Soudy mají problém, chybí jim přísedící soudci. Práce, která nevyžaduje právní vzdělání, je vhodná pro mladé seniory
Krajský soud v Ostravě. Ilustrační foto: commons.wikimedia.org, licence CC0

Soudy mají problém, chybí jim přísedící soudci. Práce, která nevyžaduje právní vzdělání, je vhodná pro mladé seniory

10. 2. 2021

Něco mezi detektivkou a záslužnou, veřejně prospěšnou činností. Tak soudci mluví o práci kolegů v senátu, kterým se říká přísedící, dříve soudci z lidu. Za ideální adepty na tyto funkce považují takzvané mladé seniory.

Lidí ochotných být přísedícími soudci je nedostatek a stali se velmi žádaným zbožím. Zjednodušeně řečeno, senát tvoří soudce profesionál a dva lidé, kteří reprezentují veřejnost. Nemají právnické vzdělání, klidně to mohou být dělníci, technici, úředníci. „Mám v senátu bývalé havíře, kterým je už osmdesát let a přestávají jim na tu práci stačit síly. Hodně přísedících zůstalo ještě z doby socialismu, kdy to mnohdy fungovalo tak, že se někomu řeklo ‚ty budeš přísedící u soudu‘ a tak se jím stal. Nyní by mělo docházet ke generační obměně, ale zájemců o tuto práci je málo. U většiny soudů v zemi jsou počty přísedících velmi nízké a nedaří se je doplňovat,“ vysvětluje Igor Krajdl, místopředseda Krajského soudu v Ostravě pro trestní úsek.

Mnoho lidí vůbec netuší, že by takovou činnost vykonávat mohli. Přitom přísedícím se může stát každý, kdo má české občanství, čistý trestní a přestupkový rejstřík a negativní lustrační osvědčení. Tuto činnost může zkusit každý, komu je nad třicet, ale zároveň je to jedna z mála oblastí, kde mít dřívější datum narození není na škodu, ale je naopak výhodou. Soudci mají přísedící vyššího věku rádi.

„Mají osobní zkušenosti s různými životními situacemi a to je pro tuto práci velké plus. Velmi často umějí člověka odhadnout. Poznají, kdy lže a kdy mluví pravdu. Ideální jsou takzvaní mladí senioři, tedy lidé, kteří odešli do penze, ale jsou zdraví, chtějí ještě být užiteční a nepředstavují si život tak, že už jen budou sedět doma,“ vypráví Igor Krajdl.

Soudci říkají, že na tuto práci není třeba žádné právní vzdělání ani zvláštní schopnosti. Naopak, od přísedících očekávají právě laický přístup, takzvaný selský rozum. Vše odborné jim vždy vysvětluje předseda senátu, který jednání řídí a pak po společné poradě rozhodují.

„Máme zkušenost, že starší lidé jsou zodpovědní, disciplinovaní. Uvědomují si, že je to záslužná práce a zároveň z ní mají respekt. Stává se, že mladí lidé si ji vyzkouší, ale časem je dlouhodobé vysedávání v soudní síni přestane bavit. Lidi vyššího věku se naopak často nechají tou prací pohltit, začne je zajímat,“ říká  Ladislava Šafránková, místopředsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem pro úsek trestní.

„Myslím, že je to ideální činnost pro všechny, kdo mají rádi kriminálky. Nemusí se na ně dívat v televizi, mohou vidět skutečnou kriminalistku, vyhodnocování stop, důkazů, výslechy. V televizi vám naservírují, kdo je pachatel, ale jako přísedící se dostanete do situace, kdy musíte rozhodnout, jestli je obžalovaný vinen nebo ne. Musíte překonávat překážky, které klade státní zástupce a obhájce. Zjistíte, že realita je odlišná od filmů, kde se mnohdy pachatel pod tíhou důkazů sám přizná. Ve skutečnosti je to tak, že kdo se přiznat chce, přizná se, ale většina pachatelů je před soudem schopna zapírat a lhát tak, že vám klidně tvrdí, že slunce je studený zelený čtverec,“ vysvětluje Igor Krajdl, který práci přísedících označuje za něco mezi detektivní hrou a efektivním vyplněním volného času, které je prospěšné pro celou společnost. 

Pro zaměstnané lidi je ovšem práce přísedícího často problém. Zaměstnavatelé je neradi uvolňují, i když podle zákona musí, protože se jedná o překážku v práci z důvodu výkonu veřejné funkce. Jenže málokterý šéf vidí rád, když mu podřízený řekne, že dvacet dnů z roku nebude v práci, protože bude soudit. I proto jde o  ideální činnost pro starší lidi, kteří jsou sami pány svého času. Není třeba mít obavy, že tato práce obnáší nutnost domácího  studování hromad spisů. Trestní řízení je postaveno na základě ústnosti, to znamená, že vše podstatné pro rozhodování probíhá přímo v soudní síni, kde se čtou listiny, promítají kamerové záznamy, pouštějí odposlechy, vyslýchají znalci, svědci i obžalovaní. Zatímco předseda senátu jednání řídí, přísedící poslouchají, pozorují, dělají si svůj názor a mnohdy přijdou s něčím, co předsedovi hodně pomůže. Třeba si všimnou, že když obžalovaný dělá určitý pohyb nebo nějaký výraz v obličeji, je to pokaždé, když lže.

Soudy potřebují poměrně velké počty přísedících. Například u Krajského soudu v Ostravě je stanoveno, že na jednoho soudce je dvacet přísedících soudců. Jestliže tam pracuje dvanáct soudců, je třeba mít dvě stě padesát přísedících. V některých krajích a okresech je situace přímo kritická, v některých jsou už do shánění adeptů na tuto práci zapojeni i úředníci z obecních a krajských úřadů.

„Nedostatek přísedících řeší všechny soudy. My už jsme je před časem zkoušeli lákat i prostřednictvím kampaně. Měli jsme letáčky, oslovovali jsme různé kluby a spolky. Stále přemýšlíme, kde vhodné přísedící získat,“ podotýká Ladislava Šafránková.

Problémem při získávání zájemců je i skutečnost, že odměna za tuto práci je velmi nízká. Za jeden den má přísedící soudce nárok na pouhých sto padesát korun, což znamená, že mu z nich po odvodech zůstane asi sto třicet. Jak říká jeden z ostravských přísedících: „Na cigarety dobré.“ Soudci si jsou vědomi, že odměna kolegů přísedících nestojí za nic, protože jde o práci důležitou a zodpovědnou. „Ta nízká odměna je velký problém. Kvůli ní se některým lidem  ani nevyplatí k soudu dojíždět, pokud bydlí ve větší vzdálenosti. Ohodnocení by rozhodně mělo být vyšší,“ říká Ladislava Šafránková, místopředsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem.

Rozhodně to nefunguje tak, že by u jednání přísedící byli jen takzvaně do počtu a proto byli bezvýznamní. Naopak, za nízkou odměnu dělají práci velmi důležitou. „Já bych se kolikrát bez těch mých přísedících neobešel, jsou pro mě velkou pomocí,“ podotýká místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

Lidé, které toto zajímavé vyplnění volného času láká  a než by si doma četli detektivku, chtějí ji prožít v reálu,  se mohou obrátit na kterýkoli krajský či okresní soud v místě svého bydliště nebo v místě výkonu jejich práce. Ideální je kontaktovat přímo sekretariáty předsedů soudů. Krajský soud v Ostravě má například na svých stránkách přímo odkaz vysvětlující, jak postupovat. Možné je rovněž obrátit se přímo na obecní nebo krajské úřady.

práce právo
Hodnocení:
(5 b. / 13 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Igor Krajdl
Nemohu než ocenit paní Danuši Onderkovou, která má oproti mně dvojnásobnou praxi, ostatně jako mnoho mých přísedících, která ač původně nominováni před rokem 1989 svými zaměstnavateli, pochopili, že tato funkce není nástrojem politické kontroly, ale službou veřejnosti a spravedlnosti, a funkci opakují již po několikáté, jako paní Onderková. Myslím si, že funkce přísedícího nemusí být považována za práci, ale spíše za poslání. S jejím výkonem není spojena povinnost řídit probíhající proces či vyhotovovat rozsudky, v krajských věcech často v rozsahu románu, a zajistit výkon trestu odsouzených. Po této stránce je role přísedícího s rolí profesionálního soudce pracovní zátěží nesrovnatelná, ale přesto velmi důležitá a nepostradatelná. Na přísedící se nevztahuje ani žádná odpovědnost za průběh a rychlost řízení nebo případné průtahy. Vím, že ničím, co zde napíšu, Vás nepřesvědčím, ale pokud se k nám připojíte, získáte vlastní zkušenost a rozhodnete se, zda budete budete ve funkci pokračovat. Funkční období je čtyřleté a rezignovat můžete kdykoliv. Paní Onderková již opakuje funkční období po dvanácté. Věřím, že i Vy se přesvědčíte o smysluplnosti této funkce bez ohledu na odměnu.
ivana kosťunová
Děkuji panu Krajdlovi za vysvětlení. Takhle to dostává smysl, i když ta odměna je opravdu nízká. Ta částka tam zůstala ještě z doby minulého režimu. Domnívám se, že přísedící musí splňovat určitá morální kriteria a mít velkou míru diskrétnosti, jak zde již uvedla Hana R., a to by mělo být také řádně ohodnoceno. O to více si vážím těch, kteří tu práci vykonávají.
Josef Borecký
Je to věc, která by mě zajímala, ovšem za ty prachy ... ?
Danuše Onderková
Chtěla bych dodat, že je pravda, když Igor Krajdl napsal, že přísedící mohou předsedu senátu přehlasovat. Za těch 48 let, jsem to zažila. A pro mne je to něco jako další důležitá práce, i když dostanu k důchodu asi 130 korun. Poslanci by to určitě nedělali, při jejich platových podmínkách si myslím, že ani neuvažují, že jsou nějací přísedící. A co projednáváme a soudíme? I ty nejúsměvnější příhody si nechávám pro sebe.
Hana Rypáčková
Ano, pokud přísedící není drbna, protože i to se stává, že se soudní věci přetřásají na veřejnosti. A „soudci z lidu“ sloužili spíše jako kontrola rozhodování soudů v zájmu vládnoucích struktur. I proto se moc lidí do toho nehrne.
Igor Krajdl
Záměrem článku bylo informovat vážené čtenáře o činnosti přísedících soudců a poukázat na jejich nedostatek, nikoliv podat vyčerpávající informace o veškerých podmínkách, za nichž je činnost vykonávána. Proto si dovolím informace doplnit. Přísedící nejsou jen do počtu, jejich hlas je pro rozhodnutí podstatný a mohou předsedu senátu i přehlasovat. Refundace mzdy, cestovní náklady a v případě celodenního jednání i stravné jsou samozřejmě propláceny. Odměna 150 Kč se týká těch, kteří již nemají příjem ze zaměstnání či podnikatelské činnosti. Nedostatečnou výši této odměny nejsou soudy schopny ovlivnit, její zvýšení již bylo nesčetněkrát navrhováno, bohužel bezvýsledně. Podle návrhu zákona, který již prošel dolní komorou parlamentu, laičtí přísedící v budoucnu nebudou u tzv. hospodářských kauz, nicméně u násilné trestné činnosti je jejich role zachována, tato trestná činnost tvoří cca dvě třetiny případů a i s přihlédnutím k této skutečnosti je přísedících stále nedostatek. Nedostatek přísedících se projevuje v celé republice, nejhorší stav je v tuto chvíli v Ústí nad Labem a Brně. K výkonu funkce je možno se přihlásit na obecním či městském úřadě v místě trvalého bydliště nebo pracoviště, pokud chcete funkci vykonávat u okresního soudu. Pokud máte zájem vykonávat funkci u soudu krajského, je zapotřebí kontaktovat příslušný krajský úřad, zpravidla tajemníka úřadu. Potřebné informace Vám poskytnou i jednotlivé soudy, kde má tuto agendu obvykle na starosti sekretariát předsedy soudu nebo personální oddělení. Vaše případné dotazy zodpovím i mailem - ikrajdl@ksoud.ova.justice.cz. Děkuji všem, kteří tuto záslužnou činnosti vykonávají a také všem, kteří o ni projevili zájem.
ivana kosťunová
Finanční ohodnocení na úrovni minimální mzdy a cestovné se, jak jsem pochopila nevyplácí ? To i minulý režim si přísedících více vážil, po dobu výkonu této funkce měli nárok na refundaci ve výši průměru svého platu a proplacený cesťák.Kdy se to takhle změnilo ? A jsou vůbec tyto informace úplné ?
Věra Halátová
O tom jsem snila. Kde se mohu přihlásit?
Jaroslav Kolín
Nedávno jsem četl, že se uvažuje o tom, aby u některých soudů nebyli laičtí přísedící. Uvidíme, co z toho vyleze.
Daniela Řeřichová
Obdivuji Danu O. za tak neuvěřitelnou výdrž. Já jsem dělala přísedící krátce v devadesátých letech. Jednak mě zajímá psychologie, jednak něco mám v genech, dědeček byl vrchní kriminální inspektor. Obávám se, že situace do budoucna se nezlepší, přísedící nemají motivaci, o finančním ohodnocení nemluvě.

Zpět na homepage Zpět na článek

SERIÁL: Můj chytrý mobil

Studenti učí seniory pomocí videí

Chytrý mobil

Nový díl:  Jak si nainstalovat a používat aplikaci Záchranka

Nejste registrován/a? Zaregistrujte se zde.

Po přihlášení (registraci) uvidíte na tomto místě přehled Vašich aktivit na portále i60.cz, a to:

  • Váš nejnovější článek
  • Nejnovější komentáře k vašim článkům
  • Nové vzkazy od přátel
  • Nové žádosti o přátelství
Přihlásit se

JSTE TU POPRVÉ?
Přečtěte si, co všechno
portál i60 nabízí
.

AKTUÁLNÍ ANKETA

Za šest měsíců budou volby do Poslanecké sněmovny. Kdyby volby byly už nyní, kterou stranu/hnutí/koalici byste zvolili?

ANO 2011

21%

Koalice Pirátů + STAN

13%

SPOLU (Koalice ODS, TOP09, KDU/ČSL)

12%

SPD

9%

ČSSD

8%

KSČM

6%

Trikolora

8%

Jiná strana či hnutí

8%

Ještě nevím

7%

K volbám vůbec nepůjdu

8%