Česko má 12 zápisů UNESCO,
ale na nový čeká už deset let

Česko má 12 zápisů UNESCO,
ale na nový čeká už deset let

10. 12. 2012

Relativně hodně má Česká republika vzhledem ke své rozloze zápisů na seznamu kulturního dědictví UNESCO. První z 12 památek se na seznam dostaly přesně před 20 lety, avšak od zápisu té poslední, židovské čtvrti v Třebíči v roce 2003, uplynulo už skoro deset let. Výbor UNESCO se v posledních letech soustředí na mimoevropské kultury, šanci uspět mívají i památky, které zasahují na území více států.

Před 20 lety na seznam UNESCO přibyla historická jádra Českého Krumlova, Prahy a Telče. Dalších devět památek přibývalo s roční nebo maximálně dvouletou pravidelností, také díky intenzivní snaze tuzemských odborníků. Právě ti jsou ale nyní opatrní s dalšími nominacemi a několikrát připravený návrh nakonec stáhli. Pokud by jednou neuspěl, nemůže již kandidovat příště.

Výbor UNESCO se snaží udržet výjimečnost zápisů. Pokud má tedy třeba Itálie, jež má 47 zápisů, mnoho renesančních památek, mají pravděpodobně malou šanci tuzemské Slavonice, o kterých se také dříve spekulovalo jako o možném kandidátovi.

Česko má několik památek, u nichž o kandidatuře uvažuje. Jedním z nejžhavějších kandidátů je společný česko-slovenský projekt, velkomoravské hradiště Valy u Mikulčic na Hodonínsku a kostel svaté Markéty Antiochijské. Mluví se o něm už několik let, koncem listopadu návrh podpořilo společným memorandem na 40 vědců ze střední Evropy. Česko by návrh mohlo podat příští rok při oslavách 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů.

Také tuto památku navrhla Česká republika ve spolupráci se Slovenskem na zápis do UNESCO už dříve. Nominace byla ale v poslední chvíli stažena. Důvodem bylo to, že návrh nebyl dostatečně vědecky podložen. Valy byly jedním z největších center Velkomoravské říše. Archeologové v nich našli základy 12 kostelů, včetně největší velkomoravské baziliky a knížecího paláce.

Dalšími kandidáty, jejichž nominaci chce Česká republika ještě dopracovat, je ruční papírna ve Velkých Losinách nebo západočeské lázně, které by mohly kandidovat s dalšími evropskými lázněmi. O zápis budou usilovat i krušnohorské hornické památky – ve spolupráci s německou spolkovou zemí Sasko, ale nejdříve v roce 2014.

Zda uspěje některý z návrhů České republiky, se rozhodne na dalších výročních zasedání výboru UNESCO. Letošní skončilo v Paříži v minulých dnech – bez zápisu, ale přesto s úspěchem České republiky. Byla zvolena mezi hodnotitele návrhů na zápis do seznamu nehmotného kulturního dědictví, tedy zvyků, tradic nebo kulturních událostí. Česko na seznamu nehmotného dědictví reprezentuje tanec verbuňk, masopustní průvody na Hlinecku nebo sokolnictví, naposledy loni uspěla Jízda králů.

 

Přehled českých památek
na seznamu UNESCO

1992:
- historické jádro Českého Krumlova; město pocházející ze 13. století nese gotické, renesanční i barokní prvky, je příkladem středověkého sídla, jehož architektonické dědictví zůstalo netknuté téměř pět století.

- historické jádro Prahy; světově unikátní soubor městských staveb, kde se prolínají architektonické slohy od románského přes gotiku, renesanci, baroko až po kubismus nebo funkcionalismus; v roce 2010 zápis rozšířen i o středočeský Průhonický park, unikátní přírodně-krajinářské dílo

- historické jádro Telče; ceněné je především zachovalé renesanční náměstí s podloubím a pozdně gotický zámek

1994:
- poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou; vrcholné dílo stavitele Jana Blažeje Santiniho z 18. století, v němž se prolíná baroko s gotikou

1995:
- historické jádro Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci; výjimečná středověká urbanistická struktura s množstvím dochovaných soukromých domů; sedlecká katedrála je jedním z prvních příkladů obnovy starší poničené gotické stavby ve stylu barokní gotiky

1996:
- Lednicko-valtický areál; v areálu o rozloze 200 km2 se snoubí barokní architektura s lednickým a valtickým gotickým zámkem a krajinné úpravy vycházející z anglických parků

1998:
- jihočeská ves Holašovice se souborem statků s typickými štíty; komplex 23 památkově chráněných usedlostí s celkem 120 budovami, typické jsou štíty se štukovým dekorem ve stylu tzv. jihočeského (selského nebo lidového) baroka; příklad mimořádně zachované tradiční vesnice

- komplex Arcibiskupského zámku a Květné a Podzámecké zahrady v Kroměříži; areál zámku a jeho zahrad je výjimečně uchovanou ukázkou barokního zámeckého sídla.

1999:
- renesanční zámecký areál v Litomyšli; zámek italského stylu ze 16. století, který byl o dvě století později doplněn pozdně barokními prvky, je unikátním příkladem šlechtického sídla

2000:
- barokní čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci; 35 metrů vysoký morový sloup z let 1716-1754 tvoří vůbec největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední Evropě

2001:
- brněnská funkcionalistická vila Tugendhat; vilu vyprojektoval v roce 1928 významný německý architekt Ludwig Mies van der Rohe pro brněnského továrníka Fritze Tugendhata; bývá označována za stavbu, jež určila nová měřítka moderního bydlení a patří k základním dílům světové moderní architektury

2003:
- židovská čtvrť a areál benediktinského kláštera s bazilikou svatého Prokopa v Třebíči; je jednou z urbanisticky nejzachovalejších v Evropě, zachovaly se dvě synagogy, 123 budov a židovský hřbitov; bazilika byla postavena kolem poloviny 13. století v přechodném románsko-gotickém slohu a patří ke skvostům středověkého stavitelství

Hodnocení:
(0 b. / 0 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.