Fibrilace síní novou epidemií?
Ilustrační foto: pixabay.com

Fibrilace síní novou epidemií?

28. 11. 2018

Právě uplynulý týden byl celosvětově věnován podpoře povědomí o onemocnění fibrilace síní. Mezinárodní asociace Atrial Fibrillation Association vydala zprávu odkrývající rostoucí zátěž fibrilace síní na pacienty a zdravotnické systémy v celé Evropě. 

Zpráva upozorňuje na blížící se epidemii tohoto onemocnění. Nejnovější data potvrzují, že do roku 2030 se pravděpodobně počet pacientů s fibrilací síní zvýší až o 70 %, a že do roku 2050 dojde v Evropě ve srovnání s jinými oblastmi světa k nejvyššímu nárůstu výskytu fibrilace síní. V Evropě postihuje v současnosti tato fibrilace asi 11 milionů pacientů, v České republice se vyskytuje až u 300 000 pacientů.

Fibrilace síní (jedna z nejčastějších arytmií) je charakteristická nepravidelným a často rychlým srdečním rytmem, který vede k nekoordinovaným stahům dvou srdečních síní. Nepravidelný srdeční rytmus může způsobovat vznik krevních sraženin, jelikož se krev může hromadit v srdci, než bude přečerpána do těla včetně mozku – hrozí tak mozková příhoda spojená s fibrilací síní, která je zvláště závažná. Do roku 2030 se očekává nárůst počtu mozkových příhod a návštěv lékaře, mezi 280 000 až 340 000 novými ischemickými mozkovými příhodami v Evropě. V České republice 20–30 % všech mozkových příhod vzniká u pacientů s fibrilací síní.

„Významnou roli při prevenci onemocnění fibrilace síní hraje zdravý životní styl, všímání si příznaků, pravidelné měření pulsu a preventivní prohlídky včetně vyšetření EKG, protože včasné odhalení fibrilace síní může zachránit život. Při léčbě má stále největší potenciál trvalého odstranění onemocnění fibrilace síní katetrizační ablace,“ řekl na tiskové konferenci doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., primář Centra kardiovaskulární péče, Neuron Medical v Brně a předseda České asociace pro srdeční rytmus.

„Prvními příznaky bylo občasné bušení srdce, hlavně po ránu, kterému jsem nepřikládal větší důležitost. Postupně se tyto epizody opakovaly častěji, trvaly i několik hodin, během nich jsem pociťoval nižší výkonnost a kratší dech při obvyklé námaze, jako je třeba chůze do schodů. EKG potvrdilo fibrilaci síní. Odborný zákrok katetrizační ablace mně umožnil, že jsem se zbavil fyzických potíží, přestal brát léky na udržení pravidelného srdečního rytmu a ředění krve a žít plnohodnotný život,“ doplnil mj. svou osobní zkušenost prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D., přednosta anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Fibrilaci síní lze označit jako typicky progresivní onemocnění, paroxysmální (přerušovaná, chvilková) fibrilace síní se během jednoho roku změní u 1 z 5 pacientů na perzistentní (stálou) fibrilaci síní. Katetrizační ablace je unikátní léčebná metoda, která ve většině případů vede k přímému odstranění příčiny arytmie. Zjednodušeně řečeno: pod kontrolou rentgenu jsou do srdce zavedeny elektrodové katétry, umožňující snímání elektrických signálů a současnou stimulaci srdeční svaloviny. Díky nim mohou lékaři přesně určit typ arytmie. Poté řiditelný ablační katétr umožní zničit místo vzniku nebo šíření arytmie.

Hodnocení:
(5.5 b. / 2 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Karel Boháček
Já doporučuji víno z aronie, mí pacienti už nemají arytmii.