dlouhá fronta. Čekají vsedě, frontu a pořadí tvoří jen pečlivě seřazené boty.

Měli jsme osmidenní zájezd. Průvodkyně nás srdečně pochválila, jsme prý nejlepší její skupina, za osm dnů!!!

 Jsem potěšen, že jsem procestoval místy Ježíše Krista.

cestování
Hodnocení:
(4.4 b. / 7 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Fotogalerie

Zpět na homepage

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

PRODUKT TÝDNE

Kočičí jídelníček by měl být pestrý, chutný a zdraví prospěšný. Lahodná Brit Care kapsička poslouží jako kompletní krmivo nebo jako doplněk k suchému krmivu pro zvýšení rozmanitosti a chuti. Více zde.

BCC_pouch2.jpg

 

AKTUÁLNÍ ANKETA